Katalog

Bernadeta Gorczowska, 2010-06-13
Tworków

Zajęcia pozaszkolne, Różne

Indywidualny Program Edukacyjny. ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE.

- n +

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNY
DLA


na rok szklony 2009 / 2010Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna

Uczennica klasy 5, funkcjonuje na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim. Rozwój większości funkcji poznawczych kształtuje się na tym poziomie. Najsłabiej funkcjonuje pamięć wzrokowa i koncentracja uwagi; dobrze rozwinięta pamięć słuchowa. Wykazuje niski poziom graficzny pisma, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej. Podejmuje próby czytania metodą głosowania, nie zawsze dokonując syntezy wyrazu. Ma trudności z odwzorowywaniem tekstu. Dodaje i odejmuje w zakresie 20 tylko na konkretach.


Cele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

• Usprawnianie koordynacji wzrokowo –ruchowej:
- segregowanie figur, obrazów i przedmiotów wg wyznaczonego kryterium,
- wypełnianie konturów kolorem, plasteliną oraz kreskowanie poziomo, pionowo i ukośnie,
- obwodzenie, pisanie po śladzie,
- wydzieranie prostych kształtów, cięcie nożyczkami,
- prowadzenie linii w labiryncie,
- zabawy zręcznościowe,
- praca z komputerem- posługiwanie się myszką.

• Usprawnianie percepcji wzrokowej
- nakładanie identycznych figur, obrazków na siebie,
- wskazywanie różnic w podobnych literach,
- uzupełnianie brakujących części – puzzle, pocięte obrazki wg wzoru oraz z pamięci,
- wskazywanie różnic i identyczności na materiale nieliterowym,
- łączenie kropek, punktów wyznaczających kontury,
- ćwiczenia z figurami geometrycznymi:
- nakładanie figur malejących, rosnących,
- odwzorowywanie prostych kompozycji,
- układanie domina geometrycznego,
- wyszukiwanie ukrytych figur.

• Usprawnianie manualne i grafomotoryczne:
- oburęczne malowanie dużych kształtów,
- rysowanie kół ze zmianą prędkości, na zmianę prawą i lewą ręką,
- lepienie figur z plasteliny,
- uzupełnianie brakujących elementów całości,
- wydzieranie, wycinanie,
- odwzorowywanie,
- przekalkowanie wzoru,
- stemplowanie,
- rysowanie szlaczków z kształtów literopodobnych wypowiadaniem sekwencji słownych lub wyliczanek,
- układanie figur z patyczków,
- elementy szycia:
- nawlekanie grubej igły,
- nawijanie nici na szpulkę,
- przeszywanie tkaniny,
- nawlekanie koralików dowolnie oraz wg podanego wzoru,
- składanie papieru – elementy orgiami,
- zabawy palcami,
- sklejanie elementów papierowych.

• Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej:
- składanie obrazka z pociętych części,
- wyodrębnianie różnic między dwoma obrazkami,
- układanki z kolorowych figur geometrycznych - „pawie oczka”,
- uzupełnianie niekompletnych figur,
- wyszukiwanie w tekście takich samych liter, sylab, wyrazów,
- dostrzeganie podobieństw między wyrazami,
- odwzorowywanie wyrazów,
- dobieranie wyrazów o takim samym układzie graficznym,
- uzupełnianie liter lub sylab w wyrazach,
- układanie wyrazów z liter lub sylab,
- loteryjki obrazkowo – wyrazowe, dopasowywanie podpisów do obrazków,
- dobieranie zdań do obrazków.

• Doskonalenie umiejętności czytania i pisania:
- podział wyrazów na sylaby,
- rozwiązywanie zagadek i rebusów,
- czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami,
- czytanie wyrazów, zdań i tekstów na przemian z uczennicą,
- ciche i głośne czytanie selektywne – wybranych liter, sylab, wyrazów zawierających określoną trudność),
- tworzenie zestawów tematycznych i wyrazów pokrewnych,
- dobieranie wyrazów parami tworzącymi logiczną całość,
- czytanie, streszczanie tekstu, nadawanie tytułów fragmentom tekstu,
- wyłonienie sensownego zdania ze zlepku wyrazów,
- przepisywanie,
- pisanie z pamięci,
- pisanie ze słuchu – tylko po uprzednim układaniu wyrazów z rozsypani literowej, czytaniu, przepisywaniu i pisaniu z pamięci.

• Doskonalenie umiejętności liczenia:
- wykorzystanie każdej okazji do ćwiczeń w przeliczaniu i liczeniu,
- wyodrębnianie cech przedmiotów,
- wyodrębnianie i tworzenie zbiorów,
- porządkowanie liczb w ciągu liczb naturalnych,
- rozkładanie liczb na składniki,
- wykonywanie podstawowych działań w poznanym zakresie,
- rozwiązywanie obrazkowych zadań z treścią,
- posługiwanie się pieniędzmi,
- równowartość pieniędzy,
- wypłacanie konkretnej kwoty.


• Usprawnianie procesów poznawczych: koncentracji uwagi i spostrzegawczości:
- przerywanie zabawy, rysowania itp. Zadań po usłyszeniu umówionego sygnału,
- wykonywanie dwóch czynności równocześnie,
- nazywanie przedmiotów szybko pokazywanych przez n-la,
- dostrzeganie jak największej ilości elementów w określonym czasie,
- układanki,
- ustalanie kolejności wydarzeń w historyjce obrazkowej,
- powtarzanie czynności wykonanych przez n-la, np. składanie kartki papieru,
- spostrzeganie nieznacznych różnic/ największej liczby szczegółów w wyglądzie przedmiotów,
- sortowanie drobnych przedmiotów,
- rozpoznawanie śladów,
- odtwarzanie figur o różnym stopniu złożoności.Ewaluacja

- obserwacja zachowań,
- analiza wytworów prac.Opracowała: Zatwierdza do realizacji:
mgr Bernadeta Gorczowska
Wyświetleń: 3182


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.