Katalog

Kinga Marulewska, 2010-08-20
Toruń

WOS, Sprawdziany i testy

Test z Wiedzy o Społeczeństwie: "Doktryny polityczne"

- n +

Imię i nazwisko ………………………………… Klasa ……… Punkty ....


Doktryny polityczne


1. Dopasuj postaci do odpowiednich doktryn politycznych:

1) Jan XXIII - ..................................
2) E. Bernstein - ...............................
3) J. Locke - ...................................
4) R. Dmowski - .................................
5) K. Marks - ...................................
6) E. Burke - ...................................
7) M. Woolstonecraft - ..........................
8) A. Smith - ...................................
9) J. de Maistre - ..............................
10) J. Maritain - ...............................
11) M. Thatcher - ...............................
12) P. Proudhon - ...............................

2. Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe (P) czy fałszywe (F):

1. Najważniejszą wartością dla liberalizmu jest wolność jednostki.
2. Konserwatyzm narodził się jako odpowiedź na problemy związane z rewolucją przemysłową w Anglii.
3. W chrześcijańskiej demokracji mamy do czynienia z pozytywną wizją człowieka.
4. Państwo jest tworem zbędnym dla komunizmu oraz pacyfizmu.
5. Jedyną drogą dla ustanowienia prawdziwej wspólnoty komunistycznej jest rewolucja, która powinna rozpocząć się od ZSRR.

3. Dopisz po 3 najważniejsze wartości w poszczególnych doktrynach:

a) liberalizm - ………………………………………………………………………………
b) agraryzm - ……………………………………………………………………………………
c) nacjonalizm - ……………………………………………………………………………

4. Omów doktrynę socjalizmu.
…………………………………………………………………………………………………
Wyświetleń: 4394


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.