Katalog

Dorota Matlakiewicz, 2010-10-07
Jastrzębie Zdrój

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Konspekt

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH
W ZESPOLE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH
DLA UCZNIÓW KLASY 4 SP

Ośrodek tematyczny: Dzień Ziemi
Temat: Segregacja odpadów
Miejsce: świetlica szkolna
Czas trwania: 45 minut
Prowadzący: mgr Dorota Matlakiewicz

Cele :
a) terapeutyczno – rewalidacyjne

• uczeń współpracuje w grupie
• zapomina o swoich dolegliwościach związanych z chorobą
• minimalizuje tęsknotę za rodziną
• integruje się z grupą
• podnosi poczucie własnej wartości

b) poznawczo – kształcące

• kształci postawę twórczą
• doskonali umiejętności liczenia w zakresie 100
• kształci w sobie postawę zainteresowania problemami ekologicznymi
• kształci pożądane postawy wobec przyrody
• poznaje nowe pojęcia ekologiczne np. recykling
• kształci koncentrację uwagi

c) wychowawcze

• dba o porządek w miejscu pracy
• słucha poleceń nauczyciela
• jest zdyscyplinowany
• nie przeszkadza kolegom/koleżankom podczas zajęć
• współpracuje z grupą
Planowane osiągnięcia uczniów:
• uczeń zna imiona wszystkich osób w grupie
• zna pojęcia: recykling, kompostowanie, utylizacja
• zna pożądane postawy człowieka wobec przyrody
• zna rodzaje odpadów
• wie, ze odpady należy segregować
• wie, jaki metal służy do produkcji puszek

Metody:
I. Metoda waloryzacyjna
Metoda ekspresyjna
• Plastyczna (malowanie farbami, wykonanie ekorobota z kolorowego papieru)
Metoda impresyjna
• ruchowa (zabawa ”Wprawki pantomimiczne”)

II. Metoda ćwiczebna

• zajęcia w oparciu o karty pracy
• ćwiczenie ”Ja kupuję, ty kupujesz”
• krzyżówka
Formy:
• indywidualna jednolita cicha
• indywidualna jednolita głośna
• zbiorowa jednolita głośna
• grupowa (2 – osobowa) jednolita cicha
Środki:
• rolka papieru toaletowego, taśma klejąca
• tabela z podziałem zakupy/odpady
• karty pracy
• kolorowe kółka i kwadraty, karteczki z nazwami ekorobotów, kleje, kartki, kredki
• farby, pędzle
• radio, płyta CD
• krzyżówki, długopisy
• arkusz papieru
• znaczki ekologiczne
Planowany przebieg zajęć

I. Faza wstępna

1. Powitanie uczniów.
2. Wprowadzenie do tematu.
3. Zabawa „Pajęczyna imion”.
Uczniowie stają w kręgu. Nauczyciel rzuca do wybranego dziecka rolkę papieru toaletowego mówiąc swoje imię. Zadaniem osoby trzymającej w ręku rolkę papieru jest analogicznie wypowiedzenie swojego imienia i rzucenie rolki papieru do kolejnej osoby. Powstałą w ten sposób pajęczynę wychowankowie łączą w całość tworząc wielką kulę i oklejają ją taśmą klejącą.

