AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Krawczyk, 2010-10-10
Końskie

Lekcja wychowawcza, Konspekty

Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym

- n +

Scenariusz godziny z wychowawcą
Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym


Czas trwania – 45 minut.

Zagadnienie programowe:


Cele operacyjne:

- uczeń zna komunikaty werbalne i niewerbalne odpowiadające za spójność przekazu
- potrafi odczytać komunikaty niewerbalne
- potrafi wymienić cechy aktywnego słuchacza
- potrafi wymienić bariery komunikacyjne
- potrafi współpracować w grupie
- doskonali umiejętności porozumiewania się między ludźmi


Metody:

Krąg, rundka, burza mózgów, drama, mini wykład
Formy pracy: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:
Arkusz papieru, kartki, długopisy, kartki z napisami uczuć, karki z tekstem.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie:
Tematem zajęć jest komunikacja interpersonalna w zespole klasowym.
1. Podawanie przedmiotów
Jest to ćwiczenie rozluźniające i zmniejszające napięcie.
Materiały: przedmiot do podawania, np. zabawka
Przebieg: Uczniowie stają w kole zwróceni twarzami do siebie. Prowadzący podaje jakiś przedmiot, który uczestnicy przekazują sobie tak, jakby ten przedmiot był: gorący, bardzo ciężki, brudny, lepki, kruchy itp. Prowadzący zmienia polecenia po każdej rundzie.
Zawarcie kontraktu
Kontrakt: prowadzący przykleja na kartonie zasady, które ułatwią współpracę, bądź ustala je wspólnie z uczniami. Ważne jest, by uczniowie wyrazili na nie zgodę, mówiąc np. Tak, zgadzam się.
KONTRAKT

1.Słuchamy siebie nawzajem
2. Mówimy pojedynczo
3.Mówimy we własnym imieniu
4.Każdy ma prawo do własnego zdania

2 . Skojarzenia ze słowem komunikacja

Burza mózgów
Uczniowie siedzą w kręgu
Z czym kojarzy ci się słowo "komunikacja interpersonalna". Podawane skojarzenia jedna osoba zapisuje na tablicy..

3.Mini wykład co oznacza komunikacja.

Porozumiewanie się to inaczej słowne lub bezsłowne przekazywanie informacji. Umiejętności porozumiewania się określają stosunki między ludźmi i wpływają na poczucie własnej wartości. Ich brak powoduje samotność, poczucie bezsilności, niezadowolenie z pracy, rozczarowania w życiu osobistym.

Dobra komunikacja sprawia, że młodzi ludzie mogą rozmawiać z dorosłymi na drażliwe tematy w sposób otwarty i nie zagrażający. Trudności w kontaktach z rówieśnikami w wyrażaniu własnych poglądów, zainteresowań i wartości, trudności, trudności w opieraniu się naciskom grupy, a także uczucie skrępowania w różnych sytuacjach społecznych mogą doprowadzić młodego człowieka do zainteresowania się alkoholem i narkotykami.

Otwarta komunikacja wzmacnia relacje między ludźmi. Rozmowy z rodzicami na tematy uzależnień zmierzają w jednym kierunku – nastolatki poznają poglądy dorosłych i to pomaga im w podejmowaniu własnych decyzji. Złe relacje z rodzicami, brak kontaktu powoduje osłabienie poczucia własnej wartości, a to może oznaczać potrzebę zależności od innych osób.

Nauczyciel zwraca uwagę, że w rozmowie nie tylko ważne są słowa (komunikacja werbalna), ale także nasze ciało, wyraz twarzy, gesty, które wykonujemy (komunikacja niewerbalna).
Te dwa rodzaje komunikacji wzajemnie się uzupełniają.

4. CO USŁYSZAŁEŚ?


Ćwiczenie wprowadzające, szukamy przyczyn różnorodnych efektów (zniekształcenia informacji przekazywanej przez kolejnych nadawców).

MATERIAŁY

12-20 wyrazowy wycinek z gazety, np.:

12 procent 15-letnich dziewcząt dwa razy dziennie czyści zęby.

PRZEBIEG

Uczniowie przekazują sobie informację na ucho.
Ostatnie osoby z rzędów konfrontują na forum to, co usłyszały i zapamiętały.

MÓWIENIE

1. Co można było zrobić, żeby informacja nie uległa zniekształceniu?

2. Co wpływa na znaczenie przekazu?

(przekręcanie, niewyraźne mówienie, słaby słuch.

5. Zabawa "Dobry słuchacz"

Nauczyciel dzieli grupę na pary(1-2). Jedynki zastanawiają się nad przyjemną sytuacją, która ich spotkała i mogą ją opowiedzieć np. o dyskotece, wycieczce, dobrym filmie, feriach itp. Dwójki wychodzą z nauczycielem za drzwi, gdzie dostają instrukcje jak mają się zachowywać w czasie słuchania np. jedni odsuwają się od mówiącego, drudzy przewracają oczami, inni z natężeniem wpatrują się w oczy rozmówcy itp.

Omówienie zabawy

Propozycje pytań:
- Czy coś zauważyłeś w czasie opowiadania?
- Jak się wtedy czułeś?
- Co ci przeszkadzało?
- Co czuły osoby słuchające?
Słowa i wykonywane gesty powinny potwierdzać zaciekawienie i słuchanie, gdyż potwierdzają one komunikację.

