AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Jurkiewicz, 2010-06-10
Ostrzeszów

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Cele główne:
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
2. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

Sfera rozwoju zawodowego
I.Organizacyjna
Cele operacyjne:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Zadania:
Analiza przepisów prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Ustawy MEN).
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach
Formy realizacji:
Udział w radach, zaświadczenia
Dokumentacja realizacji:
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, przedstawienie planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
Przejrzyste zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć
3. Funkcjonowanie szkoły
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania regulaminów, itp., udział w radach pedagogicznych
Kserokopie dokumentów, zaświadczenie
4. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. Realizacja zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
Realizacja zadań wynikająca z wykonywanych obowiązków służbowych i pozasłużbowych
Współpraca z rodzicami, udział w różnych pracach komisji, przedsięwzięciach, spotkaniach
Odpowiednia dokumentacja

II.Sfera osobista
1. Opracowywanie publikacji, referatów i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego, publikacja artykułów na temat mojej pracy dydaktycznej, uczestniczenie w konferencjach metodycznych, współpraca z ośrodkami edukacyjnymi
Publikacje, referaty,
materiały związane z pracą zawodową
2.Wstępna ocena własnych umiejętności
Doskonalenie samooceny
Analiza dokumentacji
potwierdzającej spełnienie wymagań kwalifikacyjnych
Posiadane kwalifikacje
3. Obserwacja i analiza możliwości ucznia
Zbieranie informacji na podstawie wyników uzyskiwanych przez uczniów i według przygotowanych narzędzi, tj. sporządzenie i zastosowanie odpowiednich
ankiet dla uczniów w klasach
Przygotowanie ankiet, opracowanie analiza
Ankieta, notatki z analizy
4. Doskonalenie się zawodowo
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz – i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w pracach zespołu matematyczno – przyrodniczego, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
Notatki, zaświadczenia
5. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Kształcenie na kierunku biologia studiów podyplomowych
Dyplom, świadectwo
6. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Prowadzenie zajęć otwartych zwłaszcza dla nauczycieli stażystów
Scenariusze zajęć
7. Określenie dalszej drogi rozwoju
Ewaluacja zdobytych doświadczeń
Wnioski do dalszej pracy, sporządzenie planu rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego
Plan rozwoju zawodowego

III.Opiekuńczo - wychowawcza
1. Wspieranie ucznia zdolnego
Udział w konkursach przedmiotowych i Olimpiadach
Praca z uczniem zdolnym
Prace uczniów
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami, psychologiem i ośrodkami prewencyjno pomocowymi.
Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych
Kontakty z pedagogiem szkolnym, rodzicami
Potwierdzenie współpracy
3. Wdrażanie oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej. Udział w formach doskonalenia, kursy szkolenia
Prowadzenie dziennika lektur
Dziennik lektur

IV. Dydaktyczna
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Opracowanie zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja, hospitacja, omówienie zajęć
Wnioski z hospitacji, scenariusze zajęć
2. Zaplanowanie udziału w formach doskonalenia zawodowego doskonalących mój warsztat pracy w zakresie przedmiotu chemia. Doskonalenie się w zakresie przedmiotowo-metodycznym
Analiza potrzeb, przegląd ofert, wybór odpowiedniej formy - uczestnictwo
Ukończenie kursów doskonalących
Zaświadczenie scenariusze lekcji
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
Korzystanie z zasobów Internetu, środków audio-video
Metoda projektów
Odpowiednia dokumentacja,
scenariusze lekcji, publikacje w Internecie
4. Analiza i określenie mocnych stron własnej działalności
Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, badań, analiz i procesu ewaluacji
Odpowiednia dokumentacja, ankieta, wnioski z analizy
Opracowanie ankiety skierowanej do ucznia, opracowanie ankiety skierowanej do rodzica
5. Przygotowanie ucznia do egzaminu dojrzałości
Rozwijanie wśród uczniów sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań na zajęciach powtórzeniowych, samokształcenie
Praca z uczniem zdolnym na zajęciach powtórzeniowych, dodatkowe zadania domowe
Dziennik tematów powtórzeniowych, testy, notatki, prace uczniów
6. Wspieranie i udział w imprezach wewnątrzszkolnych, wycieczkach klasowych
Współpraca z wychowawcami
Wyjazdy na wycieczki szkolne, zadania wynikające z uczestnictwa w określonych imprezach szkolnych
Odpowiednia dokumentacja
7. Aktywizacja uczniów w procesie nauczania.
Stosowanie metod aktywnych.
Efektywność nauczania
Scenariusze lekcji
8. Skuteczne wdrażanie uczniom odpowiedzialności za siebie i otaczającą przyrodę
Uświadomienie uczniom ważności chemii w życiu: chemia nie truje, ale nieodpowiedzialne działanie człowieka, wskazanie pozytywów chemizacji środowiska z jednoczesnym zwróceniem uwagi na jego ochronę
Organizowanie wycieczek tematycznych z przedmiotu chemia i zajęć pozaszkolnych w terenie.
Potwierdzenie odbytych wycieczek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2269


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.