Katalog

Joanna Gmaj-Murawska, 2010-06-16
Gniewkowo

Anna Górska
Zajęcia pozaszkolne, Sprawozdania

,,Teatrzyk szkolny i doskonalenie wymowy". Sprawozdanie z działania koła teatralnego.

- n +

Kółko teatralne działa w naszej szkole już kilka lat, na zajęcia uczęszczają uczniowie klas III – VI w grupach 8 – 16 osobowych. Swoje osiągnięcia dzieci mogły zaprezentować na różnego rodzaju imprezach np. Pasowania na czytelnika, Ślubowanie klas pierwszych, Tydzień z biblioteką, Święto Szkoły, Przeglądy Małych Form Teatralnych i innych.
Dzięki spotkaniom kółka teatralnego dzieci miło i przyjemnie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania a także uczą się wyrażać uczucia, ośmielają się do zabierania głosu, publicznych występów. Zajęcia te uwrażliwiają dzieci na piękno literatury, zachęcają do czytania, pobudzają zainteresowanie akcją, przyzwyczajają ucznia do pełnej analizy utworu, pobudzają i stymulują przeżycia emocjonalne, wzbogacają słownictwo.
Przygotowywanie przedstawień, inscenizacji polega nie tylko na doborze literatury, przydzieleniu ról czy projektowaniu scenografii i kostiumów ale także na doskonaleniu wymowy, stosowaniu ćwiczeń mimicznych i dykcyjnych oraz nauce odpowiedniej gestykulacji.

W celu poprawy gry aktorskiej, we współpracy z logopedą szkolnym dzieci wykonują różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, mające na celu wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy, polegające na wydłużaniu fazy wydechowej oraz nauce ekonomicznego zużywania powietrza, a także synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi oraz ćwiczenia oddechu przeponowego.
Dzieci wykonują również ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, głównie język i wargi, ćwiczą i utrwalają prawidłową realizację głosek. Bardzo duże znaczenie mają ćwiczenia głosowe, które pozwalają na wyrabianie właściwej tonacji głosu, możliwość modulacji głosem, a co za tym idzie uzyskanie prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.
Bardzo dobrym i chętnie wykonywanym przez dzieci ćwiczeniem jest naśladowanie odgłosów zwierząt, przyrody, przedmiotów użytkowych, itp.
Doskonałym natomiast ćwiczeniem słuchowym jest rozróżnianie głosek źle i dobrze wypowiedzianych, wystukiwanie rytmu oraz powtarzanie krótkich fraz w podanym rytmie. Ćwiczenia słuchowe mają usprawnić odbiór różnych bodźców akustycznych, ale przede wszystkim odbiór mowy.
Nasze kółko teatralne daje możliwość rozwijania mowy dziecka poprzez różnego rodzaju ćwiczenia leksykalne. Są to: opowiadanie historyjek obrazkowych, ilustracji, opowiadanie przeczytanego tekstu i odpowiedzi na pytania do niego, gry i zabawy ortofoniczne, a także ćwiczenia w czytaniu
i pisaniu.


Anna Górska
Joanna Gmaj-Murawska

Wyświetleń: 4493


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.