AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Dyrdek, 2010-11-22
Katowice

Historia, Referaty

Wojna w Wietnamie

- n +

- konferencja w Genewie – maj-lipiec 1954r
• Układ podpisany 20.VII.1954r. – podział Wietnamu wzdłuż rzeki Ben Hai.
• Wietnam Pn – Demokratyczna Republika Wietnamu; wojska Viet Minhu; 160 tys. km2, 15 mln ludności.
• Wietnam Pd – rząd Bao Daja; 170 tys. km2, 13 mln ludności.

- Wietnam Południowy.
• Władzę obejmuje Ngo Dinh Diem
• Pożyczka od USA – 400 mln $
• Początek 1955r. – sekty Hoa Hoa, Kao Dai i Bin Suyen atakują stolicę; zostają pokonane.
• Jesień 1955 – referendum krajowe: miało rozstrzygnąć o ustroju w państwie – monarchia z Bao Dajem lub republika. 98% opowiedziało się za republiką (wybory sfałszowane). Utworzono Republikę Wietnamu, której prezydentem został Ngo Dinh Diem. Sprawował rządy autorytarne wraz ze swym bratem Ngo Dinh Nhu.
• Rządy terroru – akcja „To Cong” – likwidacja komunistów i wszelkiej opozycji.
• Viet Minh organizuje swe oddziały w Wietnamie Pd. Rozpoczynają przygotowanie do otwarcia tzw. „Szlaku Ho Chi Minha”, dzięki któremu będzie można przerzucać komunistów i sprzęt wojskowy.
• 1959 – Ho Chi Minh apeluje o „wyzwolenie” Wietnamu Pd.
• Władze RW rozpoczynają prześladowanie powstańców, tzw. Viet Cong (wietnamscy komuniści).
• Komuniści tworzą Narodowy Front Wyzwolenia Wietnamu Południowego, zrzeszającego członków sekt, partie polityczne, buddystów oraz robotników. Funkcje kierownicze sprawowała Ludowa Partia Rewolucyjna (LPR).

- Działalność Viet Congu.
• Tworzenie oddziałów, lokalnych komórek ruchu komunistycznego.
• Liczebność Viet Congu: 1960 – 9 tys.; 1961 – 15 tys.; 1962 – 30 tys.

- Pomoc amerykańskich ekspertów
• Realizacja programu „wiosek strategicznych” – otaczanie wiosek bambusowymi palisadami i drutem kolczastym, tworząc umocnione punkty oporu, których lokalna ludność tworzyła oddziały samoobrony.
• Amerykańcy wojskowi przeszkolili blisko 150 tys. Wietnamczyków.
• Na te cele w latach 1955-1961 Amerykanie wydali 800 mln $.
• Błędem Amerykanów było tworzenie regularnych dywizji. Spodziewana inwazja DRW nie miała miejsca. Komuniści prowadzili wojnę partyzancką, z którą regularne oddziały nie miały szans w dżungli. Dopiero w 1960r zaczęto tworzyć lekkie i mobilne jednostki nadające się do walk w ciężkich warunkach.
• Ogólnie do 1960 uważano, że konflikt pn-pd zostanie bez większej ingerencji USA. Stany Zjednoczone zajęte były konfliktami w Laosie lub na Kubie. Jednakże nieudolne rządy Diema, spowodowały, iż USA mocniej zaczęło się interesować Wietnamem.
• 1961 – Mowa inauguracyjna Johna Fitzgeralda Kennedy’ego: Zapłacimy każdą cenę (…) ażeby zapewnić przetrwanie i zwycięstwo wolności.
• Raport gen. Maxwella Tyloma – 1961/1962 – nieudolność rządów Diema, opór społeczeństwa wskutek terroru, nasilenie działalności Viet Congu.
• Doktryna „elastycznego reagowania” – odpowiedź na doktrynę Chruszczowa (1961) o wspieraniu wojen narodowo-wyzwoleńczych.
W myśl doktryny „elastycznego reagowania”, Amerykanie rozpoczęli tworzenie oddziałów Sił Specjalnych zwanych Zielonymi Beretami. Miały one prowadzić działania zbrojne jak i udzielać pomocy cywilom.

