Katalog

Andrzej Gniatczyk, 2010-08-17
Gdynia

WOS, Scenariusze

Sekty jako współczesne zagrożenie - scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum (szkoła przyszpitalna)

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM (SZKOŁA PRZYSZPITALNA)


PRZEDMIOT : Wiedza o społeczeństwie

PROWADZĄCY : Andrzej Gniatczyk

ODDZIAŁ SZPITALNY: Interna dziecięca

GRUPA : dzieci z kl. II gimnazjum

TEMAT : Sekty jako współczesne zagrożenie.

CZAS : 45 min.

CELE LEKCJI:

terapeutyczne :

- odwrócenie uwagi uczniów od choroby i przeżyć związanych z pobytem w
szpitalu
- obniżenie napięcia spowodowanego stresem pobytu w szpitalu
- podniesienie samooceny poprzez stworzenie sytuacji, w której uczeń może
odnieść sukces

operacyjne :

Po lekcji uczeń :

- rozumie znaczenie słowa sekta
- rozumie jakie są skutki działania sekt
- wie jakie metody stosują sekty celem werbunku nowych członków
- wie w jakich warunkach żyją członkowie sekt
- potrafi czytać artykuł ze zrozumieniem
- potrafi słuchać i oglądać materiał filmowy ze zrozumieniem


METODY PRACY:

- pogadanka
- „burza mózgów”
- praca z materiałem audiowizualnym
- praca z tekstem
- prezentacja ilustracji

FORMY PRACY :

- praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

- karty pracy ucznia
- filmy DVD
- tekst artykułu
- plansza do „burzy mózgów”
- ilustracje

PRZEBIEG LEKCJI :

I. Część wstępna :

1. Powitanie uczniów.
2. Rozpoznanie stanu ich zdrowia i samopoczucia.
3. Rozdanie uczniom kart pracy i dodatkowych materiałów (ilustracje, kserografie artykułu).

II. Część właściwa :

1. Nauczyciel przeprowadza wśród uczniów „burzę mózgów” na temat czym jest sekta i prosi o podawanie skojarzeń związanych z tym wyrazem; zapisuje wszystkie podane przez uczniów propozycje na planszy, następnie nauczyciel wspólnie z uczniami ustalają definicję sekty.
2. Uczniowie czytają fragmenty artykułu „Co trzeba wiedzieć o sektach”, odnotowują na kartach pracy metody stosowane przez sekty w celu zwerbowania nowych członków, po czym wypowiadają się.
3. Nauczyciel prezentuje uczniom ilustracje ulotek czeskiej sekty „Anioły Nieba”, uczniowie oglądają je i określają w jaki sposób sekta chce przyciągnąć do siebie ludzi.
4. Uczniowie oglądają fragmenty filmów na płytach DVD: „W sidłach” oraz „Imperium strachu”, notują na kartach pracy jakie metody są stosowane wobec członków sekt i wypowiadają się na ten temat.
5. Pogadanka na temat jakie skutki dla człowieka (fizyczne, psychiczne jak również społeczne ) może powodować życie w sekcie.

III. Zakończenie

1. Podsumowanie lekcji - uczniowie odpowiadają na pytanie: jak należy oceniać sekty i jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec nich ?
2. Ocena pracy uczniów.

opracował: Andrzej Gniatczyk


Wyświetleń: 2091


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.