AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Kruszewska, 2010-06-12
Głogów

Historia, Plany pracy

"Historia w ćwiczeniach" - program nauczanego przedmiotu.

- n +

„Historia w ćwiczeniach” – program nauczanego przedmiotu

Program przeznaczony jest do realizacji w klasach czwartej i piątej.
Program ma w przystępny sposób przybliżyć uczniom świat pojęć historycznych; faktów; źródeł, a także utrwalić umiejętność posługiwania się mapą historyczną.
Program jest przeznaczony na jedna godzinę tygodniowo.

Program rozpisany jest na cztery umiejętności:
1. PISANIE.
I CELE:
• Ćwiczenia w pisaniu na temat i zgodnie z celem,
• Ćwiczenia w formułowaniu wypowiedzi na określony cel,
• Ćwiczenia w budowaniu poprawnego tekstu,
• Ćwiczenia w przedstawianiu danych w postaci graficznej,
• Wdrażanie uczniów do estetycznego, czytelnego zapisu;

II FORMY DZIAŁAŃ:
• Pisanie: Opowiadań, opisu przedmiotu, postaci historycznych, literackich, sprawozdań z uroczystości szkolnych, wycieczek. Notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia.
• Układanie pytań i odpowiedzi na określony cel. Ćwiczenia w pisaniu potwierdzenia, zaprzeczenia, polecenia.
• Pisanie tekstów stosując różnorodne środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
• Przenoszenie informacji na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych.
• Ćwiczenia w dostosowaniu zapisu do formy wypowiedzi.

III EFEKTY DZIAŁAŃ:
• UCZEŃ POTRAFI:
- dokładnie czytać polecenia i pisać o tym na dany temat,
- sporządzić notatkę,
- nadać swojej wypowiedzi odpowiednia formę,
- wypowiadać się pisemnie w sposób uporządkowany, poprawnie budować zdania, nie popełniać błędów ortograficznych, stosować znaki interpunkcyjne,
- przenosić dane na oś liczbową lub układ współrzędnych,
- sporządzić diagram lub inny rysunek,
- pisać starannie i czytelnie,
- poprawnie rozplanować tekst;

IV EWALUACJA:
Zadania domowe,, sprawdziany, testy, prace pisemne, notatki w zeszycie, wypełnianie zeszytu ćwiczeń, dialogi, prace pisemne, konkursy, odpowiedzi ustne, referaty;

2. ROZUMOWANIE:

I CELE:
• Ćwiczenia posługiwaniu się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń,
• Ćwiczenia w przedstawianiu przyczyny skutków wydarzeń zjawisk, uświadomienie procesu ciągłości rozwoju kultury,
• Określanie znaczenia rozwoju człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego, kształtowanie postaw szacunku dla dokonań przodków,
• Ćwiczenia w wyrażaniu własnych opinii,


II FORMY DZIAŁAŃ:

• Umieszczanie dat w przedziałach czasowych, obliczanie upływu czasu miedzy wydarzeniami, porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej,
• Poznawanie przyczyn, przewidywanie skutków wydarzeń bliskich, wydarzeń historii Polski i świata, zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka,
• Formułowanie wniosków dotyczących wartości ponadczasowych,
• Wyjaśnianie na prostych przykładach zmian cywilizacyjnych jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
• Opisywanie najważniejszych osiągnięć, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,
• Wyrażanie własnych opinii – uzasadnianie swojego stanowiska przy użyciu odpowiednich argumentów,


III EFEKTY DZIAŁAŃ:

• UCZEŃ POTRAFI:
- ustalić gdzie i kiedy coś się działo, jak długo trwało, ile czasu upłynęło,
- zapisywać daty i umieszczać je we właściwym okresie – erze, epoce, wieku,
- wyjaśnić, co się wydarzyło w jego otoczeniu, dostrzega zmiany zachodzące w środowisku,
- zna ważne wydarzenia z historii Polski i świata,
- podać i opisać przykłady zmian, które są uważane za ważne osiągnięcia ludzi,
- przedstawić swoje zdanie na jakiś temat, uzasadnić je,
- używać zdań potwierdzających słuszność,


IV EWALUACJA:
Odpowiedzi ustne, zadania problemowe, obserwacja, testy, prace pisemne,, uzupełnianie zeszytów ćwiczeń.

3. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ HISTORYCZNĄ

I CEL:
• Ćwiczenia w posługiwaniu się mapą historyczną

II FORMA DZIAŁANIA:
• Umiejętność czytania mapy i korzystanie z jej legendy,

III EFEKTY DZIAŁAŃ:

• UCZEŃ POTRAFI:
- odczytać z mapy na podstawie legendy najważniejsze wydarzenia historyczne,
- wskazać, umieścić, dokonać analizy faktu historycznego na podstawie mapy,

IV EWALUACJA:
Wypowiedzi ustne przy mapie, uzupełnianie mapek w zeszytach ćwiczeń.

4. CZYTANIE TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH I ICH INTERPRETACJA

I CEL:
• Umiejętne czytanie tekstów źródłowych i praktyczne wykorzystanie ich treści dla wiedzy historycznej,

II FORMY DZIAŁAŃ:
• Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
• Dokonywanie właściwej selekcji materiału z różnych źródeł,
• Wdrażanie do samodzielnego rozwijania wiedzy i umiejętności,


III EFEKTY DZIAŁAŃ:

• UCZEŃ POTRAFI:
- czytać tekst źródłowy poprawnie,
- wykorzystać tekst źródłowy jako źródło wiedzy historycznej

IV EWALUACJA:
Prace pisemne z zeszytem ćwiczeń, praca z tekstem źródłowym.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 958


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.