Katalog

Marcin Kowalczyk, 2010-06-09
Koniecpol

Informatyka, Sprawdziany i testy

Zadania sprawdzające wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe - adresowanie.

- n +

Zadania sprawdzające wiadomości z przedmiotu
Systemy operacyjne i sieci komputerowe


Zad.1

Które z poniższych adresów są adresem hosta w podsieci o masce 255.255.255.248

17.61.12.31
17.61.12.93
17.61.12.144
17.61.12.33
17.61.12.56
17.61.12.15

Zad.2

Proszę skreślić wszystko, co nie jest podsiecią i napisać dlaczego.

192.168.0.0 [128]
192.168.0.0/[199]
192.168.0.12/[252]
192.168.0.65/[192]
192.168.0.63/[192]

Zad. 3

Masz do dyspozycji podsieć 192.168.0.64/[192]. Proszę rozpisać 4 podsieci zawierające: 16 numerów IP, 16 numerów IP, 8 numerów IP, 4 numery IP (razem 44 numery). Przy każdej podsieci zaznacz maskę tej podsieci oraz ilość komputerów, którą można fizycznie podłączyć w każdej podsieci. Po rozwiązaniu zadania wypełnij puste komórki w poniższej tabelce.

Zad. 4

W pewnym przedsiębiorstwie drukarce przydzielono adres 192.168.5.125 /29. Obliczyć, do której podsieci należy drukarka. Podać adres podsieci, zakres adresów hostów podsieci oraz adres rozgłoszeniowy podsieci. Czy adres jest prawidłowy?

Wyświetleń: 1834


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.