Czy przypominacie sobie sytuację, w której myśleliście o tym, co powiedzieć i nie słuchaliście tego, co do was mówiono?

Wyodrębniamy cechy dobrego słuchacza.

AKTYWNE SŁUCHANIE

Dobry słuchacz według R. Bolton („Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne”) posiada następujące umiejętności:


- zwrócenie się w stronę mówiącego,

- utrzymywanie kontaktu wzrokowego,

- zmiana wyrazu twarzy.
- nieprzeszkadzanie i nierozpraszanie,

- wyrażanie na bieżąco swoich odczuć,

- zadawanie rzeczowych pytań wymagających dłuższej odpowiedzi niż „tak” lub „nie”,

- unikanie atmosfery przesłuchania,

- jest skupiony


6. Zabawa "Jak rozumiemy te same sygnały?"

Nauczyciel podaje krótkie określenia i prosi o napisanie na karteczkach ich znaczenia.
- za chwilę
- spóźnić się troszeczkę
- daleko do szkoły
Na tablicy zapisujemy podawane przez uczniów znaczenia tych określeń.

. Omówienie zabawy

- Czy wszyscy tak samo pisali?
- Dlaczego są różnice?
- Czy w czasie komunikowania się powinniśmy używać takich zwrotów?
- Do czego może doprowadzić taki komunikat?
Nauczyciel podsumowuje, że używanie niekonkretnych zwrotów może często prowadzić do konfliktów

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA MINI WYKŁAD - trakcie rozmowy dwóch osób, aż 65% informacji przekazywanych jest niewerbalnie. Komunikaty te dotyczą uczuć, sympatii Sympatię i akceptację komunikują zazwyczaj następujące zachowania niewerbalne:

- nawiązanie kontaktu wzrokowego,

- wyprostowana postawa ciała,

- znajdowanie się blisko drugiej osoby bez naruszania jej terytorium psychologicznego,

- ciepły ton głosu, mówienie wyraźnie, bez szeptu i krzyku

Komunikacja niewerbalna może wrażać się poprzez:

- Sposób w jaki tworzymy otoczenie fizyczne, w którym pracujemy i mieszkamy.

- Odległość, w jakiej stoimy od kogoś.

- Gesty.

- Wzdychanie, płacz, marszczenie brwi, uśmiechanie się, śmiech, błaznowanie.

- Nasz wygląd – twarz, włosy, ciało, odzież i jej kolor, męskość, kobiecość.

- Ton głosu.

- Sposób w jaki: siedzimy, stoimy, chodzimy, kontaktujemy się wzrokowo.

Uczniowie odliczają do 5. Podział na 5 grup.

7. ZWIERCIADŁO DUSZY

MATERIAŁY

Kartki z nazwami uczuć.

PRZEBIEG

Każdy zespół otrzymuje po kilka kartek z nazwami uczuć. Cała grupa zastanawia się, a potem przedstawia pantomimicznie dane uczucie. Reszta zgaduje, o co chodzi.

(WSTYD, GNIEW, SZCZĘŚCIE, ENTUZJAZM, SPEŁNIENIE, ZAUROCZENIE, STRACH, ROZPACZ, WROGOŚĆ, ONIEŚMIELENIE


1. Jak wygląda twarz osoby zdziwionej, zdenerwowanej, smutnej i przerażonej?

2. Co się dzieje z rękami osoby zrozpaczonej czy szczęśliwej?

8. Znaczenie intonacji tonu
Tekst i polecenia do ćwiczenia:
Czyta jedna osoba z grupy.

Czytając przyjmij ton znudzony.
Dzisiaj od godziny osiemnastej trzydzieści do godziny dwudziestej czwartej w remizie strażackiej odbędzie się zabawa taneczna.

Powyższy (przykładowy) tekst należy powielić i czytać według wskazówek przyjmując odpowiednio: ton tajemniczy, dziecinny, smutny, ironiczny, zdziwiony, radosny, zrozpaczony.

9. Grupy określają bariery komunikacyjne.

Uczestnicy uzupełniają listę zakłóceń i barier w procesie komunikacji interpersonalnej, a także tworzymy listę sprzyjających warunków w odbiorze i nadawaniu.

BARIERY KOMUNIKACYJNE

1. Krytykowanie
2. Osądzanie
3. Decydowanie za innych
4. Uciekanie od cudzych problemów
5. Obrażanie
6. Orzekanie
7. Chwalenie połączone z oceną
8. Rozkazywanie
9. Grożenie
10. Moralizowanie
11. Nadmierne/niewłaściwe wypytywanie
12. Doradzanie
13. Zmienianie tematu
14. Logiczne argumentowanie
15. Pocieszanie


10. Zakończenie zajęć
Umiejętności rozmowy z ludźmi, słuchania uczymy się w ciągu całego życia. Myślę, że dzisiejsze zajęcia uświadomiły Wam rolę komunikatów werbalnych i niewerbalnych w porozumiewaniu się. Podziękowanie za zajęcia.

Rundka końcowa
Każdy uczeń kończy następujące zdanie: Dzisiaj na zajęciach najbardziej podobało mi się...................


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3236


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.