Katalog

Danuta Dudek, 2010-06-20
Jelcz-Laskowice

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo - kompensacyjnego.

- n +

Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego
w II semestrze roku szkolnego 2008/2009
Klasa I

Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 – 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 – 12.00. Łącznie odbyło się 27 zajęć. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.
W czasie zajęć pracowaliśmy nad wyrównaniem zaległości, problemów i trudności edukacyjnych, jakie mieli uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia.

Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów byli to: Natalia, Tomasz, Zuzanna i Jakub.

Natalia – na początku II semestru uczennica miała duże problemy z opanowaniem techniki czytania – nie znała niektórych liter, myliła litery, miała ogromne problemy ze złożeniem liter w wyraz. Trudność sprawiało jej pisanie – nie znała niektórych liter, myliła litery, źle łączyła litery w wyrazie. Natalia potrafiła tylko z trudem odwzorować tekst z tablicy lub książki. Samodzielne pisanie (np. pisanie ze słuchu) sprawiało jej duży kłopot. Uczennica miała również kłopot z wyodrębnianiem samogłosek i spółgłosek w wyrazie oraz z podziałem wyrazów na sylaby, głoski i litery. Nie potrafiła ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej. Liczyła tylko na konkretach w zakresie 10. Zadania tekstowe rozwiązywała z pomocą nauczyciela. W późniejszym czasie pojawiły się kłopoty z rozróżnianiem rzeczowników i czasowników oraz trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami i trudnościami ortograficznymi. Trzeba było również ćwiczyć z Natalią dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego oraz mnożenie.
Efekty pracy na koniec roku:
- potrafi złożyć wyrazy w całość, choć nadal czyta w wolnym tempie,
- bez problemu odwzorowuje tekst pisany lub drukowany,
- potrafi sama poprawnie napisać wyrazy i proste zdania bez trudności ortograficznych, z trudniejszymi wyrazami czasami sobie nie radzi,
- dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski i litery w wyrazie
- rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- Dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach, bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
- zdarza się, że nadal myli rzeczowniki i czasowniki,
- bardzo słabo opanowała tabliczkę mnożenia, nie rozumie jeszcze istoty dzielenia.
Zuzanna – na początku II semestru uczennica miała problemy z czytaniem – czytała bardzo wolno głoskując, kłopot sprawiało jej rozumienie czytanego tekstu. Liczyła w zakresie 10 na konkretach. Trzeba było poćwiczyć z uczennicą podział wyrazów na sylaby, litery i głoski. Ze względu na problemy z koncentracją uwagi i łatwym rozpraszaniem się, Zuzia pracowała w bardzo wolnym tempie, bardzo wolno pisała i często nie nadążała z wykonaniem zadań w czasie lekcji, dlatego często na zajęciach wyrównawczych nadrabiała zaległości. W późniejszym czasie ćwiczyliśmy rozróżnianie rzeczowników i czasowników, pisownię wyrazów ze zmiękczeniami i trudnościami ortograficznymi, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i sylabowych, dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, rozwiązywanie zadań tekstowych oraz mnożenie w zakresie 20.
Efekty pracy na koniec roku:
- czyta tekst wyrazami w wolnym tempie, rozumie proste teksty i polecenia
- nadal pisze w wolnym tempie często rozpraszając się,
- poprawnie pisze wyrazy i krótkie zdania o pisowni zgodnej z brzmieniem. Zdarza się, natomiast, że popełnia błędy w pisowni wyrazów zawierających trudności ortograficzne.
- potrafi rozwiązać poszczególne etapy zadania tekstowego.
- dodaje i odejmuje w zakresie 25 na konkretach.
- rozumie istotę mnożenia, ale słabo jeszcze opanowała tabliczkę mnożenia,
- rozróżnia rzeczowniki i czasowniki, choć zdarza jej się czasem mylić,
- dzieli wyrazy na sylaby, głoski i litery.
Tomasz – na początku II semestru Tomek miał głównie trudności z czytaniem – czytał wolno głoskując, miał problem z rozumieniem czytanego tekstu. Miał kłopot z dzieleniem wyrazów na sylaby, głoski i litery oraz z układaniem wyrazów i zdań z rozsypanek wyrazowych. W późniejszym czasie pojawiły się problemy z pisaniem wyrazów z trudnościami ortograficznymi i rozróżnianiem rzeczowników i czasowników. Trzeba było również poćwiczyć zadania na dodawanie i odejmowanie z niewiadomą.
Efekty pracy na koniec roku:
- czyta wyrazami, dłuższe wyrazy głoskując, w wolnym tempie. W czytanym tekście rozumie proste zdania i polecenia,
- dzieli wyrazy na sylaby, głoski i litery,
- układa wyrazy i proste zdania z rozsypanek,
- opanował niektóre zasady ortograficzne stosowane w najczęściej spotykanych wyrazach. Pisze poprawnie wyrazy bez trudności orograficznych.
- dodaje i odejmuje w zakresie 25 na konkretach.
Jakub – Kuba to uczeń, który uczęszczał na zajęcia ze względu na wolne tempo pisania. Często nie nadążał on z wykonaniem zadań w czasie lekcji i musiał nadrabiać zaległości.

Wnioski do dalszej pracy:
W dalszym ciągu ćwiczyć technikę czytania z uczniami, którzy słabo czytają,
Rozwiązywać zadania na rozumienie tekstu,
Utrwalać pojęcie rzeczownika i czasownika,
Ćwiczyć zasady ortograficzne – utrwalać pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi,
Utrwalać tabliczkę mnożenia i zadania z mnożeniem,
Ćwiczyć dzielenie.


Przygotowała:
Danuta Dudek

Wyświetleń: 30422


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.