Katalog

Izabela Truchan, 2010-09-20
Kraków

Język niemiecki, Różne

Formy pracy ze słownictwem w nauczaniu j.niemieckiego.

- n +

Formy pracy ze słownictwem w nauczaniu j.niemieckiego.
Opanowanie słownictwa stanowi dla prawie każdego uczącego się języków obcych duży problem. "Wkuwanie słówek" jest mało efektywne, dlatego ważne jest, aby pokazać uczniowi inne metody ich zapamiętywania.
Najciekawsze z form pracy ze słownictwem to:
1. Mnemotechniken – ogół technik, służących lepszemu zapamiętywaniu oraz przypominaniu sobie informacji na drodze skojarzeń
a. Nowe słówka np. "Nebel, Schwester, Bank, Rechnung, Straße" przyporzadkowujemy do tzw. "Wortfamilien" , np. "Verkehr, Wetter, Familie, Geld"
b. W celu łatwiejszego zapamiętania reguł gramatycznych, stosujemy tzw. Merkverse, np.
§ "aus, bei, mit, nach, seit, von, zu finden Dativ immerzu"
§ "chen" und "lein" machen Sachen klein
§ der Inlingorismus (słowa, zakończone na ... mają rodzajnik "der")
§ die Heitungkeitsschaftion (słowa, zakończone na ... mają rodzajnik "die")
§ das Tumchenmamentumlein (słowa, zakończone na ... mają rodzajnik "das")
c. Zmiana jednej litery w wyrazie, np. Hund – Mund – Bund – rund
d. Technika loci (metoda miejsc) – służy do zapamiętywania dużych zbiorów informacji, które występują w określonej kolejności. Polega na kojarzeniu zapamiętywanych informacji ze znanymi miejscami, które mijamy np. w domu czy w drodze do szkoły. Dzięki tej metodzie możemy np. łatwo zapamiętać kolejne dopływy Wisły chodząc po pokoju i wyobrażając sobie, że przy drzwiach jest Soła, przy łóżku Przemsza, w okolicach biurka Skawa itd.
2. Schlüsselwortmethode – szukamy słów o podobnej i wymowie i znaczeniu jak w języku polskim, np. Kino, Sport, Radio, Zucker, Auto
3. Geschichtentechnik – z podanych wyrazów układamy historyjki
4. Kennwörter – Akronimy (wyrazy powstałe od pierwszych liter wyrazu podstawowego)
a. S - Sonne
A - angeln
N - Natur
D - Dorf
Przy grupach zaawansowanych uczniowie mogą mieć za zadanie znalezienie wyrazów z danego tematu lub np. samych rzeczowników albo samych przymiotników
b. zapisanie wyrazu (np. Hund) obok siebie raz normalnie a raz w dołu do góry i uzupełnienie miejsca między nimi literami w ten sposób, by powstały nowe słówka:
H an D
U N d
N e U n
D re H en
c. uczniowie mogą tworzyć własne akronimy, np. KEMSK (niemieckie nazwy niektórych zwierząt: Kaninchen – Elefant - Meerschweinchen – Schildkröte – Katze)
5. Vokabelnkartei – zapisywanie na kartce wyrazów w kontekście (maksymalnie wprowadzać należy 8-10 słów na lekcji)
6. Mind – Maping (Asocjogramy): zapisywanie wyrazów z jednej "rodziny" lub przeciwstawnych, np. schmal/breit: die Straße, die Brücke, der Rock
7. Interesujące przedstawianie słówek np.
KLA4 2FEL RUN3SE
8. Praca ze słownikiem:
a. uczniowie maja znaleźć w słowniku jak najwięcej wyrazów, zawierających dany wyraz np. "rot", ale nie zaczynających się od tego wyrazu: Brot, Karotte, Bankrot, Schrot(t)
b. tworzenie rzeczowników od czasownika, np. od "rauchen"
c. zmiana początkowej litery w wyrazie, np. Hand – Band - Sand
9. Łączenie słówek z pantomimą lub pokazywaniem przedmiotów
10. Odgrywanie scenek


Opracowała Izabela Truchan
Wyświetleń: 709


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.