Katalog

Dorota Baran, 2010-07-12
Lubliniec

Religia, Konspekty

Konspekt katechezy dla klasy III: Modlimy się na różańcu.

- n +

KONSPEKT KATECHEZY DLA KLASY TRZECIEJ

Temat: Modlimy się na różańcu.
Klasa: 3 Szkoła Podstawowa

Wiodące cele katechetyczne:
• Poznanie modlitwy różańcowej
• Budzenie pragnienia modlitwy różańcowej

Szczegółowe cele operacyjne:
Wiedza
Uczeń:
• wie, że podczas modlitwy różańcowej rozważamy życie Jezusa i Maryi
• zna części różańca świętego

Umiejętności
Uczeń:
• potrafi wyjaśnić, dlaczego warto modlić się na różańcu
• potrafi modlić się na różańcu

Postawy
Dziecko:
• chętnie modli się na różańcu
• czynnie i z radością uczestniczy w nabożeństwach różańcowych

Metody i formy pracy: rozmowa kierowana, prezentacja różańca, praca z podręcznikiem ucznia kl. 3 „Jezusowa wspólnota serc” WAM, modlitwa, śpiew

Środki dydaktyczne: różaniec, pudełko – skarbiec, dziesiątki różańca dla każdego ucznia, róża, telefon komórkowy, chusteczki, klucze, dokument tożsamości, gitara

I. POWITANIE
1. Modlitwa. Pozdrówmy Maryję, Matkę Jezusa i naszą Matkę słowami „Zdrowaś Maryjo”.
2. Czynności organizacyjne.
3. Wprowadzenie do katechezy.

II. ZAPROSZENIE DO POZNANIA CZYM JEST RÓŻANIEC
Na lekcjach religii w klasie trzeciej sięgamy do skarbca Kościoła i poznajemy jeden z jego skarbów.
- Ten skarb to sakrament Eucharystii.
Dzisiaj sięgniemy jeszcze raz, by ze skarbca Kościoła wyciągnąć inny skarb – jaki?
(z pudełka „skarbca” wyciągam i pokazuję różaniec)
- RÓŻANIEC!
Znacie ten przedmiot bardzo dobrze, a każde z was posiada już swój własny różaniec zapewne od dnia I Komunii świętej. Do czego on służy?
- Różaniec służy do modlitwy.
Zapis tematu lekcji na tablicy i do zeszytów: Modlimy się na różańcu.

Dzisiejszą lekcje poprowadzi kwiat, który ukrył się w nazwie „różaniec”. Jaki to kwiat?
- Ten kwiat to róża. (uczniowie zapisują w zeszytach słowo różaniec)
Pokazując różę naturalną lub sztuczną:
Róża to najpiękniejszy, najszlachetniejszy kwiat. Nazywany jest królową wszystkich kwiatów. Komu ją można ofiarować?
Z jakiej okazji?
Czego symbolem jest wówczas róża?
- Spostrzeżenia uczniów… (można ją ofiarować osobie, którą się kocha, jest nam bardzo bliska. Można ja ofiarować np. z okazji urodzin, imienin, święta, rocznicy ślubu, przeprosin, dnia Matki, ale też nad grobem zmarłej osoby. Róża jest znakiem miłości.)

III. POZNANIE CZĘŚCI RÓŻAŃCA
1. Tajemnice radosne.
Przyjrzyjmy się róży. Która część tej rośliny jest najpiękniejsza, która nas zachwyca i cieszy?
- To pąk, kwiat, płatki, kielich, zapach…

Co ta część róży ma nam do powiedzenia na temat modlitwy różańcowej?
Różaniec to modlitwa nie tylko „odklepywania kolejnych zdrowasiek”, ale modlitwa, podczas, której mamy sobie przypominać i rozważać sceny z życia Jezusa i Maryi. Tak więc część pierwsza modlitwy różańcowej to część RADOSNA, 5 kolejnych tajemnic przybliżających radosne chwile w życiu Jezusa i Maryi.
Posłuchajmy, które z nich zostały włączone do różańca. Uczeń czyta nazwy 5 tajemnic radosnych z podręcznika - str. 40.
Zapis na tablicy: Różaniec składa się z części – 1. radosnej.
Uczniowie w swoich zeszytach na zielono uzupełniają zapis w zeszycie.

2. Tajemnice światła.
Jeśli ścięty kwiat róży włożę do wazonu, to długo będzie tam przebywał? Co się z nim stanie?
- Nie, szybko zwiędnie.
Dlaczego tak się stanie? Jakie warunki są potrzebne róży, by mogła się rozwijać?
- Potrzebny jest korzeń, gleba, woda i światło słoneczne.
Gdyby o to wszystko się postarać, ale zasadzić różę w ciemnym miejscu, to nie będzie prawidłowo się rozwijać i nie zakwitnie, albo też pączek będzie z trudem się rozwijał i rozkwitał.
Tak samo było w życiu Jezusa, Maryi i apostołów. Nie od razu było wiadomo, Kim jest Jezus, jakie jest Jego posłannictwo. On sam stopniowo to obawiał tak, że uwierzyli Jego uczniowie. Jezus rzucił światło.
Druga część różańca to tajemnice Światła.
Posłuchajmy, które wydarzenia wchodzą w skład tej części różańca. Uczeń czyta nazwy 5 tajemnic światła z podręcznika - str. 41.
Zapis na tablicy: Część druga – światła. Uczniowie w swoich zeszytach na żółto uzupełniają zapis w zeszycie.

