AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Raoń, 2010-06-03
Izdebnik

Edukacja czytelnicza, Konkursy

Niesamowity świat ballad - test konkursu czytelniczego.

- n +

Konkurs czytelniczy dla Gimnazjum
Niesamowity świat ballad
1.Cytat: „Zbrodnia to niesłychana, Pani zabija pana” pochodzi z ballady:
a.Rybka b.Pani Twardowska c.Lilie d.Król Olch
2.Akcja ballady „Romantyczność” rozgrywa się:

a.w małym miasteczku w biały dnia
b.nocą na cmentarzu
c.nocą na wsi
d.rankiem nad jeziorem

3.„GDY WIEJE WIATR HISTORII, / LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM” Cytat dowodzi , iż trzęsące się portki w balladzie Gałczyńskiego są symbolem…
a.radości z powodu dynamicznych przemian historycznych
b.strachu przed przyjęciem aktywnej postawy w trudnej historycznie bądź politycznie sytuacji
c.ochoty do działania na rzecz ojczyzny
d.ciekawości z powodu nadciągających przemian politycznych
4.Ballada „Lilie” nosi taki tytuł, gdyż bohaterka:
a.bardzo lubi te kwiaty
b.zasadziła lilie na grobie męża, który zginął na wojnie
c.otrzymała te kwiaty od męża, który wrócił z wojny
d.zasadziła lilie na grobie męża, którego zamordowała

5.Imiona bohaterów „Romantyczności” - dziewczyny i ducha jej kochanka to:

a.Jasio i Rózia
b.Filon i Laura
c.Romeo i Julia
d.Jasio i Karusia

6.Wyłowiona z jeziora rusałka, która opowiada historię Świtezi była:

a.królową jeziora
b.córką księcia Tuhana, władcy miasta Świteź
c.wytworem wyobraźni człowieka, który ją złowił
d.wiejską dziewczyną zamienioną w syrenę

7.(Ballada „Powrót taty”) Zbójcy nie napadali na kupca, ponieważ

a.miał dobrą ochronę b. zrezygnowali z powodu deszczu c. kupiec zmienił trasę przejazdu d. zbójców wzruszyła modlitwa dzieci kupca
8.Kim jest Dusiołek?
a.tak ma na imię wół Bajdały b. tak do Bajdały zwracała się żona
b.to stwór leśny, który dusi przechodniów d. to stwór, który przydusza swe ofiary we śnie
9.Czego najbardziej żałuje bohater „Ballady o malej księżniczce”?
a.tego, że jego dziewczyna nie jest prawdziwą księżniczką
b.że żyją w tak nudnych czasach
c.żałuje, że nie jest bogatym księciem, lecz ubogim chłopcem i nie może podarować ukochanej tego, na co zasługuje
d. tego, że oboje żyją w nudnych czasach.
10.Do kogo Bajdała ma pretensje za atak Dusiołka?
a.do nikogo b. tylko do Boga
b.do siebie i swoich towarzyszy c. do swojej szkapy, wołu i Boga
11.Jesteś racjonalistą, więc twoim zdaniem Król Olch, którego widzi dziecko jest…
a.wytworem wyobraźni majaczącego w gorączce chłopca
b.prawdopodobnie istniejącym naprawę zjawiskiem nadprzyrodzonym
c.złym duchem, który porywa duszę dziecka
d.aniołem stróżem
12.Którą radę ojca (bohatera ballady „Trzech Budrysów”) wzięli sobie do serca synowie?

a.przywieźć z wojny wiele bogactw
b.nie dać się zabić na wojnie
c.znaleźć sobie podczas wyprawy żonę, koniecznie Laszkę
d.poświęcić swe życie ojczyźnie

13.Dlaczego ojciec trzech budrysów najbardziej ceni kobiety polskiej narodowości?
a.bo sam miał żonę Polkę, która urzekła go swą urodą i wesołością
b.bo są bardzo uczciwe i pracowite
c.ponieważ Polki lubią Litwinów i chętnie zostają ich żonami
d.ponieważ Polki przewyższają swą urodą kobiety na Litwie
14.Zgodnie z umową Mefistofeles przed porwaniem Twardowskiego miał spełnić trzy życzenia czarodzieja. Zaznacz odpowiedź z właściwą kolejnością tych życzeń.
a.ożywienie konia z godła karczmy, kąpiel w wodzie święconej, rok z panią Twardowską
b.ożywienie konia z godła karczmy, rok z panią Twardowską, kąpiel w wodzie święconej
c.rok z panią Twardowską, ożywienie konia z godła karczmy, kąpiel w wodzie święconej,
d. kąpiel w wodzie święconej, ożywienie konia z godła karczmy, rok z panią Twardowską
15.Akcja ballady „Rękawiczka” najprawdopodobniej rozgrywa się …

a.podczas turnieju rycerskiego
b.na polowaniu
c.w teatrze polowym
d.podczas uroczystości pasowania na rycerz
16.Bohaterką jednej z ballad Mickiewicza jest Maryla. Kobieta, która doprowadziła zakochanego w niej chłopca do śmierci. Karą Maryli są czyśćcowe cierpienia. W jaki sposób narrator uwolnił dziewczynę od nich?
a.pomodlił się za jej duszę
b.odprawił egzorcyzmy na jej grobie
c.wypowiedział słowa” To lubię” w miejscu, w którym straszyła
d.wyznał jej miłość w miejscu, w którym straszyła
17.W jaki sposób zginęła nieczuła Maryla?
a.zachorowała i umarła
b.zabił ją zazdrosny kochanek
c.porwał I Udusił ją duch zakochanego w niej chłopca
d.popełniła samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości
18.W jakim celu Rybka przemieniała się każdego dnia w syrenę i wychodziła na brzeg jeziora?
a.spotykała się z ukochanym
b.tęskniła za domem i chciała go zobaczyć
c.wypatrywała dawnego kochanka, aby się na nim zemścić
d.spotykała się ze swoim dzieckiem, które karmiła piersią
19.Twardowski miał oddać duszę piekłu w mieście Rzym. Jakiego podstępu użył diabeł, aby pojmać czarodzieja?
a.zwabił go do karczmy o nazwie Rzym
b.upił go i zwabił do Rzymu
c.napisał słowo Rzym na drzwiach domu Twardowskiego
d.pojmał go nie bacząc na dawne ustalenia
20.Który szereg cech najlepiej charakteryzuje Martę, bohaterkę ballady „Rękawiczka”?

