Katalog

Ewa Gorycka, 2010-09-22
Gdańsk

Język niemiecki, Projekty edukacyjne

Projekt - nagranie audycji radiowej w języku niemieckim

- n +

Projekt: Audycja radiowa

Cele:
- Utrwalenie tematów i treści zawartych w podręczniku Partnersprache 2
- Korygowanie własnej wypowiedzi ustnej
- Przygotowanie i nagranie audycji radiowej
- Partnerzy: wszyscy uczniowie w grupie zaawansowanej klasy IIIf
- Koordynacja: E. Gorycka
- Termin: XI 2008
- Przygotowanie:
- Uczniowie dzielą się na 4-5-osobowe grupy
- Każda grupa wyszukuje w podręczniku Parnersprache 2, na który można porozmawiać w audycji radiowej.
- Każda grupa przedstawia swój temat i uzasadnia, dlaczego uważa go za ważny.
- Nauczyciel przynosi sprzęt, na który będą nagrywane audycje.
- Przeprowadzenie:
- Uczniowie notują, jakie ważne aspekty chcą poruszyć w swojej audycji
- Podział na role: moderator, osoba dotknięta problemem, eksperci
- Każdy przygotowuje się do swojej roli, wyszukując odpowiednie informacje i materiały
- Uczniowie zbierają zwroty, które mogą być przydatne w dyskusji i wypisują je na dużym plakacie
- Przygotowanie dokładnego planu audycji: kto o czym i jak długo będzie mówił. Pamiętać przy tym należy, że czas audycji nie może przekroczyć 10 min.
- Nagranie audycji ( „na żywo” , bez poprawek)
- Produkt ostateczny: 4 różne audycje radiowe: Junge Forscher (Młodzi naukowcy), Filmwettbewerb (Konkurs filmowy), Moral von berühmten Leuten (Moralność słynnych sportowców), Die Rolle des Vorbildes im Leben jugner Leute (Rola wzoru w życiu młodych ludzi)
- Ewaluacja:
- Wspólne odsłuchanie nagranych audycji i głośne omówienie
- Ankieta wśród uczniów – uczniowie wypełniają formularz w ćwiczeniach, przygotowany w celu analizy i poprawy audycji radiowej
- Osoba koordynująca podsumowuje przebieg projektu.
Wyświetleń: 1557


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.