Katalog

Jolanta Pazek, 2010-08-09
Łubnice

Przyroda, Plany pracy

Plan pracy szkolnego koła LOP (Ligii Ochrony Przyrody)

- n +

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

Celem istnienia Szkolnego Koła LOP przy Publicznym Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach jest propagowanie ochrony przyrody i szeroko podjęta
edukacja ekologiczna. Wszelkie działania koła zmierzać będą do wzbudzenia potrzeby ochrony przyrody wśród młodzieży, motywowania do działań na jej rzecz.
Oprócz celów ochroniarskich Szkolne Koło LOP zmierzać będzie również do:
kształtowania wrażliwości na piękno przyrody,
rozpoznawania eliminowania zagrożeń,
kształtowania umiejętności interpersonalnych pracy
w zespole,
poznawania struktury prawnej i organizacyjnej
związanej z czynną ochroną przyrody,
uczenia się odpowiedzialności za siebie i skutki
swoich działań,
kształtowania postaw proekologicznych nie tylko w
szkole, ale i poza nią.


W ramach w/w założeń Szkolne Koło LOP w Publicznym Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach będzie:
1. Organizować spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, organizacji, to-warzystw związanych z ochroną przyrody oraz członkami Koła Łowieckiego „Czajka” w Łubnicach.
2. Organizować wystawy tematyczne związane z ochroną przyrody.
3. Brać czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2009r” (sprzątanie terenu wokół naszej szkoły oraz miejsc wyznaczonych na terenie naszej gminy).
4. Organizować i uczestniczyć w wycieczkach np.: do oczyszczalni ścieków w Łubni-cach , Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu itp..
5. Współpracować z Kołem Łowieckim „Czajka” w Łubnicach.
6. Gromadzić karmę dla ptaków oraz zwierzyny leśnej na okres zimy.
7. Budować i zakładać karmniki dla ptaków oraz paśniki dla zwierzyny leśnej.
8. Dokarmiać ptaki oraz zwierzynę leśną w okresie zimy.
9. Oglądać filmy przyrodnicze.
10. Redagować gazetki ścienne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
11. Rozpoznawać drzewa i krzewy najbliższej okolicy oraz poznawać lokalne formy krajobrazu.
12. Pomagać w przeprowadzeniu akcji „Zbiórki makulatury” w naszym gimnazjum.
13. Opiekować się kwiatami doniczkowymi znajdującymi się na korytarzach szkolnych
oraz krzewami ozdobnymi i trawnikami występującymi w obrębie terenu szkoły.
14. Brać czynny udział w konkursach o tematyce przyrodniczej oraz pomagać
w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu.

Opracowała: Opiekun Szkolnego Koła LOP
w Publicznym Gimnazjum
im. Armii gen. Andersa w Łubnicach
mgr Jolanta Pazek
Wyświetleń: 1615


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.