3. Tajemnice bolesne.
Róża choć jest piękna posiada w sobie coś przykrego i bolesnego. Co to jest?
- To są kolce.
Cóż one chcą nam powiedzieć o modlitwie różańcowej?
W życiu Jezusa i Maryi nastąpił taki moment, w którym wiele było cierpienia i bólu. Gdzie jest prawdziwa miłość, tam też jest i obecne cierpienie. To cierpienie jednak miało charakter zbawczy.
Zapiszmy jak nazywa się trzecia część różańca: BOLESNA.
Posłuchajmy, które wydarzenia znalazły się w tej części rozważań modlitwy różańcowej – podręcznik strona 42. Uczniowie na czerwono zapisują w zeszytach nazwę 3 części bolesnej różańca.

4. Tajemnice chwalebne.
Przypatrzmy się jeszcze raz róży.
Jak wygląda róża, gdy rośnie i prawidłowo się rozwija?
A jak wygląda jej kielich, listki, gdy zwiędnie?
Uczniowie powinni dostrzec, że zdrowy kwiat trzyma główkę prosto do słońca, a zwiędły kwiat pochyla swoją główkę w dół, liście natomiast opadają, są skurczone.
Co róża mówi nam w ten sposób o modlitwie różańcowej?
Zdrowy kwiat trzyma swój kielich wzniesiony ku niebu. W życiu Jezusa i Maryi były chwile, które wskazywały na niebo, cel nasze ziemskiej wędrówki!
Mówią nam o tym tajemnice CHWALEBNE czwartej części różańca.
Posłuchajmy, które to wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Uczeń ze str. 42 czyta tajemnice chwalebne, wszyscy zapisują na niebiesko nazwę: Część Chwalebna.

I tak oto róża nauczyła nas jakie wydarzenia z życia Jezusa i Maryi należy rozważać
w modlitwie różańcowej. Powtórzmy sobie.
Ile mamy części różańca?
Jak się nazywają?

IV. ODPOWIEDŹ – CHĘTNA MODLITWA NA RÓŻAŃCU
1. Nasz udział w nabożeństwach różańcowych
Październik to miesiąc, w którym organizuje się w każdym kościele nabożeństwa różańcowe. I my pragniemy czerpać ze skarbca Kościoła i w nich chętnie uczestniczyć.
Przypomnijcie, kiedy odbywają się takie nabożeństwa w waszym kościele?

2. Warto sięgnąć po skarb.
Zastanówmy się jeszcze dlaczego ta modlitwa jest tak ważna?
Sięgnijmy teraz do kieszeni. Co tam zazwyczaj odnajdziemy?
Dzieci wymieniają przedmioty, zapewne będzie to:
- Telefon komórkowy, chusteczki, klucze i legitymacja lub dokumenty.
Kolejno wyciągam z mojej kieszeni te wymieniane przez uczniów przedmioty.

Po co nam w kieszeni telefon komórkowy?
- Aby być nieustannie w kontakcie, odbierać telefony i dzwonić do innych.
Różaniec pozwoli nam być nieustannie w kontakcie z Panem Bogiem i z Nim rozmawiać.

Po co nam w kieszeni chusteczki?
- Przydadzą się, by otrzeć łzy, brud, gdy nam smutno i ciężko.
Różaniec pozwala nam opowiadać Bogu nie tylko o tym co radosne i przyjemne, ale i o tym co nas boli. Maryja w tej modlitwie zetrze nasze łzy.

Po co nam w kieszeni klucze?
- Żeby otworzyć drzwi i móc wejść do domu.
Różaniec z pewnością otworzy nam drzwi do nieba, przecież nawet zmarłym opasuje się ręce różańcem!

Po co nam w kieszeni legitymacja lub dokument tożsamości?
- Aby można łatwo się wylegitymować, stwierdzić tożsamość.
Również różaniec pozwala nam przyznać się do tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, chrześcijanami.

Zachęcam więc, aby sięgnąć do skarbca i zabrać ze sobą w drogę różaniec. Niech przebywa
w naszej kieszeni, niech służy modlitwie nie tylko w październiku.
Otwieram pudełko i rozdaję uczniom różańce.

3. Utrwalenie.
Powtórzenie podstawowych wiadomości z dzisiejszej katechezy.
Zadanie domowe: zapamiętanie tajemnic radosnych różańca.
Proszę, aby uczniowie na każdą lekcję religii w październiku przynosili ze sobą różaniec, który będzie nam pomocą w modlitwie.

V. POŻEGNANIE
Modlitwa piosenką „Litania różańcowa”.
Maryjo, Maryjo, Maryjo
Jesienna i różańcowa
Maryjo, Maryjo, Maryjo
Wysłuchaj każdego „Zdrowaś”.


Wyświetleń: 11954


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.