Katalog

Agnieszka Glazer, 2010-11-01
Konin

Język angielski, Regulaminy

Regulamin szkolnego festiwalu piosenki polsko-angielskiej

- n +

Regulamin

Szkolny Festiwal Piosenki Polsko - Angielskiej
2009/2010
Let's sing and dance together

I. Ogólne założenia festiwalu i warunki udziału:
1. Festiwal przeznaczony jest dla uczniów kl. IV – VI szkoły podstawowej.
2. Udział w festiwalu jest dowolny.
3 Aby wziąć w nim udział należy przygotować i zaprezentować komisji dowolną -
piosenkę w języku polskim lub angielskim.
4. Festiwal oceniany będzie w trzech kategoriach do wyboru przez uczestnika:
- kategoria I – jeden wybrany utwór ulubionego piosenkarza lub piosenkarki (utwór polski lub zagraniczny) śpiewany solo (samodzielnie),
- kategoria II – jeden wybrany utwór ulubionego piosenkarza lub piosenkarki (utwór polski lub zagraniczny) śpiewany w zespole.
- kategoria III – jeden wybrany utwór ulubionego zespołu polskiego lub zagranicznego.
5. Prezentowane utwory mogą mieć dowolną wersję: karaoke z linią melodyczną
lub bez linii melodycznej, półplayback.
6. Najwyżej oceniane będą występy uczestników, którzy przygotują i zaprezentują śpiew w wersji profesjonalnej (bez linii melodycznej) – wersja karaoke.
7. Ocenie podlegać będzie również przebranie za ulubionego piosenkarza czy
piosenkarkę lub zespół z jej krótką prezentacją.
8. Organizatorami festiwalu u są:
- pani mgr Aneta Nierychła – Działak,
- pani mgr Agnieszka Glazer.
9. Zgłoszenie udziału do festiwalu należy kierować wyłącznie do organizatorów!!!
Zgłoszenie to jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
10. Chętni uczestnicy konkursu we własnym zakresie zabiegają o podkład
muzyczny.
11. Każda piosenka, którą uczeń sobie sam wybierze musi być najpierw przesłuchana
i zatwierdzona do prezentacji przez organizatorów festiwalu celem
odsłuchania jej i zapoznania się z treścią utworu, gdyż organizatorzy nie
narzucają tematyki utworu – dobór repertuaru zależy od wykonawcy utworu.
12. Każdy z chętnych i zainteresowanych uczestników przeglądu młodych talentów
muzycznych zgłasza swój udział do pani mgr Agnieszki Glazer lub
mgr Anety Nierychłej – Działak do dnia 26 maja.
13. Organizatorzy nie przyjmują rezygnacji uczestnika w festiwalu po terminie.
14. Wymagane jest i zobowiązuje się od uczestnika festiwalu wcześniejsze podanie tytułu piosenki, autora tekstu i muzyki oraz sposób wykonania.
15. Kolejności występowania poszczególnych solistów bądź zespołu odbędzie się drogą losowania w przeddzień przeglądu piosenek.
16. Walory artystyczne i umiejętności wokalne oceniać będzie powołane jury.
17. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy na bieżąco.

II. Cele festiwalu:
- popularyzowanie twórczości muzycznej – utwory współczesnych (polskich i zagranicznych) wykonawców
- promowanie młodych talentów muzycznych,
- zapewnienie uczestnikom festiwalu możliwości wykazania się od strony muzycznej,
- znajomość dorobku muzycznego polskich i zagranicznych wykonawców,
- podniesienie poziomu kształcenia w zakresie poprawnej wymowy w języku angielskim,
- prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego polskich i zagranicznych wykonawców – solistów, zespołów,
- upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy muzycznej poprzez śpiew,
- wskazanie zasad zdrowej rywalizacji,
- kształtowanie i kreowanie twórczej postawy muzycznej, w tym i ruchowej,
- zainspirowanie uczniów do szerzenia i rozwijania swoich zdolności wokalno – muzycznych.

III. Organizatorzy festiwalu:
mgr Aneta Nierychła-Działak
mgr Agnieszka Glazer

IV. Uczestnicy festiwalu:
- kategoria I – uczniowie kl. IV – VI,
- kategoria II – uczniowie kl. IV – VI,
- kategoria III – Uczniowie kl. IV – VI.

V. Kryteria oceny i nagrody:
• Jury podczas przeglądu twórczości dziecięcej oceniać będzie:
- dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,
- tematykę utworu,
- walory głosowe,
- własną interpretację polskiej lub zagranicznej piosenki,
- muzykalność,
- indywidualność artystyczną – ogólny wyraz artystyczny,
- postawę wykonawcy – ruch,
- choreografię i aranżację muzyczną,
- wrażliwość emocjonalną w wykonywanym utworze,
- odpowiednią artykulację, tempo, rytm, melodię , dynamikę i skalę piosenki.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ten sam dzień.
• Organizatorzy festiwalu nie przewidują nagród rzeczowych.

Wyświetleń: 1036


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.