Katalog

Marcin Kowalczyk, 2010-06-09
Koniecpol

Informatyka, Sprawdziany i testy

Pytania na sprawdzian z Systemów operacyjnych i sieci komputerowych - konfiguracja i zarządzanie systemem Windows.

- n +

Pytania na sprawdzian z Systemów operacyjnych i sieci komputerowych – konfiguracja i zarządzanie systemem Windows


1. Scharakteryzuj rejestr systemu.
2. Opisz główne składniki rejestru.
3. Wymień poddrzewa rejestru i scharakteryzuj dwa z nich.
4. Jak uruchamiamy edytor rejestru?
5. Jak wykonujemy kopie zapasowa rejestru?
6. Jak eksportujemy i importujemy klucze rejestru?
7. Zaproponuj zmianę w rejestrze systemu Windows XP.
7. Scharakteryzuj panel sterowania.
8. Jakim poleceniem uruchamiamy panel sterowania oraz podaj pięć opcji tego polecenia?
9. Scharakteryzuj wybrany przez nauczyciela aplet panelu sterowania.
10. Omów proces drukowania w Windows XP.
11. Scharakteryzuj pliki buforu wydruku.
12. W jaki sposób dodajemy drukarkę do systemu.
13. Omów składniki zarządzania drukowaniem.
14. W jaki sposób pracujemy z plikami zarejestrowanymi i nie zarejestrowanymi?
15. Co to jest konto użytkownika? Scharakteryzuj poszczególne typy kont użytkowników.
16. Przedstaw sposoby tworzenia kont użytkowników w systemie Windows XP.
17. Zablokuj zmianę hasła przez użytkownika.
18. Wymuś zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.
19. Wyłącz konto.
20. Resetuj hasło.
21. Przeprowadź logowanie do systemu bez konieczności podawania loginu i hasła.
22. Stwórz nową grupę użytkowników.
23. Przydziel do wybranej przez siebie grupy stworzonego przez siebie użytkownika zmień uprawnienia dla tej grupy.
24. Co to są zasad grupy?
25. Scharakteryzuj zasady zabezpieczeń lokalnych.
26. Co to są szablony zabezpieczeń?
27. Scharakteryzuj poziomy zabezpieczeń.
28. Przeprowadź analizę i konfiguracje zasad zabezpieczeń lokalnych według wskazówek prowadzącego.
29. Przeprowadź inspekcje zdarzeń logowania na kontach.
30. Przeprowadź inspekcje dostępu do obiektu (katalog).
31. Przeprowadź inspekcje dostępu do drukarki.
32. Przeprowadź inspekcje zmian zasad.
33. Przeprowadź inspekcje użycia uprawnień.
34. Przeprowadź inspekcję zdarzeń systemowych.
35. Zmień sposób logowania lub wylosowywania się użytkowników.
36. Stwórz w systemie 3 konta Karol, Sebastian i Marcin następnie wyłącz opcje Uruchom z menu Start oraz zablokuj dostęp do Panelu sterowania użytkownikom Sebastian i Marcin.


Wyświetleń: 3319


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.