Katalog

Marta Synowiec, 2010-06-21
Sosnowiec

Geografia, Sprawdziany i testy

Mapa - test z geografii.

- n +

GRUPA A

Zadanie 1.
Odległość w linii prostej między Śnieżką a Jelenią Górą na mapie w skali 1 : 250 000 wynosi 7 cm. Oblicz odległość rzeczywistą mierzoną w poziomie.

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...


Zadanie 2.
Kierowca biorący udział w wyścigach motokrosowych musi okrążyć sztuczne jezioro o wymiarach 4 km szerokości i 8 km długości. Oblicz wymiary tego jeziora na mapie w skali 1 : 100 000.

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 3
Uporządkuj podane skale, zaznaczając cyframi kolejność od największej do najmniejszej.

a) 1 : 7 000 000  b) 1 cm – 2,5 km 

c) 1 cm – 22 km  d) 1 : 5 000 

Zadanie 4
Podaj nazwy metod przedstawiania cech ilościowych, których użyjesz do prezentacji przedstawionych zjawisk.

Prezentowane zjawisko Zastosowana metoda
kartograficzna
- średnie roczne temperatury
- rozmieszczenie zwierząt na letnich
pastwiskach
- przyrost naturalny ludności


Zadanie 5

Spośród podanych niżej siatek kartograficznych w położeniu biegunowym wybierz tę, która jest najbardziej przydatna do przedstawiania wymienionych w tabeli zjawisk.
Siatki kartograficzne: płaszczyznowa, walcowa, stożkowa, pseudowalcowa.

Zjawisko Rodzaj siatki
kartograficznej
a. Obszary chronione w Polsce
b. Parki narodowe na świecie
c. Zlodzenie Morza Arktycznego

GRUPA B

Zadanie 1.
Pracujesz w terenie z mapą w skali 1 : 25 000. Od stacji kolejowej do punktu, w którym dokonasz obserwacji, jest 5 km. Ile to będzie cm na Twojej wielkoskalowej mapie?

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 2.
Powierzchnia rzeczywista Łodzi wynosi 295 km2 (31 XII 1999 roku). Oblicz, jaką powierzchnię zajmie to miasto na mapie w skali 1 : 75 000.

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 3
Uporządkuj podane skale, zaznaczając cyframi kolejność od najmniejszej do największej.

a) 1 mm – 70 cm  b) 1 cm – 7 km 

c) 1 : 7 000  d) 1 : 7 000 000 

Zadanie 4
Podaj nazwy metod przedstawiania cech ilościowych, których użyjesz do prezentacji przedstawionych zjawisk.

Prezentowane zjawisko Zastosowana metoda
kartograficzna
- liczba mieszkańców na 1 km2
- rozmieszczenie przemysłu wydobywczego
- opady roczneZadanie 5
Spośród podanych niżej siatek kartograficznych w położeniu biegunowym wybierz tę, która jest najbardziej przydatna do przedstawiania wymienionych w tabeli zjawisk.
Siatki kartograficzne: płaszczyznowa, walcowa, stożkowa, psudowalcowa.

Zjawisko Rodzaj siatki
kartograficznej
a.Zasięgi występowania gatunków
drzew w Polsce

b.Strefy czasowe na świecie

c.Wędrówki pingwinów na Antarktydzie


Wyświetleń: 14836


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.