AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Edyta Pawłowska, 2010-08-26
Pokój

Edukacja czytelnicza, Scenariusze

Jak uczyć się samodzielnie, czyli wirtualne wędrówki po francuskich stronach internetowych. Scenariusz zajęć edukacyjno - wychowawczych z wykorzystaniem multimediów.

- n +

Jak uczyć się samodzielnie, czyli wirtualne wędrówki po francuskich stronach internetowych.
Scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych z wykorzystaniem multimediów.

Cele ogólne:
- zapoznanie uczniów z różnymi źródłami informacji, pokazanie roli Internetu jako źródła informacji;
- wykorzystanie komputera do celów edukacyjnych;
- organizacja czasu wolnego młodzieży uczęszczającej do klas z rozszerzonym językiem francuskim, zainteresowanych samodzielną nauką języka francuskiego i znających język na poziomie średnio-zaawansowanym;
- pokazanie jak skutecznie uczyć się języka francuskiego korzystając z Internetu

Cele operacyjne:
- młodzież doskonali umiejętności korzystania z zasobów internetowych;
- zapoznanie uczniów z adresami popularnych wyszukiwarek internetowych;
- wykorzystanie programów Word i PowerPoint

Formy: zbiorowa i indywidualna

Metody: pogadanka, ćwiczenia – praca przy komputerze

Materiał dydaktyczny:
Strony internetowe:

http://www.tv5.org
http://www.tivi5mondeplus.com
http://francuski.fr
http://www.lepetitjournal.com/varsovie.html
http://pl.franceguide.com
http://www.ambafrance-pl.org
http://www.la-conjugaison.fr
www.club-forum.com
http://www.touteleurope.fr
http://www.echos.pl
http://www.varsovieaccueil.com
http://ksiegarniaedukator.pl , http://www.marjanna.com.pl
www.mowimypofrancusku.pl
www.francuski.fr
www.iletaitunehistoire.com
http://www.languageguide.org/francais/
http://www.laits.utexas.edu/fi/index.html
http://www.toujoursdesmots.com/
http://fr.akinator.com/

Środki dydaktyczne: sześć stanowisk komputerowych

Realizacja: cykl dwóch zajęć po 120 minut.

Czynności wstępne nauczyciela: utworzenie na każdym stanowisku nowego folderu Wirtualne wędrówki po francuskich stronach internetowych oraz dodanie do niego stron internetowych, które będą wykorzystywane podczas zajęć.

Przebieg zajęć:
- Powitanie uczniów.
- Zapoznanie z tematem zajęć.
- Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy. Każda z grup:
a) odszukuje na pulpicie folderu „Wirtualne wędrówki po francuskich stronach internetowych”, przegląda je i stara się je opisać w kilku zdaniach: może to być krótki opis-reklama zachęcający do odwiedzenia strony, krótka informacja dla kogo jest przeznaczona strona i co zawiera.
b) ustala, które strony są najbardziej - jej zdaniem - przydatne w samodzielnej nauce języka francuskiego i uzasadnia ustnie dlaczego.
- Nauczyciel obserwuje pracę młodzieży, pomaga, udziela instrukcji i pomocy, kontroluje stopień wykonywania zadań.
- Ewaluacja – podsumowanie: zajęć: każda z grup podaje efekt swojej pracy dzieli się wrażeniami.
- Banner reklamujący: ustalamy, która strona była najchętniej wybierana przez grupy. Każda z grup wymyśla hasło na banner reklamujący wybraną stronę internetową. Liderzy grup odczytują hasła.
- Na podstawie zebranych informacji każda z grup wykonuje prezentację multimedialną na temat: „Uczysz się języka francuskiego? Polecam ci te właśnie strony”. Prezentacja ma zawierać adresy stron internetowych, zdjęcia stron głównych, zakładki, propozycje korzystania z tych stron.

