AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Madaj, 2010-06-07
Piekary

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowegoData rozpoczęcia stażu:
1 września 2009 r.
Data zakończenia stażu:
31 maja 2010 r.Opiekun stażu:
mgr ...
L.p. Zadania, Forma realizacji, Termin, Dowody realizacji, Wskazówki, Uwagi

1 Poznanie procedury awansu zawodowego.
Poznanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:

Wyszukanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
(Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia, opinie ekspertów)

wrzesień 2009 r.- Poprawnie sformułowany wniosek
i plan rozwoju zawodowego


2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem dotycząca współpracy w trakcie odbywania stażu
wrzesień 2009 r.
3 Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły a) Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły – analiza następujących dokumentów:
• Statut szkoły
• Program wychowawczy szkoły
• Wewnątrzszkolny system oceniania
b) poznanie sposobu prowadzenia dziennika lekcyjnego i innych dokumentów
c) poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
a) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
b) prawidłowe prowadzenie dziennika lekcyjnego
c) znajomość i przestrzeganie przepisów bhp
wrzesień 2009 r.
4 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematu zajęć październik 2009 r.- Plan hospitacji
5 Poznanie przepisów prawa dotyczących systemu oświaty Analiza odpowiednich ustaw i rozporządzeń w trakcie trwania stażu - Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu oświaty

6 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy w trakcie trwania stażu w trakcie trwania stażu Teczka stażysty
7 Wstępna ocena własnych umiejętności Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, w trakcie trwania stażu Wdrażanie wniosków do planu rozwoju ;wnioski
8 Przygotowanie projektu Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego - maj 2010 r. - „Sprawozdanie z realizacji stażu”
9 Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dla potrzeb własnych i szkoły w trakcie trwania stażu oraz w przeszłości. Świadectwa ukończenia zrealizowanych kursów, udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych z potwierdzeniem dyrektora szkoły
10 Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną. Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł. Analiza literatury pedagogicznej (książki, czasopisma),- w trakcie trwania stażu Notatki,
11 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - Publikacja w Internecie „Planu rozwoju zawodowego” - w trakcie trwania stażu Publikacja w wybranym portalu internetowym,
12 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z innymi nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena w trakcie trwania stażu Kontakty interpersonalne z gronem pedagogicznym i uczniami
13 Doskonalenie multimedialnych technik w pracy a)przygotowanie dokumentacji stażu
b) przygotowanie prezentacji w Power Point i innych materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera w trakcie trwania stażu Zapisy przygotowanych materiałów w formie elektronicznej
14 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Stałe podnoszenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową.
Prowadzenie zajęć lekcyjnych
z wykorzystaniem komputera, rzutnika multimedialnego. w czasie trwania stażu - Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne
15 Tworzenie i udoskonalanie własnego warsztatu pracy Analiza najnowszej literatury fachowej, studiowanie czasopism o tematyce biologicznej, tworzenie testów, gier , krzyżówek, rebusów.Wrzesień 2009r - Przykłady testów krzyżówek, notatki
16 Obserwacja zajęć u opiekuna stażu Obecność na zajęciach u opiekuna stażu - w czasie trwania stażu wg planu - Arkusze obserwacji lekcji
17 Hospitacje na własnych lekcjach co najmniej raz w miesiącu. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie w czasie trwania stażu wg planu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej
18 Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków w czasie trwania stażu - Scenariusze zajęć, plany wynikowe, testy
19 Zapoznanie się z planem dydaktyczno –wychowawczym szkoły Analiza planu dydaktyczno-wychowawczego październik 2009 r. - Notatki własne
20 Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia Analiza literatury psychologicznej i pedagogicznej - W czasie trwania stażu - Notatki własne
21 Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, na lekcjach i innych zajęciach - Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej w wybranej klasie, udział w wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę w czasie trwania stażu - Notatki własne , karty wycieczek
22 Inne zadania wynikające z pracy szkoły


Opracowała: Anna Madaj

Akceptacja dyrektora szkoły:
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1818


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.