Katalog

Danuta Dudek, 2010-06-20
Jelcz-Laskowice

Zajęcia pozaszkolne, Konkursy

Konkurs "Super Świetlik". Konkurs, w którym oceniane jest zachowanie uczniów regularnie uczęszczających do świetlicy.

- n +


Zasady konkursu „Super Świetlik”

Konkurs, w którym oceniane jest zachowanie uczniów regularnie uczęszczających do świetlicy.
Dzieci przez cały miesiąc zbierają kropki w czterech kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim i czarnym. Każda kropka określa konkretne zachowania i postawy prezentowane przez dziecko.

Kropka czerwona
• Systematycznie i chętnie uczestniczy w zajęciach świetlicowych,
• Uczestniczy w dodatkowych – wynikających z planu – pracach,
• Jest zaangażowany i aktywny w codziennym życiu świetlicy,
• Cechuje się wysoką kulturą osobistą,
• Zawsze przestrzega ustalonych i obowiązujących w świetlicy norm zachowania,
• Z własnej inicjatywy podejmuje i nie odmawia pomocy
w potrzebie,
• Dba o wystrój i estetykę świetlicy.

Kropka zielona
• Uczestniczy w zajęciach świetlicowych,
• Nie budzi zastrzeżeń swą kulturą osobistą,
• Dba o ład i porządek w sali,
• Przestrzega ustalonych i obowiązujących w świetlicy norm zachowania,
• Ma pozytywny stosunek do kolegów i wychowawców.

Kropka niebieska
• Niechętnie uczestniczy w zajęciach świetlicowych,
• Nie dba o ład i porządek w sali,
• Opornie reaguje na prośby, polecenia i uwagi wychowawcy lub prośby dzieci,
• Swym zachowaniem utrudnia wychowawcy prowadzenie zajęć, a rówieśnikom pracę i zabawę,

Kropka czarna
• Odmawia uczestnictwa w zajęciach świetlicowych,
• Przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
• Nie przestrzega norm obowiązujących w świetlicy,
• Nie wykonuje poleceń wychowawcy,
• Zachowuje się niewłaściwie wobec osób dorosłych i dzieci, jest niekulturalny, agresywny lub wulgarny,
• Nie reaguje na uwagi i upomnienia ze strony wychowawcy i prośby dzieci,
• Swym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu
i innych,
• Nie dba o porządek swojego otoczenia,
• Inicjuje i uczestniczy w konfliktach,
• Niszczy własność innych dzieci lub wyposażenie świetlicy.

Uczniowie zbierają kropki przez cały miesiąc, a na koniec miesiąca dzieci, które zdobędą najwięcej czerwonych kropek otrzymają medal „Super Świetlika miesiąca” i drobną nagrodę rzeczową. Uczniowie, którzy zdobędą najwięcej „Super Świetlików miesiąca” w semestrze, wyróżnione zostaną odznaką „Super Świetlik”. Otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową.
Imiona i nazwiska uczniów , którzy zbiorą więcej niż 5 czarnych kropek w miesiącu otrzymają czerwoną kartkę.
Wyświetleń: 1363


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.