Katalog

Jacek Serkis, 2010-06-06
Końskowola

WOS, Konkursy

Szkolny konkurs o prawach człowieka.

- n +

Szkolny konkurs „Prawa człowieka” – etap I.
Imię i nazwisko………………………………….Klasa……………...PKT…………….
1. Wymień 5 praw człowieka I generacji:
a)
b)
c)
d)
e)
2. Prawa kolektywne, solidarnościowe, czyli uprawnienia przysługujące grupom, narodom, odnoszące się do jakości ich życia to prawa:
a) I generacji
b) II generacji
c) III generacji
3. Uzupełnij: Prawa człowieka przysługują................człowiekowi. Ich źródłem i podstawą jest ......... osoby ludzkiej. Są ...................... , ..................... , ..................... i ..................... .
4. W historii praw człowieka funkcjonuje prawo do oporu przeciwko władzy złej i tyrańskiej. Takie poglądy wprowadzał w życie:
a) Lech Wałęsa
b) Mahatma Gandhi
c) Vaclav Havel

5. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 1966r. jest źródłem praw:
a) I generacji
b) II generacji
c) III generacji

6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została:
a) 10 grudnia 1947
b) 10 grudnia 1948
c) 10 listopada 1948
d) 10 listopada 1947

7. Sekretarzem Generalnym Amnesty International jest obecnie:
a) Peter Benenson
b) Pierre Sane
c) Irene Khan
d) Martin Ennals

8. Europejski Trybunał Praw Człowieka ma swoją siedzibę w:
a) Londynie
b) Strasburgu
c) Helsinkach
d) Genewie

9. Dlaczego Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została umieszczona w Księdze Rekordów Guinnessa?10. Wy jaśnij, na czym polega jedno z praw Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, które mówi, że każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby:

11. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka znajduje się:
a) 21 artykułów
b) 31 artykułów
c) 20 artykułów
d) 30 artykułów

12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została w:
a) Londyn
b) Nowy Jork
c) Paryż
d) San Francisco

13. 16 grudnia 1966r. powołano w Genewie:
a) Komitet Praw Człowieka
b) Komisje Praw Człowieka ONZ
c) Amnesty International
d) Human Rights Watch

14. Polska w trakcie głosowania nad przyjęciem Deklaracji wstrzymała się od głosu, ponieważ:


15. Symbol przedstawiony obok jest symbolem jednej z wielu instytucji zajmującej się przestrzeganiem praw człowieka. Jaka to instytucja?

16. Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka jest obecnie:
a) Bertrand G. Ramcharan
b) Navanethem Pillay
c) Mary Robinson
d) Louise Arbour

17. Wysoki Komisarz pochodzi z:
a) Indonezja
b) Indie
c) Stany Zjednoczone
d) Republika Południowej Afryki

18. Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest obecnie:
a) Andrzej Zoll
b) Janusz Kochanowski
c) Teresa Liszcz
d) Jerzy Stępień

19. Oficjalnym hymnem Amnesty International jest piosenka One zespołu:
a) U2
b) The Beatles
c) Pink Floyd
d) Abba

20. Z Maratonu Pisania Listów znana jest organizacja:
a) Human Rights Watch
b) Amnesty International
c) Rada Europy
d) UNICEF
21. Podaj nazwy 5-ciu krajów do których po roku 1990 Amnesty International kierowała misje stając w obronie praw człowieka:
a) _________________
b) _________________
c) _________________
d) _________________
e) _________________

22. Rzecznik Praw Obywatelskich:
a) stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela
b) skupia się na obronie wolności słowa i przekonań, zwalczaniu cenzury
c) zajmuję się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka w różnych rejonach świata


23. Wymień cztery instytucje zajmujące się przestrzeganiem praw człowieka:
a)……………………………………………
b)…………………………………………..
c)……………………………………………
d)……………………………………………

24. Europejska Konwencja Praw Człowieka weszła w życie ............. . Na podstawie Konwencji powołano do życia ........... .......... ......... ......... z siedzibą w Strasburgu.
25. Wymień przynajmniej 5 praw, które według nauczania papieża Jana Pawła II są najważniejszymi:
a) ______________________
b) ______________________
c) ______________________
d) ______________________
e) ______________________

26. Szczególne miejsce w nauczaniu Jana Pawła II zajmuje prawo do .............................
Papież najwięcej miejsca poświęca jemu w encyklice ,,........................... .........................."

27. Jana Pawła II uważa się za ,, ........................... ................................. …….…………..........”
28. Wymień encykliki papieży poświecone prawom człowieka:
a)……………………………………………………..
b)……………………………………………………..
c)……………………………………………………..
Wyświetleń: 1057


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.