- sprawa buddystów.
• 8.V.1963 – 25 rocznica konsekracji biskupiej Ngo Dinh Thuca (abp Hue), brata Diema. W tym dniu przypadała także 2523 rocznica urodzin Buddy.
• Mieszkańcy Hue hucznie obchodzili uroczystości buddyjskie, a ponadto buddyjski przywódca, Thich Tri Quang nie przysłał gratulacji Thucowi.
• Urażony Thuc wymógł na bracie, wydanie zakazu świętowania. W efekcie doszło do zamieszek. Quang dokonał aktu samospalenia. Łącznie zginęło 9 osób.
• 21.VIII.1963 – aresztowanie buddyjskich mnichów. Dzień później zostają odłączone telefony w amerykańskiej ambasadzie, a wina zrzucona zostaje na oficerów. Oburzeni oficerowie przechodzą do opozycji. 1.XI. Armia dokonuje zamachu stanu – Diem i Nhu zostają aresztowani a następnie rozstrzelani.

- nowy prezydent USA, Lyndon B. Johnson i koncepcje polityki wobec Wietnamu.
• 4 opcje polityki:
1. program „gołębi” – wycofanie doradców z Wietnamu i pozostawienie państwa własnemu losowi. Wojna wietnamska jest konfliktem lokalnym, który nie ma nic wspólnego z interesami USA.
2. program „jastrzębi” – Barry Goldwater – użycie armii Stanów Zjednoczonych.
3. neutralizacja Wietnamu Pd. Podobne hasła głosił rząd w Hanoi, domagający się utworzenia rządu w Sajgonie, w skład którego weszliby również komuniści.
4. kontynuacja polityki Kennedy’ego – wspieranie Wietnamu bez zmasowanej akcji zbrojnej.
• Johnson decyduje się na zwiększenie dostaw broni, zwiększenie ilości tajnych operacji, proponuje rozpoczęcie nalotów bombowych.

- poł. 1964 – rozmowy USA z Wietnamem Pn. w Hanoi. Komuniści zrywają obrady.
- incydent w Zatoce Tonkijskiej – 1964
• 3 łodzie torpedowe atakują niszczyciel USS „Maddox” prowadzący wywiad elektroniczny.
• Dwa dni później „Maddox” i inny niszczyciel zostają powtórnie zaatakowani. W odwecie uderzono na bazę morską w Vinn.
• Prezydent Johnson uzyskuje od Kongresu zgodę na podejmowanie wszelkich niezbędnych środków, włączając w to działania zbrojne.

- 6.II.1965 – Viet Cong atakuje amerykańską bazę w Pleiku. Ginie 9 żołnierzy, 76 zostaje rannych.
- 10.II.1965 – atak na bazę w Qui Nhon – ginie 22 Amerykanów.
- te dwa ataki Vietcongu spowodowały rozpoczęcie amerykańskiej ofensywy
• 2.III.1965 – I nalot bombowy w ramach operacji „Dudniący Grzmot”
• w 1965 wykonano 25 tys. lotów bojowych; w 1966 – 79 tys.; w 1967 – 108 tys.
• w pierwszej kolejności bombardowano obiekty wojskowe, następnie obiekty przemysłowe i szlaki komunikacyjne.
• W odpowiedzi Vietcong nasila swe ataki. W głównej mierze niszczy lotniska.
• Głównodowodzący sił amerykańskich w Wietnamie – gen. William Westmoreland, prosi o wsparcie.

- pierwsze regularne oddziały amerykańskie lądują na plaży koło Da Nang 8.III.1965r.
• w lipcu 1965 Johnson wysyła do Wietnamu 125 tys. żołnierzy.
• Bitwa 1 Dywizji Kawalerii Powietrznej w dolinie La Drang – wyparcie Vietcongu do Kambodży.
• Strategia wojsk amerykańskich – „Strategiczne wyczerpanie” – zadanie Vietcongowi strat przewyższających możliwości regeneracji.
• 3 koncepcje prowadzenia walki:
1. obsadzanie miast i tworzenia pasa obrony wzdłuż wybrzeża
2. wykorzystanie lekkich oddziałów partyzanckich
3. „Search and Destroy” – wciąganie przeciwnika w walkę a następnie uderzenie na niego zmasowanym atakiem lotnictwa, piechoty i artylerii.
• Żadna z powyższych nie sprawdziła się w praktyce,
• Działania zbrojne miało w głównej mierze prowadzić lotnictwo: naloty bombowe + desant piechoty ze śmigłowców.

