Katalog

Katarzyna Krzanowska, 2010-10-13
Jarosław

Informatyka, Sprawozdania

Sprawozdanie zespołu przedmiotowego

- n +

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH
I TECHNICZNYCH
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W JAROSŁAWIU
NA ROK SZKOLNY 2009/2010
Semestr I

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:
Krzanowska Katarzyna - Przewodnicząca
Piś Łukasz
Błasik Grzegorz

Zadanie Kto wykonał?
opracowano programy wynikowe zgodnie z aktualnymi programami nauczania – wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Zespół przedmiotów informatycznych pracuje zgodnie z programami nauczania, które dostosowane zostały do standardów wymagań. Wszyscy nauczyciele
Przeprowadzono testy na wejście w klasach pierwszych (wrzesień 2009) K. Krzanowska,
Ł. Piś
Tworzenie na bieżąco materiałów dydaktycznych do lekcji Wszyscy nauczyciele
Spotkania indywidualne z opiekunami stażu Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy
Prowadzenie konsultacji przygotowujących do egzaminu zawodowego. Wszyscy nauczyciele
Przeprowadzono próbny egzamin zawodowy z części praktycznej (grudzień 2009) Wszyscy nauczyciele
Analiza wyników próbnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk i opracowanie planu naprawczego. K. Krzanowska
Zorganizowano konkurs „fotka z wakacji” Ł. Piś
Prowadzenie kółka informatycznego G. Błasik
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy 2TI K. Krzanowska
Opieka i pomoc uczniom biorącym udział w konkursach dot. Grafiki komputerowej
(Europe Day 2010, kartka na Boże Narodzenie, Witryna internetowa mojej szkoły (konkurs organizowany przez KO) K. Krzanowska
Opieka i pomoc uczniom przygotowującym prezentacje multimedialne n. t. „Pozytywne i negatywne strony Internetu”. Akcja dot. Dni „Bezpiecznego Internetu” K. Krzanowska, G. Błasik
Opieka nad uczniami biorącymi udział w olimpiadzie DialnetMasters K. Krzanowska, G. Błasik
Udział w konferencji n.t. „Nowoczesne i skuteczne nauczanie wyzwaniem reformy programowej”. K. Krzanowska, G. Błasik
Podjęcie działań zmierzających do współpracy z WSIZ w Rzeszowie i umożliwienie uczniom klas TI wzięcie udziału w szkoleniach CISCO. K. Krzanowska, G. Błasik
Przygotowanie nowej pracowni komputerowej. G. Błasik, Ł. PiśWyświetleń: 3727


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.