Katalog

Danuta Dudek, 2010-06-20
Jelcz-Laskowice

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej.

- n +

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej
w I semestrze roku szkolnego 2009/2010
grupa popołudniowa

Nauczyciel-wychowawca: mgr Danuta Dudek
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Zajęcia świetlicowe odbywały się na dwóch zmianach, w godzinach 8.00 – 17.00.
Do grupy popołudniowej uczęszczali uczniowie, którzy zajęcia edukacyjne rozpoczynali na
I zmianie. Byli to uczniowie klas „0”a, Ia, IIa, IIc i IIIb. Do grupy popołudniowej świetlicy zapisanych zostało 56 uczniów. Opieką świetlicową objęte były dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą, psychologiem itp.).

Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy, znalazło się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie:
- gry i zabawy grupowe w świetlicy,
- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
- zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
- zajęcia dramowe (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy),
- zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich),
- zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),
- konkursy, zagadki, łamigłówki,
- zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku lub placu zabaw ) oraz w sali gimnastycznej.
Podczas przebywania w świetlicy dzieci miały również czas przeznaczony na zjedzenie posiłku przyniesionego z domu, odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań.
W swojej pracy zwracałam uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej. Wdrażałam uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i ujętych w nim zasad. Starałam się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie oraz dbałości o środowisko naturalne. Poprzez zajęcia plastyczno-techniczne próbowałam rozwijać wrażliwość i aktywność twórczą u dzieci oraz ich zainteresowania i uzdolnienia.

Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy:
- Światowy Dzień Pluszowego misia,
- Anrzejki,
- Mikołajki.

Konkursy szkolne i świetlicowe organizowane przez wychowawców świetlicy:
- Konkurs plastyczny „Barwy jesieni”,
- Konkurs plastyczny „Święty Mikołaj”,
- Konkurs plastyczny „Choinka”,
- Konkurs „Super Świetlik”

Dzieci świetlicowe uczestniczyły w wydarzeniach z życia szkoły:
- Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy.

Konkursy ogólnopolskie, w których brali udział uczniowie naszej świetlicy:
- Konkurs organizowany przez portal Nasza-klasa „Żeby Internet był bezpieczny”,
- Konkurs „Słońce na drodze”.

Kontakty i współpraca z rodzicami dzieci świetlicowych:
Kontakty z rodzicami miały charakter rozmów indywidualnych. Rodzice byli informowani o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych przeze mnie niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub postępach i poprawie w zachowaniu dziecka. Takie rozmowy na ogół przynosiły pozytywne efekty.

Na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć ustalona została miesięczna składka w wysokości 5 złotych. Zebrane pieniądze przeznaczane były na zakup przyborów papierniczych i biurowych , sprzętu sportowego, gier planszowych, zabawek, oraz środków czystości. Rodzice mogli również zamiennie zdecydować się na osobisty zakup wyprawki świetlicowej.
Wnioski do dalszej pracy:
- Kontynuować konkurs „Super Świetlik”, a przez to motywować uczniów do czynnego udziału w zajęciach organizowanych w świetlicy oraz do pozytywnych zachowań i postaw wśród dzieci,
- Zwrócić rodzicom uwagę, że dzieci nie zapisane do świetlicy powinny być odbierane ze szkoły bezpośrednio po zajęciach edukacyjnych, każdą sporadyczną, wynikającą z sytuacji losowych obecność dziecka w świetlicy powinna być poprzedzona pisemną informacją,
- Zwrócić rodzicom szczególną uwagę na to, by wychowawca świetlicy poinformowany był pisemnie o każdej zmianie sposobu odbioru dziecka ze świetlicy oraz o wszystkich osobach, które dziecko odbierają.Przygotowała :
Danuta Dudek


Wyświetleń: 25952


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.