Katalog

Magdalena Leśniak, 2010-07-30
Będkowice

Przyroda, Sprawdziany i testy

Test wiedzy ekologiczno - przyrodniczej dla klasy czwartej

- n +

Test wiedzy
ekologiczno – przyrodniczej
dla klasy czwartej


Imię i nazwisko: ……………………………………
Klasa ……………………
Punktacja: …………………………

Zanim odpowiesz zastanów się! Zawsze jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź!

1. Dzień Ziemi przypada na:

a) 15 maja,
b) 22 kwietnia,
c) 1 czerwca,
d) 21 kwietnia.
2. Kolorem rozpoznawczym przyjaciół Ziemi jest :
a) czerwony,
b) zielony,
c) żółty,
d) niebieski.

3. W Polsce istnieją:

a) 22 parki narodowe,
b) 23 parki narodowe,
c) 24 parki narodowe,
d) 33 parki narodowe.

4. Największy Park Narodowy w Polsce to:

a) Ojcowski PN,
b) Słowiński PN,
c) Drawieński PN,
d) Biebrzański PN.

5. Kozica jest symbolem:

a) Tatrzańskiego PN,
b) Świętokrzyskiego PN,
c) Pienińskiego PN,
d) Gór Stołowych.


6. Symbolem Białowieskiego PN jest:

a) łoś,
b) ryś,
c) żubr,
d) jeleń.

7. „Ruchome wydmy, krajobraz polodowcowy, przymorskie jeziora, torfowiska; mikołajek nadmorski, rosiczka, turzyce; ptaki wodne, dzik, jenot, wydra. REZERWAT BIOSFERY” – to krótki opis:

a) Wolińskiego PN,
b) Słowińskiego PN,
c) Magurskiego PN,
d) Biebrzańskiego PN.

8. 2146 ha to powierzchnia jaką zajmuje:

a) Ojcowski PN,
b) Pieniński PN,
c) Wigierski PN,
d) Wielkopolski PN.

9. „Obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.

Opis ten dotyczy:
a) rezerwatu przyrody,
b) pomnika przyrody,
c) parku krajobrazowego,
d) parku narodowego.

10. Jak nazywa się dąb, który w 1934 r. został uznany za "najokazalsze drzewo w Polsce".

a) Radek,
b) Bartek,
c) Tadek,
d) Romek.

11. W Polsce znajduje się:

a) 20 parków krajobrazowych,
b) 70 parków krajobrazowych,
c) 220 parków krajobrazowych,
d) 120 parków krajobrazowych.

12. Które z podanych ptaków są pod ścisłą ochroną w Polsce?

a) bocian, sroka, wrona,
b) wróbel, jaskółka, kukułka,
c) sikorka, dzięcioł, wróbel,
d) kos, bocian, kukułka.

13. Która z podanych roślin nie jest pod ścisłą ochroną w Polsce?

a) brzoza ojcowska,
b) lilia złotogłów,
c) mniszek lekarski,
d) cis pospolity.

14. Myjesz zęby:

a) woda leci z kranu przez cały czas,
b) zakręcasz wodę po każdym wypłukaniu zębów,
c) nalewasz wodę do kubka i płuczesz zęby,
d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

15. Jeśli skończyłeś oglądanie programu telewizyjnego:

a) natychmiast wyłączasz telewizor,
b) wyłączasz za kilkanaście minut,
c) wyłączasz za godzinę,
d) w ogóle nie wyłączasz, czekasz na program, który Cię zainteresuje.

16. Zgromadziłeś w domu dużo gazet i czasopism. Nie są Ci już potrzebne. Co z nimi zrobisz?

a) spalisz w piecu,
b) wyrzucisz do śmietnika,
c) zakopiesz w ziemi,
d) oddasz na makulaturę.

17. Co musisz zrobić z butelką plastikową przed wrzuceniem jej do pojemnika?

a) odkręcić zakrętkę, odkleić nalepkę i zgnieść,
b) tylko odlepić nalepkę,
c) tylko odkręcić,
d) nic.


18. Papier wrzucamy do pojemnika w kolorze:

a) żółtym,
b) niebieskim,
c) zielonym,
d) białym.

19. Do pojemnika w kolorze żółtym wrzucamy:

a) szkło kolorowe,
b) szkło bezbarwne,
c) plastik i metal,
d) papier.

20. Do pojemnika w którym segregujemy szkło kolorowe, nie wolno wrzucać:

a) szklanych opakowań po kosmetykach,
b) żarówek,
c) butelek szklanych po napojach,
d) słoików szklanych po żywności.

21. Narząd umożliwiający zmianę wysokości zanurzenia w wodzie to:

a) linia naboczna,
b) pęcherz pławny,
c) skrzela,
d) płetwy parzyste.

22. Narządem oddechowym ryby są:

a) płuca,
b) tchawki,
c) skrzela,
d) płucotchawki.

23. Ryba pokryta jest łuskami i śluzem. Dzięki temu:

a) chronią ją przed uszkodzeniem ciała,
b) chronią przed drapieżnikami,
c) zmniejszają opór wody,
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe.


24. Jaja ryby to inaczej:

a) skrzek,
b) plankton,
c) ikra,
d) tran.

25. Do płetw parzystych ryby należy:

a) płetwa ogonowa,
b) płetwa piersiowa,
c) płetwa odbytowa,
d) płetwa grzbietowa.

26. Przejście substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy to proces:

a) parowania,
b) skraplania,
c) krzepnięcia,
d) sublimacji.

27. Jeżeli na lustrze (podczas gorącej kąpieli) w łazience pojawią się kropelki
wody, wówczas mówimy, że obserwujemy proces:

a) resublimacji,
b) parowania,
c) skraplania,
d) krzepnięcia.

28. Stan skupienia wody zależy od:

a) temperatury powietrza,
b) ciśnienia atmosferycznego,
c) zachmurzenia nieba,
d) prędkości wiatru.

29. Woda w stanie gazowym to:

a) śnieg,
b) deszcz,
c) grad,
d) para wodna.


30. W normalnych warunkach temperatura wrzenia wody wynosi:

a) – 100C,
b) 00C,
c) 100C,
d) 1000C.

31. Największym zbiornikiem wody słonej na Ziemi jest:

a) morze,
b) jezioro,
c) ocean,
d) rzeka.

32. Jeżeli chcesz na podwórku mieć ślizgawkę, musisz poczekać, aż temperatura
powietrza spadnie poniżej:

a) – 100C,
b) 00C ,
c) 100C,
d) 1000C.

33. Przejście substancji bezpośrednio ze stanu stałego w stan gazowy z
pominięciem stanu ciekłego nazywamy:

a) zamarzaniem,
b) skraplaniem,
c) sublimacją,
d) resublimacją.

34. Rosa jest przykładem osadu atmosferycznego w stanie:

a) stałym,
b) ciekłym,
c) gazowym,
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

35. Podczas zamarzania lód zajmuje:

a) tyle samo miejsca, co woda, z której powstał,
b) mniej miejsca niż woda, z której powstał,

c) więcej miejsca niż woda, z której powstał,
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.


Wyświetleń: 7032


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.