Katalog

Elżbieta Duda, 2010-09-22
Włoszczowa

Chemia, Sprawdziany i testy

Powtórka z chemii - gimnazjum

- n +

GRUPA I (0-40 pkt)


1. Jakie pierwiastki chemiczne kryją się pod następującymi symbolami: (3p)

S, K, Pb, Na, Al., Fe, Cl, Sn?

2. Wybierz zestaw, w którym znajdują się tylko cząsteczki pierwiastków: (2p)

A) Hg, K, Cl2, Fe B) H2O, N2, CuO, Na
C) NaOH, H2, NO2, Ca D) F2, O2, H2, N2

3. Wybierz grupę związków, w której znajdują się tylko sole: (2p)

A.ZnSO4, LiOH, K2S, CuSO4
B. LiNO3, NaHCO3, Al2(SO4)3, MgOHCl
C. KBr, HCl, Fe(NO3)3, Pb(OH)2
D. KHSO4, H2S, NaCl, K2CO3

4. Połącz terminy oznaczone cyframi z opisującymi je zdaniami: (4p)

a) podstawowy element strukturalny materii. 1. wzór sumaryczny
b) pionowa kolumna zawierająca. 2. metale lekkie
pierwiastki o podobnych właściwościach
chemicznych.
c) wzór określający tylko skład substancji. 3. grupa
d) metale o gęstości mniejszej niż 5 g/cm3. 4. drobina

5. Uczniowie proponowali różne metody otrzymywania siarczku wapnia: (3p)

I. metal + kwas
II. tlenek metalu + tlenek niemetalu
III. tlenek metalu + kwas
IV. metal + niemetal

Którzy uczniowie podali poprawne propozycje:
A. I, II i IV B. II i III C. II, III i IV D. I, III i IV

6. Dodając do wody substancję uzyskujemy mieszaninę. Która z poniższych substancji da z wodą mieszaninę jednorodną?
(2p)
a. Cukier b. Oliwa c. Sól d. Alkohol.

7. Czy prawo okresowości mówi nam: (2p)

a. że właściwości pierwiastków zmieniają się ze wzrostem ilości atomów w cząsteczce
b. że właściwości pierwiastków zmieniają się okresowo ze wzrostem liczby atomowej
c. że właściwości pierwiastków zmieniają się okresowo ze wzrostem liczby cząsteczek8. Reakcją wymiany jest reakcja: (2p)
A. 2Na + 2H2 O  2NaOH + H2
B. 4P + 5O2  2P2O5
C. Br2 + H2  2HBr
D. CaO + H2O  Ca(OH)2

9. Masa 1 atomu węgla izotopu 12C wynosi w przybliżeniu w gramach: (2p)

a) 12 g
b) 2 x 10-23 g
c) 6,02 x 10-23 g
e)0,17 x 10-23 g

10. Co to jest: (3p)

a. -mieszanina niejednorodna,
b. -zjawisko fizyczne? Podaj przykłady.

11. Podaj nazwy systematyczne następujących związków: (4p)

A) Fe2O3, B) NaCl C) HNO3 D) Cu2O

12. Oblicz masy cząsteczkowe podanych związków chemicznych. Wyraź je w odpowiednich jednostkach masy atomowej. (3p)

A) Ca(OH)2 B) N2 C) Al2(SO4)3

13. Podaj wzory sumaryczne następujących związków: (3p)

a) tlenek azotu(III)
b) amoniak

14. W miejsce znaków zapytania wpisz odpowiednie wzory chemiczne i dobierz współczynniki: (5p)

a. H2SO4 + ? CaSO4 + H2O
b. CO2 + ? Na2CO3 + H2O
c. P4O10 + ? Na3PO4
d. Fe2O3 + ? Fe(NO3)3 + H2OWyświetleń: 11638


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.