II. Faza zasadnicza

4. Ćwiczenie „Ja kupuję, ty kupujesz”
Uczniowie otrzymują kartę pracy, na której znajduje się lista zakupów. Ich zadaniem jest napisanie, jakie odpady zostają po wykorzystaniu poszczególnych produktów spożywczych i w jaki sposób można je przetworzyć na drodze recyklingu.(Załącznik nr 1).
5. Karty pracy. Oblicz i napisz hasło.
Uczniowie otrzymują do rozwiązania działania matematyczne. Wyrazy wpisane w odpowiednie kratki pozwolą uczniom odkryć hasło.(Załącznik nr 2).
6. Zabawa ruchowa „Wprawki pantomimiczne”.
Uczniowie próbują ruchem swojego ciała przedstawiać poszczególne sytuacje związane z ekologią ( zbieranie śmieci, pakowanie makulatury, zgniatanie puszek, wyrzucanie śmieci do kosza, wydmuchiwanie butelek ze szkła).
7. Ekorobot. Zajęcia plastyczne.
Zadaniem uczniów jest wykonanie z kolorowego papieru postać ekorobota. Zanim rozpoczną pracę losują karteczkę z nazwą ekorobota oraz krótką charakterystyką tego, czym się zajmuje. (Załącznik nr 3).
8. Krzyżówka.
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę oraz wpisują i odczytują hasło, jakie powstaje po jej napisaniu.
9. Eko – zabawa.
Wszyscy uczniowie otrzymują duży arkusz papieru , na którym przyklejone są karteczki ze zdaniami o tematyce ekologicznej. Każdy uczeń wybiera sobie jedno z nich i maluje farbami do tego zdania ilustrację ilustrację.

III. Faza końcowa
10. Na zakończenie zajęć nauczyciel nagradza uczniów znaczkami ekologicznymi za aktywne uczestnictwo podczas zajęć.
11. Porządkowanie miejsca pracy.
12. Pożegnanie uczniów oraz podziękowanie za udział w zajęciach.Załącznik nr 1

ZAKUPY ODPADY


Gazeta

Coca – cola w puszce

Guma do żucia

Konserwa

Sok w szklanej butelce

Mleko w kartonie

Jogurt

Woda gazowana
Załącznik nr 2
Karta pracy
(grupa I)

Oblicz.
Znajdź wynik w tabeli i wpisz wyrazy w odpowiednie kratki. Odkryj hasło.


42-8=Wyprodukowanie

69+15=papieru

37+45=ścięcia

96-35=1 t
12+50=wymaga
75-20=17 drzew34 61 84 62 82 55

Załącznik nr 2
Karta pracy
(grupa II)

Oblicz.
Znajdź wynik w tabeli i wpisz wyrazy w odpowiednie kratki. Odkryj hasło.

65-4=90 t

12+8=makulatury
30-15=Ze 100 t
4+36=papieru
33-13=wytworzyć
47+30=można
15 20 77 20 61 40Załącznik nr 3RECYKLINGOWY WOJOWNIK
Odpady muszą być usuwane w sposób zaplanowany i zorganizowany.POCHŁANIACZ TRUCIZN
Utrzymanie czystego powietrza jest konieczne, aby dalej żyć.


STRAŻNIK CZYSTEJ WODY
Czysta woda jest podstawą życia dla człowieka i przyrody.OBROŃCA PRZYRODY
Wszystkie zwierzęta i rośliny muszą być utrzymane przy życiu.Załącznik nr 4

KRZYŻÓWKA


1. Butelki, torebki, kartony to…
2. Można go wyprodukować z makulatury.
3. Metalowe opakowanie po napojach.
4. Ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców i wykorzystanie ich do produkcji.
5. Nie ulega rozkładowi na wysypiskach śmieci.
6. Oszczędzamy je zbierając makulaturę.
7. Często stanowią opakowania napojów.
8. Kolor kosza na śmieci, do którego wrzucamy papier.
9. Miejsce składowania śmieci.
10. Płuca miasta.Załącznik nr 5


ODPADY NALEŻY SEGREGOWAĆ

DBAJMY O CZYSTOŚĆ OTACZAJĄCEGO NAS ŚRODOWISKA

NIE WYRZUCAJMY ODPADÓW DO RZEKI

CZYSTA WODA JEST PODSTAWĄ ŻYCIA CZŁOWIEKA I PRZYRODY

NIE WYCINAJ DRZEW

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SĄ POMOCNE W OCHRONIE ŚRODOWISKAWyświetleń: 2082


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.