- stosunek sił:
• Amerykanie: 1965r – 180 tys; 1967 – ponad 500 tys.
• Vietcong – 300 tys.

- taktyka polegająca na prowadzeniu gęstego ognia artyleryjskiego
• Operacja „Cedar Fallus” – atak na obszar Sajgonu, tzw. Żelazny Trójkąt – sieć umocnień i fortyfikacji. Silny ostrzał artyleryjski i zrzuty napalmu.
• „szczury” – szczupli i niscy żołnierzy czyszczący wąskie korytarze schronów z żołnierzy Vietcongu.

- Zielone Berety – jednostka jako pierwsza wycofana z Wietnamu już w 1970 roku.
- 1965 – nowy rząd w Wietnamie Pd – premier: gen. Lotnictwa Nguyen Cao Ky, prawa ręka premiera – gen. Nguyen Van Thieu.
- kolejne powstanie buddystów:
• III.1966 – zamieszki
• Centrum buntu – miejscowość Hue i Da Nang
• 14.V. – desant wietnamskich marines w Da Nang. Demonstranci palą bibliotekę i konsulat amerykański.
• 8.VI. – siły rządowe zajmują Hue.

- wrzesień 1966 – wybory do Zgromadzenia Narodowego – 4,3 mln głosujących
• wybrane Zgromadzenie Narodowe tworzyli: katolicy, buddyści, członkowie sekt Hoa Hoa i Kao Dai, oficerowie wojskowi.
• Uchwalono konstytucję

- wybory prezydencki – wrzesień 1967 – prezydentem zostaje Nguyen Van Thieu. Cao Ky zostaje wiceprezydentem.
- 4 postulaty premiera Wietnamu Pn, Pham Van Donga – IV.1966
• Postulaty zakończenia wojny: wycofanie wojsk amerykańskich, prawo narodu wietnamskiego do samostanowienia, scalenie obu Wietnamów, rozwiązanie problemów bez pomocy z zewnątrz.

- luty 1966 – spotkanie Johnsona z Thieu i Ky w Honolulu – wspólna walka z komunistami.
- październik 1966 – konferencja w Manili: blok państw sojuszniczych – Republika Wietnamu, USA, Korea Pd, Australia, Tajlandia, Filipiny, Nowa Zelandia.
- OFENSYWA TET
• Święto Tet – księżycowy nowy rok; w roku 1968 obchodzone od 28.I – 3.II. Z okazji święta prezydent Thieu udziela urlopu 1/3 żołnierzy.
• 21.I. – atak na Khe Sanh – walki trwają 2 miesiące.
• Główne siły WAL rozpoczynają ofensywę Tet 31.I.1968r. Pluton „Ochotników śmierci” atakuje amerykańską ambasadę.
• W tym samym czasie Viet Cong atakuje 32 z 44 większych miast Południa.
• Do akcji przeznaczono 80 tys. żołnierzy – atakowano bazy wojskowe, lotniska i koszary.
• Ofensywa Tet miała na celu wywołanie ogólnopaństwowego powstania przeciwko Amerykanom, co jednak nie udało się.
• W walkach zginęło 40 tys. komunistów, 2,5 tys. żołnierzy WAL, 1200 żołnierzy amerykańskich.
• Epizodem było zajęcie Hue przez WAL i wymordowanie 4 tys. intelektualistów.
• Armia rządowa w niedługim czasie odzyskała utracone tereny.

