Katalog

Marcin Kowalczyk, 2010-06-09
Koniecpol

Informatyka, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości - adresowanie IPv4. Test grupa 2.

- n +

GRUPA 2
Sprawdzian wiadomości – adresowanie IP.

1. W której podsieci znajduje się adres 192.168.73.121, jeśli maską podsieci 255.255.255.224?
A. 192.168.0.0
B. 192.168.73.32
C. 192.168.0.96
D. 192.168.73.96
2. Jaki jest wynik przekształcenia dwójkowego adresu IP 11000000.00000101.00100010.00001011 na postać dziesiętną?
A. 190.4.34.11
B. 192.4.34.10
C. 192.4.32.11
D. Żaden z powyższych
3. Co określa pole sieci występujące w adresie IP?
A. Sieć, do której host należy.
B. Tożsamość komputera w sieci.
C. Węzeł podsieci do którego ten host należy.
D. Z którymi sieciami urządzenie może się komunikować.
4. Co określa pole hosta występujące w adresie IP?
A. Tożsamość komputera w sieci.
B. Węzeł podsieci, do którego ten adres się odnosi.
C. Sieć, do której host należy.
D. Z którymi hostami urządzenie może się komunikować.
5. Która część adresu 154.19.2.7 klasy B stanowi pole sieci?
A. 154
B. 154.19
C. 154.19.2
D. 154.19.2.7
6. Która część adresu IP 129.219.51.18 reprezentuje sieć?
A. 129.219
B. 129
C. 14.1
D. 1
7. Ile jest bitów w masce podsieci?
A. 16
B. 32
C. 64
D. 128
8. Jaka jest maksymalna wartość poszczególnych oktetów adresu IPv4?
A. 32
B. 255
C. 256
D. 128
9. Ilu adresów hostów można użyć w sieci klasy C?
A. 253
B. 254
C. 255
D. 256
10. Jaka jest minimalna liczba bitów które można pożyczyć w celu utworzenia pola podsieci?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
11. Jaki jest wynik przekształcenie dziesiętnego adresu IP 192.5.34.11 na postać dwójkową?
A. 11000000.00000101.00100010.00001011
B. 11000101.01010111.00011000.10111000
C. 01001011.10010011.00111001.00110111
D. 11000000.00001010.01000010.00001011
12. Jaki się uzyskuje adres sieci lub podsieci w wyniku obliczenia iloczynu logicznego adresów IP 121.8.2.5 i 255.0.0.0?
A. 121.8.1.0
B. 121.8.0.0
C. 121.8.2.0
D. 121.0.0.0
13. W przypadku adresu 197.15.22.33 klasy C i maski podsieci 255.255.255.224, ile bitów może zostać pożyczonych w celu utworzenia pola podsieci?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
14. Jak się uzyskuje adres podsieci w wyniku obliczenia iloczynu logicznego adresów IP 172.16.2.120 i 255.255.255.0?
A. 172.0.0.0
B. 172.16.0.0
C. 172.16.2.0
D. 172.16.255.0
15. Ile jest bitów w adresie IPv4?
A. 16
B. 32
C. 64
D. 128
16. Który z następujących adresów jest przykładem adresu rozgłoszeniowego w podsieci 123.10.0.0 z maską 255.255.0.0?
A. 123.255.255.255
B. 123.10.255.255
C. 123.13.0.0
D. 123.1.1.1

17. Masz do dyspozycji podsieć 192.168.7.192/[192]. Rozpisz 4 podsieci zawierające 32 numerów IP, 16 numerów IP, 8 numerów IP, 4 numery IP. Przy każdej podsieci podaj ilość komputerów które można podłączyć do każdej z nich.
18. Mając adres 16.19.14.18 podaj

• klasę adresu
• maskę domyślną sieci
• adres sieci
• broadcast

19. Firma posiada sieć 156.12.32.0/20 W chwili obecnej potrzebuje 4 podsieci w których ma być:

podsieć 1 – 100 hostów
podsieć 2 – 200 hostów
podsieć 3 – 40 hostów
podsieć 4 – 90 hostów

Zaproponuj zakresy adresów podsieci dla każdej z wymienionych podsieci pamiętając aby jak najmniej adresów było zmarnowanych.

20. Ile można stworzyć podsieci i ile można zaadresować hostów w każdej z nich mając adres 193.15.11.0 z maską podsieci 255.255.255.192.
Wyświetleń: 2326


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.