a.samolubna, próżna, bezmyślna
b.samolubna, odważna, nieugięta
c.dumna, mądra, próżna
d.dobra, bezmyślna, naiwna21.Zaznacz szereg, w którym „byty” walczące o uwolnienie dziewczyny zza muru zostały ułożone we właściwej kolejności.

a.bracia, cienie, młoty
b.młoty, cienie, bracia
c.młoty, bracia, cienie
d.cienie, bracia, młoty

22.Dlaczego Świtezianka postanowiła sprawdzić wierność strzelca?
a.nie wierzyła mu, bo już wcześniej ją okłamywał
b.przypomniała sobie przestrogę ojca, który ostrzegał, że mężczyźni często zbyt pochopnie lub nieszczerze obiecują miłość i wierność
c.strzelec miał w okolicy złą opinię, więc chciała ją zweryfikować
d.nie ufała żadnemu mężczyźnie
23.Uzupełnij definicję.
Ballada – Jest gatunkiem synkretycznym, to znaczy, że łączącym w sobie cechy: (tu miejsce na odp.) . (tu miejsce na odp.) i (tu miejsce na odp.) .To wierszowana opowieść, której tematem są niezwykłe wydarzenia. Jej nazwa pochodzi od włoskiego ballare (tańczyć).
24.Podaj przynajmniej cztery cechy gatunkowe ballady.
25.Z której ballady pochodzą poniższe cytaty? W wykropkowane miejsca wpisz tytuły.
1. "Rośnij kwiecie wysoko, Jak pan leży głęboko”
2. “Słuchaj, dzieweczko!” — krzyknie śród zgiełku
Starzec i na lud zawoła —“Ufajcie memu oku i szkiełku,
Nic tu nie widzę dokoła.”
3. „Szedł po świecie Bajdała,Co go wiosna zagrzała -
Oprócz siebie - wiódł szkapę, oprócz szkapy - wołu,
Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu.”
4. „Włoży szare: jak w febrze;
włoży granatowe: też;
od ślubu: jeszcze lepsze!
marengo: wzdłuż i wszerz.”
5. „Rumak przyspiesza, co sił, co tchu;
Biegnie na przełaj, po trawie, mchu.
I oto światło: dom tuż-tuż.
Cóż z tego! Dziecko nie żyje już.”
6. "Pani, twych wdzięków nie trzeba mi wcale".
To rzekł i poszedł, i więcej nie wrócił.”
7. „Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z łoskotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem? „
8. Tulisz się do mnie łaskawie,
Stajesz przy każdej wystawie,
Gdzie leżą rzeczy niedrogie, Których ci kupić nie mogę

26.Połącz w imiona bohaterów l z właściwymi ich charakterystykami.
imiona lub nazwy własne: (Karusia, Krysia, Pani, Twardowska, Marta Maryla, Bajdała, Król Olch)
charakterystyki: (Chłop, którego zaatakował Dusiołek, Kobieta, której przestraszył się sam Mefistofeles, Dumna i bezmyślna- dla niej narażanie życia jest dowodem miłości, Leśne widziadło czy wytwór wyobraźni chorego dziecka? Dziewczyna rozmawiająca ze swoim zmarłym kochankiem, Oszukana i porzucona przez bogatego kochanka popełniła samobójstwo i zamieniła się w wodną rusałkę, Gardziła zalotami mężczyzn, zlekceważyła prawdziwą miłość)

27.Ballada to gatunek, w którym świat fantastyczny odgrywa ważną rolę. Podaj przykłady fantastycznych bohaterów lub wydarzeń.
Fantastyczni bohaterowie (tu miejsce na odp.)
Fantastyczne wydarzenia (tu miejsce na odp.)

28.Motyw winy i kary często pojawia się w balladach- Przypomnij podane ballady i na przykładzie jednej z nich napisz: kto, wobec kogo i w jaki sposób zawinił oraz jaką karę za swe winy poniósł?
29. Opierając się na przestrogach moralnych zawartych w poznanych balladach, sformułuj poradnik właściwego postępowania (postaraj się, aby Twoja praca miała formę zestawu rad, nakazów, przykazań i zawierała ich przynajmniej pięć)
30. Napisz, która z przeczytanych ballad i dlaczego najbardziej Cię zafascynowała.
(Swoją wypowiedź uzasadnij przynajmniej dwoma argumentami) Pamiętaj, aby twoja praca zajęła przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca.

LISTA LEKTUR:
Adam Mickiewicz: Świteź, Rybka, Świtezianka, To lubię, Romantyczność, Pani Twardowska, Powrót Taty , Lilie, Rękawiczka, Trzech Budrysów
Goethe Johann Wolfgang : Król Olch
Bolesław Leśmian: Dziewczyna, Dusiołek
Jan Brzechwa : Ballada o małej księżniczce
K.I. Gałczyński: Ballada o trzęsących się portkach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4094


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.