Katalog

Magdalena Leśniak, 2010-07-30
Będkowice

Przyroda, Plany pracy

Rozkład materiału na lekcjach przyrody w klasie piątej

- n +

Rozkład materiału na lekcjach przyrody w klasie 5

wrzesień
1. Materia i jej właściwości jako podstawa procesów i zjawisk przyrodniczych.
1. Właściwości ciał w poszczególnych stanach skupienia.
2. Procesy towarzyszące zmianom stanów skupienia. Topnienie i krzepnięcie.
3. Parowanie i skraplanie.
4. Przemiany chemiczne znane z życia codziennego.
5. Budowa cząsteczkowa ciał stałych, cieczy i gazów. Oddziaływanie międzycząsteczkowe.
6. Atomy i cząsteczki.
7. Jakie są dowody istnienia cząsteczek?
8. Powtórzenie wiadomości.
9. Sprawdzian wiadomości.
10. Poprawa i omówienie sprawdzianu.
2. Zjawiska optyczne i akustyczne w przyrodzie i życiu człowieka.
1. Źródła światła. Rozchodzenie się światła.
2. Odbicie i załamanie światła.
3. Soczewki i ich działanie.

październik
4. Obrazy otrzymywane przy użyciu soczewki.
5. Przyrządy optyczne.
6. Ruch drgający ciała. Wydawanie i rozchodzenie się dźwięku.
7. Powtórzenie wiadomości.
8. Sprawdzian wiadomości.
9. Poprawa i omówienie sprawdzianu.
3. Różnorodność przyrody ożywionej.
3a. Różnorodność form organizmów.
1. Rośliny są przystosowane do życia w różnych warunkach.
2. Przystosowania zwierząt do życia w różnych środowiskach.
3. Poznajemy rośliny żyjące w pobliżu szkoły
3b. Wspólne cechy budowy i czynności organizmów.
1. Uczymy się posługiwać mikroskopem.
2. Rośliny zbudowane są z komórek.
3. Komórkowa budowa organizmu zwierząt i człowieka.
4. Tkanki roślinne.
5. Roślina jako organizm.
6. Tkanki zwierzęce.
7. Współdziałanie tkanek i narządów w organizmie zwierząt i człowieka.
8. Wspólne cechy organizmów roślin i zwierząt.
9. Powtórzenie wiadomości.
10. Sprawdzian wiadomości.
11. Poprawa i omówienie sprawdzianu.

listopad
3c. Znaczenie bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.
1. Różnorodność form bakterii.
2. Jakie choroby zakaźne wywołują bakterie i wirusy?
3. Jakie jest znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka.
4. Powtórzenie wiadomości.
5. Sprawdzian wiadomości.
6. Poprawa i omówienie sprawdzianu.
4. Wiedza o zróżnicowaniu świata roślin podstawą działań na rzecz ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju.
4a. Glony – rośliny niższe.
1. Środowisko życia, budowa glonów jednokomórkowych.
2. Zróżnicowanie budowy glonów kolonijnych i wielokomórkowych.
3. Znaczenie glonów w przyrodzie.
4. Sprawdzian wiadomości.
4b. Mchy i paprocie w różnych środowiskach.
1. Poznajemy budowę mchów na przykładzie mchu płonnika.

grudzień
2. Poznajemy budowę paproci na przykładzie narecznicy samczej.
3. Rola mchów i paproci w przyrodzie i gospodarce człowieka.
4. Sprawdzian wiadomości.
4c. Rośliny nasienne – ich udział w kształtowaniu szaty roślinnej, znaczenie w przyrodzie
i gospodarce człowieka.
1. Poznajemy rośliny nasienne.
2. Rozpoznajemy pospolite gatunki roślin nagonasiennych
3. Sosna zwyczajna jako przykład roślin nagonasiennych
– przystosowanie do środowiska życia.
4. Budowa kwiatów i kwiatostanów sosny.
5. Poznajemy pospolite gatunki roślin okrytonasiennych.
6. Jak są zbudowane rośliny okrytonasienne? Poznajemy bliżej budowę liścia i łodygi.

