Katalog

Magdalena Leśniak, 2010-07-30
Będkowice

Przyroda, Plany pracy

Rozkład materiału na lekcjach przyrody w klasie szóstej

- n +

Rozkład materiału na lekcjach przyrody w klasie 6

Wrzesień
1. Różnorodność i złożoność świata zwierząt.
1. Zwierzęta są różnorodne.
2. Przydatność wiedzy o życiu i budowie zwierząt.
2. Zróżnicowanie organizmów jednokomórkowych – protista.
1. Pierwotniaki jako organizmy jednokomórkowe.
2. Budowa i czynności życiowe pierwotniaków.
3. Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie i życiu człowieka
4. Sprawdzian wiadomości.
5. Poprawa i omówienie sprawdzianu.
3. Zróżnicowanie bezkręgowców.
A. Jamochłony – najprostsze zwierzęta tkankowe.
1. Inne jamochłony – chełbia modra.
2. Znaczenie jamochłonów w przyrodzie i życiu człowieka.
3. Powtórzenie wiadomości.
4. Sprawdzian wiadomości.
5. Poprawa i omówienie sprawdzianu
B. Płazińce i obleńce – pasożyty przewodu pokarmowego człowieka i zwierząt.
1. Tasiemiec – groźny pasożyt człowieka i zwierząt.
2. Glista ludzka to groźny pasożyt człowieka.

Październik
3. Inne pasożytnicze płazińce i obleńce.
4. Powtórzenie wiadomości.
5. Sprawdzian wiadomości.
C. Pierścienice
1. Życie i budowa dżdżownicy.
D. Stawonogi.
1. Życie i budowa skorupiaków na przykładzie raka.
2. Środowisko życia i budowa owadów na przykładzie chrabąszcza.
3. Czynności życiowe owadów.
4. Pajęczaki.
5. Znaczenie stawonogów w przyrodzie i życiu człowieka.
6.Powtórzenie wiadomości.
6. Sprawdzian wiadomości
E. Mięczaki
1. Środowisko życia i budowa ślimaków.
2. Szczeżuja - małż naszych wód i inne mięczaki.

Listopad
3. Znaczenie mięczaków w przyrodzie i gospodarce człowieka.
4. Sprawdzian wiadomości.
4. Zjawiska elektryczne i magnetyczne.
1. Elektrostatyka.
2. Obwód elektryczny.
3. Które substancje przewodzą prąd elektryczny?
4. Zastosowanie prądu elektrycznego. Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych.
5. Magnetyzm.
6. Powtórzenie wiadomości.
7.Sprawdzian wiadomości.

Grudzień
5. Zjawiska mechaniczne.
1. Dynamika.
2. Tor, droga i szybkość ruchu ciała.
3. Maszyny proste i ich zastosowanie.
4. Sprawdzian wiadomości.
6. Ziemia w układzie słonecznym.
1. Co to jest układ słoneczny?
2. Jakie planety należą do Układu Słonecznego?
3. Księżyc – naturalny satelita Ziemi.
4. Układy gwiazd.
5. Słońce jako jedna z gwiazd naszej Galaktyki.

Styczeń
6. Ziemia jako planeta w Układzie Słonecznym.
7. Powtórzenie wiadomości.
8. Sprawdzian wiadomości.
9. Poprawa i omówienie sprawdzianu
7. Kontynenty na kuli ziemskiej.
1. Azja.
2. Australia.

Luty
3. Afryka.
4. Ameryka Północna.
5. Ameryka Południowa.
6. Antarktyda.
7. Powtórzenie wiadomości.
8. Sprawdzian wiadomości.
9. Poprawa i omówienie sprawdzianu
8. Oceany kuli ziemskiej.
1. Rozmieszczenie oceanów na kuli ziemskiej.
2. Właściwości wody oceanicznej – temperatura, barwa i ruch.
3. Jakie jest znaczenie oceanów?
4. Sprawdzian wiadomości.
9. Wybrane krajobrazy Ziemi.
1. Las równikowy – różnorodność form życia świata roślinnego.

Marzec
2. Las równikowy – różnorodność świata zwierzęcego.
3. Krajobrazy pustynne.
4. Krajobraz śródziemnomorski – wybrzeże morza śródziemnomorskiego.
5. Krajobraz tajgi.
6. Krajobraz tundry.
7. Sprawdzian wiadomości.
10. Podróże i odkrycia geograficzne.
1. Odkrycie Ameryki i drogi do Indii.
2. Opłynięcie Ziemi i odkrycie wschodnich wybrzeży Australii.
11. Zróżnicowanie kręgowców.
A. Ryby.
1. Jak ryby przystosowały się do życia w wodzie.
2. Poznajemy ryby słodkowodne i morskie.
3. Znaczenie ryb w przyrodzie i gospodarce człowieka.
4. Sprawdzian wiadomości.
B. Płazy.
1. Jak żaba przystosowała się do życia w środowisku wodno – lądowym?
2. Różnorodność płazów ogoniastych i bezogonowych.

Kwiecień
3. Znaczenie i ochrona płazów żyjących w Polsce.
4. Sprawdzian wiadomości.
C. Gady – pierwsze kręgowce lądowe.
1. Przystosowanie gadów do życia w środowisku lądowym na przykładzie jaszczurki.
2. Różnorodność gadów.
3. Gady kopalne.
4. Sprawdzian wiadomości.
D. Ptaki.
1. Budowa i funkcje życiowe ptaków w związku z ich przystosowaniem do środowiska życia.
2. Życie ptaków w różnych środowiskach.
3. Wędrówki ptaków, ochrona i ich znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka.
4. Sprawdzian wiadomości.

maj
E. Poznajemy ssaki.
1. Ssaki – cechy charakterystyczne budowy.
2. Ssaki są różnorodne.
3. Ssaki różnych środowisk.
4. Zasady porządkowania świata zwierząt.
5. Sprawdzian wiadomości
12. Różnorodność środowisk życia zwierząt.
1. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.
2. Zwierzęta żyjące w lesie
3. Inne zwierzęta leśne.
4. Zwierzęta żyjące na łące.
5. Życie w morzach i oceanach.
6. Sprawdzian wiadomości.
13. Zachowanie zdrowia ludzi.
1. Przyczyny i skutki uzależnień.

Czerwiec
2. Środki tłumiące – alkohol, leki nasenne i uspakajające oraz wziewne.
3. Narkotyki.
4. Jak pomóc ludziom niepełnosprawnym, chorym?
15. Ochrona środowiska przyrodniczego
1. Powietrze jest zasobem przyrody.
2. Jak zapewnić stałe odnawianie się zasobów przyrody.
3. Ochrona nieodnawialnych zasobów przyrody.
4. Konieczność oszczędnego wykorzystywania energii.
5. Sprawdzian wiadomości.


Wyświetleń: 4589


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.