Katalog

Katarzyna Krzanowska, 2010-10-13
Jarosław

Informatyka, Plany wynikowe

Plan dydaktyczny z przedmiotu "multimedia i grafika komputerowa"

- n +

PLANOWANIE WYNIKOWE
Multimedia i grafika komputerowa
Klasa II TI



Numer programu: 312[01]/T, SP/MENIS/2004.06.14
Liczba godzin w całym cyklu kształcenia: 3
Liczba godzin w II klasie: 114
Liczba godzin tygodniowo: 3
Godziny zaplanowane: 99
Godziny do dyspozycji nauczyciela: 15












Jarosław 2009/2010

Przedmiot: Multimedia i grafika komputerowa
Klasy: KLASA 2 Technikum informatyczne
Ilość godzin tygodniowo: 3 godziny
Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Katarzyna Krzanowska
Nr programu: 312[01]

L.P. Temat Liczba godzin Uwagi
1 Regulamin pracowni komputerowej. Przepisy BHP. 1
2 Lekcja organizacyjna – przedmiotowy system oceniania. Standardy wymagań egzaminacyjnych. 1

3 Grafika wektorowa i rastrowa – wprowadzenie. 1
4 Teoria postrzegania barw 1
5 Miary barw 1
6 Model przestrzeni kolorów RGB 1
7 Model przestrzeni kolorów CMY i CMYK 1
8 Rodzaje plików graficznych 1
9 Techniki kompresji obrazów 1

GRAFIKA RASTROWA (33 godziny)

10 Menu, paski narzędziowe, palety w programie Adobe Photoshop CS3 1
11 Rysowanie obiektów graficznych 1
12 Zastosowanie podstawowych narzędzi do podstawowych operacji edycyjnych 1
13 Transformacje obiektów graficznych 1
14, 15 Praca z warstwami – zastosowanie i opcje obsługi warstw 2
16, 17, 18 Praca z krzywymi w programie Photoshop 3
19, 20, 21 Rysowanie zaawansowanych obiektów w programie photoshop cs3 – ćwiczenia 3
22, 23, 24 Photoshop jako sposób na zaawansowany retusz postaci 3 wykład
25, 26, 27 Retusz postaci - ćwiczenia 3
28, 29, 30 Zmiana kolorystyki zdjęcia 3
31, 32, 33 Edycja obrazu na poziomie kanałów 3
34, 35, 36 Zaawansowane operacje edycyjne. 3
37, 38, 39 Projektowanie grafiki na stronę WWW 3
40, 41, 42 Projektowanie layout’u na stronę internetową – praca własna 3

CYFROWA OBRÓBKA DŹWIĘKU (9 godzin)

43 Formaty plików audio - charakterystyka 1
44 Import i eksport plików dźwiękowych 1
45 Konwersja plików audio 1
46, 47, 48 Obróbka plików dźwiękowych 3
49 Miksowanie utworów 1
50, 51 Dodawanie efektów dźwiękowych 2

CYFROWA OBRÓBKA VIDEO 12godzin

52 Formaty plików video 1
53, 54 Montaż scen, przejścia 2
55, 56 Przycinanie klatek 2
57, 58, 59 Efekty specjalne 3
60 Dodawanie tekstu do scen 1
61, 62, 63 Dodawanie ścieżki dźwiękowej do filmu 3



ANIMACJE 36 godzin

64 Zapoznanie z programem Flash 1
65 Menu główne, pasek narzędziowy i obszar roboczy programu 1
66 Listwa czasowa i rodzaje klatek. 1
67 Rodzaje obiektów w programie Flash 1
68 Podstawy animacji – rodzaje klatek 1
69 Tworzenie animacji - etapy 1
70, 71 Animacja po torze – rodzaje warstw 2
72, 73 Maska i warstwa maskowana 2
74, 75 Wskaźniki Shape hints (zakładki kształtów) 2

76, 77, 78 Tworzenie prostych animacji - ćwiczenia 3
79, 80, 81 Podstawy animacji tekstu 3
82, 83, 84 Animacja tekstu - ćwiczenia 3
85 Biblioteka obiektów 1
86, 87 Obiekt typu buton - stany 2
88, 89, 90 Tworzenie menu w programie Flash CS3 3
91, 92, 93 Zastosowanie obiektowych języków skryptowych przy tworzeniu prostych animacji - podstawy 3
94, 95, 96 Animacje z wykorzystaniem Action Scriptu - ćwiczenia 3
97, 98, 99 Animacje - zaliczenie 3
POZOSTAŁE GODZINY DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA 15

Wyświetleń: 3042


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.