styczeń
7. Poznajemy budowę korzenia i kwiatu rośliny okrytonasiennej.
8. Owoce i nasiona – ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
9. Podstawa porządkowania świata roślin.
10. Powtórzenie wiadomości.
11. Sprawdzian wiadomości.
12. Poprawa i omówienie sprawdzianu.

luty
5.Grzyby i ich znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka.
1. Budowa i warunki życia pleśniaka.
2. Drożdże jako grzyby jednokomórkowe.
3. Poznajemy grzyby kapeluszowe.
4. Poznajemy wybrane grzyby kapeluszowe, jadalne i trujące.
5. Grzyby pasożytnicze.
6. Rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka.
6. Porosty – organizmy pionierskie.
1. Porosty jako przykład symbiozy. Środowisko życia porostów.
2. Czy wszystkie porosty są do siebie podobne?
3. Powtórzenie wiadomości.
4. Sprawdzian wiadomości.
5. Poprawa i omówienie sprawdzianu
7. Życie roślin w różnych środowiskach.
1. Życie na łące.

marzec
2. Torfowisko.
3. Bory i lasy liściaste.
4. Roślinność rzek.
5. Staw. Poznajemy rośliny wodne.
6. Pole uprawne. Jakie rośliny rosną na polu uprawnym?
7. Rośliny okopowe, oleiste i włókniste na polach uprawnych.
8. Powtórzenie wiadomości.
9. Sprawdzian wiadomości.
10. Poprawa i omówienie sprawdzianu
8. Europa.
1. Europa – położenie, ukształtowanie powierzchni.
2. Klimat i roślinność Europy.
3. Europa regionalna.
4. Sprawdzian wiadomości.

kwiecień
8a. Europa Północna.
1. Podróż do kraju skandynawskiego – Danii.
2. Szwecja – największy kraj Europy Północnej.
3. Inne kraje skandynawskie – Norwegia i Finlandia.
4. Wyspiarska Islandia.
5. Sprawdzian wiadomości.
8b. Europa Zachodnia.
1. Zwiedzamy Francję.
2. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn.
3. Niemcy.
4. Sprawdzian wiadomości.
8c. Europa Południowa.
1. Podróż do Włoch – kraju słońca i starożytnych budowli.
2. Podróż do Grecji - kraju słońca i starożytnych zabytków.
3. Podróż do słonecznej Hiszpanii.
4. Sprawdzian wiadomości.\

maj
8d. Europa Południowowschodnia.
1. Węgry – kraj naddunajski.
2. Podróżujemy po słonecznej Bułgarii.
3. Sprawdzian wiadomości.
8e. Kraje alpejskie europy Zachodniej i Środkowej.
1. Szwajcaria – kraj alpejski Europy Zachodniej
2. Austria - kraj alpejski Europy Środkowej.
3. Sprawdzian wiadomości
9. Ochrona środowiska.
1. Środowisko przyrodnicze stale się zmienia.
2. Człowiek zmienia środowisko.
3. Wpływ różnych form gospodarowania na środowisko
4. Na czym polega ochrona środowiska.
5. Jak zmieniało się środowisko przyrodnicze w rodzinnej miejscowości
6. Sprawdzian wiadomości.

czerwiec
10. Zachowanie zdrowia.
1. Jak należy postępować w razie wypadku drogowego?
2. W jaki sposób można zapobiec powstawaniu pożarów?
3. Substancje szkodliwe dla organizmów żywych.
4. W jaki sposób udzielisz pierwszej pomocy podczas krwotoku?
5. W jaki sposób udzielisz pierwszej pomocy podczas złamań, zwichnięć i stłuczeń kończyn?
6. Jak organizować swoje zajęcia – pracę i wypoczynek?
7. Sprawdzian wiadomości.
Wyświetleń: 3078


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.