Propozycje do punktu a) – opisy stron:
http://www.tv5.org - absolutnie wszystko dla uczących się i uczących języka francuskiego.
http://www.tivi5mondeplus.com - bajki, filmy, zabawy edukacyjne dla mniejszych miłośników kultury francuskiej.
http://francuski.fr (wersja po polsku) - Język i kultura francuska w Polsce, wiadomości po polsku i francusku, czyli co się dzieje francuskiego w Polsce (zapowiedzi koncertów, wystaw, premier filmowych, konkursy). Tego nie wolno przegapić!
http://www.lepetitjournal.com/varsovie.html - tu dowiesz się, co w Polsce piszczy, po francusku oczywiście.
http://pl.franceguide.com - ODKRYJ FRANCJĘ - Oficjalna strona Francuskiej Organizacji Turystycznej (wersja po polsku).
http://www.ambafrance-pl.org - strona Ambasady Francuskiej w Polsce.
http://www.la-conjugaison.fr - 8.000 odmienionych czasowników francuskich!
www.club-forum.com - w zakładce „Testez-vous” znajdziecie mnóstwo zadań leksykalno-gramatyczno-cywilizacyjnych.
http://www.touteleurope.fr - Cała Europa (po francusku) za jednym kliknięciem!
http://www.echos.pl - gazeta francuska o Polsce.
http://www.varsovieaccueil.com - dla miłośników francuskiego mieszkających w Warszawie.
http://ksiegarniaedukator.pl , http://www.marjanna.com.pl - księgarnie wydawnictw francuskojęzycznych.
www.mowimypofrancusku.pl - strona dla początkujących miłośników języka francuskiego.
www.iletaitunehistoire.com - dla tych, którzy lubią poczytać i posłuchać francuskich bajek, legend, piosenek i wierszy.
http://www.languageguide.org/francais/ - znajdziecie tu zagadnienia gramatyczne oraz słownik tematyczny obejmujący kilkadziesiąt dziedzin, a klikając na odpowiednie wyrazy lub ilustracje, usłyszycie poprawną wymowę każdego wyrazu, każdego czasownika… Tu również posłuchacie fragmentów francuskiej klasyki.
http://www.laits.utexas.edu/fi/index.html - a tu kolejna znakomita strona przygotowana przez studentów University of Texas, której nie wolno przegapić ucząc się języka francuskiego (tłumaczenia po angielsku, a zatem nie lada gratka dla tych, którzy uczą się obu języków równocześnie).
http://www.toujoursdesmots.com/ - polecamy tym, którzy chcą poćwiczyć francuską ortografię słuchając fragmentów francuskich piosenek!
http://fr.akinator.com/ - nauka poprzez zabawę: a chodzi tu o tajemniczego Alladyna. On zadaje Ci pytania po francusku, Ty odpowiadasz (oui albo non, albo je ne sais pas…) i już po chwili nasz bohater wie, o kim pomyślałeś!!!

Podsumowanie:
Uczniowie odpowiadają na pytania:
- Jakie strony warto odwiedzić, kiedy rozpoczyna się naukę języka francuskiego?
- Jakie strony mają charakter rozrywkowy?
- Gdzie warto zajrzeć chcąc zobaczyć, jak poprawnie odmieniają się czasowniki francuskie ?
- Na jakich stronach obejrzymy francuskie wiadomości telewizyjne, filmy i reportaże?
- Które strony można polecić najmłodszym miłośnikom francuskiego?
- Co można zaproponować tym, którzy chcą zwiedzić Francję?
- Z jakiego źródła informacyjnego, waszym zdaniem, lepiej korzystać ucząc się języków obcych – z Internetu czy tradycyjnych zbiorów piśmienniczych?

Wnioski końcowe/Uwagi:
Internet to ważne źródło informacji, ale mankamentem jest nieuporządkowanie informacji. Należy umiejętnie posługiwać się wyszukiwarką internetową, dokonywać selekcji i oceny wybranych dokumentów. Najlepiej wybierać sprawdzone strony internetowe, by uczyć się skutecznie.

Zadanie domowe:
- Napisać recenzję wybranej strony internetowej do gazetki szkolnej.

Efekty zajęć:
- wzbogacenie wiadomości o strony pomocne w nauce języka francuskiego
- pokazanie roli Internetu i zapoznanie uczniów z adresami wybranych wyszukiwarek internetowych
- wykorzystanie programów Word i PowerPoint
- zorganizowanie ciekawej i pożytecznej formy doskonalenia umiejętności językowych
- kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu
- budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki jako instytucji nastawionej na pracę z użytkownikiem o różnych wymaganiach edukacyjnych
- uświadomienie korzyści oraz zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu
- uświadomienie konieczności selekcji informacji internetowych i możliwości skorzystania także z tradycyjnych źródeł informacji.

Bibliografia:
Edyta Pawłowska: Moje ulubione strony internetowe do nauki języka francuskiego [online]. [dostęp 1 czerwca 2010]. Dostęp w Internecie w zakładce: język francuski: www.gzowski.opole.pl
Urszula Kośla: Gdzie i jak znaleźć informację? Scenariusz lekcji z wykorzystaniem multimediów. „Biblioteka – Centrum Informacji” 2008 nr 2
Jolanta Miącz: Wirtualne wędrówki dookoła Polski. Scenariusz Zajęć edukacyjno-wychowawczych. „Biblioteka – Centrum Informacji” 2008 nr 2Edyta Pawłowska,
IV Liceum Ogólnokształcące
przy ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu

Wyświetleń: 2212


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.