- 26.II.1968 – gen. Westmoreland domaga się przysłania do Wietnamu 206 tys. żołnierzy. Prezydent nie wyraża zgody; Westmoreland zostaje odwołany.
- 27.III.1968 – obrady „Mędrców” (mądre głowy w USA) – decyzja o zaprzestaniu wysyłania żołnierzy do Wietnamu.
- maj 1968 – zakaz nalotów bombowych. Od tej pory zaangażowanie USA w wojnę będzie malało.
- styczeń 1969 – nowy prezydent USA – Richard Nixon; 1973 – doradcą prezydenta zostaje Henry Kissinger
• Decyzja o wycofaniu wojsk z Wietnamu: na przełomie 1968/1969 było ich tam 542 tys.
• Polityka „wietnamizacji” – rozbudowa i modernizacja ARW, tak by mogła poradzić sobie z przeciwnikiem bez pomocy USA.
• „teoria wariata” – Nixon ma obsesję na punkcie komunizmu i nie zawaha się użyć bomby atomowej.

- maj 1969 – bitwa o Hamburger Hill
- gen. Creighton Abrams – następca Westmorelanda
- lipiec 1969 – początek akcji wycofywania żołnierzy z Wietnamu
- Nixon decyduje się zaatakować szlak Ho Chi Minha i bazy komunistów w Kambodży – naloty bombowe od marca 69.
- pod koniec 1971 administracja RW obejmowała 95% mieszkańców.
- 30.III.1972 – generalna ofensywa WAL – 120 tys. żołnierzy.
• Po 3 miesiącach walk wojska Wietnamu Pd przechodzą do kontrofensywy
• W czasie kampanii poległo 30 tys. żołnierzy ARW i ok. 100 tys. żołnierzy WAL.
• Była to tzw. „ofensywa wielkanocna”

- 9.V.1972 – USA bombarduje linie kolejowe łączące Wietnam z Chinami. Flota rozpoczyna blokadę morską DRW.
- pokojowe rokowania – 1969-1973
- porozumienie paryskie – 23.I.1973
• Henry Kissinger i Le Duc Tho
• Zawieszenie broni rozpocznie się 27.I.
• Amerykanie mają opuścić Wietnam w ciągu 60 dni
• Nad wypełnianiem porozumień czuwać miała Międzynarodowa Komisja Nadzoru i Kontroli złożona z przedstawicieli Polski, Węgier, Kanady i Indonezji.
• Układ ten nie przynosił żadnych korzyści Wietnamowi Pd.

- 29.III.1973 – z Sajgonu odlatują ostatni żołnierze USA.
- sprawa „Akt Pentagonu” – tajne dokumenty rządowe dotyczące misji w Wietnamie do roku 1968. Zostały wykradzione i opublikowane w „New York Times”.
- marzec 1975 – ofensywa WAL
• Zdobycie miast Hue i Da Nang
• W początkach kwietnia komuniści kontrolowali połowę Wietnamu Pd.
• Siły WAL ruszają na Sajgon; ofensywa zatrzymana pod Xuan Loc.
• Gdy Wietnamczycy walczyli pod Xuan Loc, prezydent Ford zwrócił się do Kongresu z żądaniem przyznania 700 mln $ na pomoc dla Wietnamu. Wniosek został odrzucony i uchwalono jedynie 300 mln $ na ewakuację obywateli amerykańskich z Wietnamu.

- 21.IV. – upada Xuan Loc. Prezydent Thieu podaje się do dymisji.
- 25.IV. – walki na przedmieściach Sajgonu. Początek ewakuacji.
• Śmigłowce startujące z lotniskowców na Morzu Południowo-Chińskim ewakuują uciekinierów w Sajgonie. Z lotnisk cywilnych samoloty pasażerskie zabierają resztę ludności.
• Amerykanie zdołali ewakuować z Sajgonu 50 tys. osób
• 150 tys. Wietnamczyków wydostało się z kraju przed rozpoczęciem ofensywy
• Po klęsce, z kraju wyciągnięto jeszcze kolejne 70 tys. osób.
• W 1975r. USA udzieliło azylu 190 tys. uchodźców. Pozostali znaleźli schronienie w innych krajach Zachodu.

- 30.IV. – wojska WAL wkraczają do Sajgonu.
• Władzę obejmuje Wojskowy Komitet Zarządzający, a Sajgon zostaje przemianowany na „miasto Ho Chi Minha”.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2631


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.