Katalog

Magdalena Leśniak, 2010-07-30
Będkowice

Przyroda, Sprawdziany i testy

Test wiedzy ekologiczno - przyrodniczej dla klasy szóstej.

- n +

Test wiedzy
ekologiczno - przyrodniczej
dla klasy szóstej.


Imię i nazwisko: ……………………………………
Klasa ……………………
Punktacja: …………………………

1. Dzień Ziemi przypada na:

a) 15 maja,
b) 22 kwietnia,
c) 1 czerwca,
d) 21 kwietnia.
2. W jakim kraju obchodzono po raz pierwszy Dzień Ziemi ?
a) w Stanach Zjednoczonych,
b) w Niemczech ,
c) w Polsce ,
d) w Irlandii.

3. Obszar wydmowo-bagienny, lasy o różnych zespołach, olsy, grądy, brzoza czarna, relikt – chamedafne północna; zimoziół północny; fauna, m.in. restytuowane: bóbr, ryś, łoś.
– to krótki opis:

a) Pienińskiego PN,
b) Słowińskiego PN,
c) Magurskiego PN,
d) Kampinowski PN.

4. Na terenie Świętokrzyskiego PN znajduje się endemit Polski:

a) brzoza polska,
b) modrzew polski,
c) sosna polska,
d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

5. Największy Park Narodowy w Polsce to:

a) Ojcowski PN,
b) Słowiński PN,
c) Drawieński PN,
d) Biebrzański PN.


6. Bóbr jest symbolem:

a) Ojcowskiego PN,
b) Roztoczańskiego PN,
c) Wigierskiego PN,
d) Gór Stołowych.

7. W Polsce znajduje się:

a) 20 parków krajobrazowych,
b) 70 parków krajobrazowych,
c) 220 parków krajobrazowych,
d) 120 parków krajobrazowych.

8. Symbolem Kampinoskiego PN jest:

a) łoś,
b) ryś,
c) żubr,
d) jeleń.

9. 10 943 ha to powierzchnia jaką zajmuje:

a) Ojcowski PN,
b) Pieniński PN,
c) Wigierski PN,
d) Wolińsi PN.

10. „Obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.

Opis ten dotyczy:
a) rezerwatu przyrody,
b) pomnika przyrody,
c) parku krajobrazowego,
d) parku narodowego.

11. W Polsce znajduje się około:

a) 3 tys. Pomników przyrody,
b) 13 tys. Pomników przyrody,
c) 23 tys. Pomników przyrody,
d) 33 tys. Pomników przyrody,


12. Dąb Bartek został uznany za pomnik przyrody od roku:

a) 1912,
b) 1932,
c) 1942,
d) 1952.

13. Park krajobrazowy tworzony jest w drodze rozporządzenia:

a) wójta
b) wojewody
c) ministra ochrony środowiska
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
14. Wrona siwa:
a) podlega ścisłej ochronie,
b) nie podlega ochronie,
c) podlegają ochronie jedynie między 15 marca, a 30 czerwca,
d) podlegają ochronie jedynie między 1 marca, a 31 maja.
15. Która z podanych roślin nie jest pod ścisłą ochroną w Polsce?

a) brzoza ojcowska,
b) kopytnik pospolity,
c) rumianek pospolity,
d) wiśnia karłowata.


16. Myjesz zęby:

a) woda leci z kranu przez cały czas,
b) zakręcasz wodę po każdym wypłukaniu zębów,
c) nalewasz wodę do kubka i płuczesz zęby,
d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.


17. Zgromadziłeś w domu dużo gazet i czasopism. Nie są Ci już potrzebne. Co z nimi zrobisz?

a) spalisz w piecu,
b) wyrzucisz do śmietnika,
c) zakopiesz w ziemi,
d) oddasz na makulaturę.
18. Jeśli skończyłeś oglądanie programu telewizyjnego:

a) natychmiast wyłączasz telewizor,
b) wyłączasz za kilkanaście minut,
c) wyłączasz za godzinę,
d) w ogóle nie wyłączasz, czekasz na program, który Cię zainteresuje.

19. Co musisz zrobić z butelką plastikową przed wrzuceniem jej do pojemnika?

a) odkręcić zakrętkę, odkleić nalepkę i zgnieść,
b) tylko odlepić nalepkę,
c) tylko odkręcić,
d) nic.

20. Do pojemnika w którym segregujemy papier, nie wolno wrzucać:

a) gazet i czasopism,
b) książek w miękkich okładkach,
c) kartonów po mleku,
d) torebek papierowych.

21. Do pojemnika w kolorze żółtym wrzucamy:

a) szkło kolorowe,
b) szkło bezbarwne,
c) plastik i metal,
d) papier.

22. Do pojemnika w którym segregujemy szkło kolorowe, nie wolno wrzucać:

a) szklanych opakowań po kosmetykach,
b) żarówek,
c) butelek szklanych po napojach,
d) słoików szklanych po żywności.

23. Lądy stanowią:

a) 15% całej powierzchni Ziemi,
b) 23% całej powierzchni Ziemi,
c) 29% całej powierzchni Ziemi,
d) 75% całej powierzchni Ziemi,


24. Największy ocean Ziemi to ocean:

a) Spokojny,
b) Atlantycki,
c) Arktyczny,
d) Indyjski.

25. Temperatura zamarzania wody słonej wynosi:

a) -20C,
b) -10C,
c) 00C,
d) 20C.

26. Statek głębinowy, który umożliwia zanurzanie się na bardzo duże głębokości i
prowadzenie obserwacji podwodnego świata to:

a) tankowiec,
b) batyskaf,
c) stetoskop,
d) zbiornikowiec.

27. Oceany są źródłem surowców, z których największe znaczenie:

a) ropa naftowa,
b) gaz ziemny,
c) rudy żelaza,
d) rudy miedzi.

28. Oceany są wykorzystywane do potrzeb gospodarczych:

a) rybołówstwo,
b) turystyka,
c) żegluga morska,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

29. Stopień zasolenia wody morskiej podajemy w:

a) gramach,
b) promilach,
c) decybelach,
d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.


30. Stopień zasolenia wody morskiej zależy od:

a) ilości wpadających rzek do morza,
b) ilości organizmów żyjących w morzu,
c) głębokości,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

31. Najgłębszy rów oceaniczny to Rów:

a) Japoński,
b) Filipiński,
c) Mariański,
d) Tonga.

32. Szelf:

a) płytki obszar dna morskiego przylegający do lądu,
b) stanowi bogate i różnorodne środowisko życia,
c) jest to obszar, który rzadko przekracza 200 metrów głębokości,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

33. Przypływy i odpływy spowodowane są:

a) trzęsieniem ziemi,
b) wybuchami wulkanów,
c) oddziaływaniem Słońca,
d) przyciąganiem Księżyca.

34. Wysokość fal zależy od:

a) kierunku wiatru,
b) siły wiatru,
c) temperatury,
d) ilości wpadających rzek do morza.


35. Wiatry wiejące w tym samym kierunku stale lub przez znaczną część roku
powodują powstawanie:

a) falowania,
b) przypływów i odpływów,
c) prądów morskich,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.Wyświetleń: 3813


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.