Katalog

Mariola Kupka , 2010-06-03
Izbicko

Religia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z Bożych Przykazań.

- n +

.......................................................................
/imię i nazwisko/

1. Napisz pięć pierwszych Przykazań Bożych

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

2. Przykazanie Boże opierają się na Bożym autorytecie. Wyjaśnij co to oznacza

............................

3. Jakie wydarzenie z dziejów zbawienia sprawiło, iż chrześcijanie mogą wykonywać obrazy z podobizną Boga ...............................

4. Wyjaśnij pojęcia:

ateista ...............................................
ateizm praktyczny ............................

5. Dlaczego grzechem przeciwnym I Bożemu Przykazaniu jest wiara w horoskopy?

.........................................................

6. Wymień negatywne skutki przynależności do sekt /4/ ....................
.............................

7. Jakie wydarzenia biblijne dały początek świętowaniu:

szabatu .............................................
niedzieli ..........................................

8. Dokończ zdanie: Chrześcijanin spełnia nakaz III Bożego Przykazania

- nie wykonując .............................
- uczestnicząc ...............................
- czas wolny przeznaczając ......................................

9. IV Przykazanie Boże nakłada obowiązki na ...................... i ................10. Wymień obowiązki rodziców względem dzieci /4/ ......................
..........................

11. Wymień grzechy dzieci przeciwko IV Bożemu Przykazaniu /4/ .............................................
.............................

12. Podaj okoliczności, w jakich dziecko jest zwolnione z obowiązku posłuszeństwa rodzicom

a/ ...........................................
b/ .......................................
c/ .......................................

13. V Przykazanie Boże nakazuje troszczyć się o ................. i ........................
każdego człowieka

14. Podaj przykłady troski wynikających z V Przykazania Bożego:

o ciało ....................................
o duszę ..................................
o umysł .................................

15. Wymień 6 grzechów przeciwnych V Bożemu Przykazaniu
...........................................
...........................................
...........................................

16. Uzupełnij zdania:

a/ Aborcja jest zabiciem ................. w łonie ....................
b/ Eutanazja jest .............................
c/ Obrona konieczna nie jest zabójstwem wtedy, gdy .....................................................
..............................................

17. Na czym polega niebezpieczeństwo zażywania substancji uzależniających:

a/ papierosów: .................................
................................................
b/ alkoholu: ....................................
................................................
c/ narkotyków: .................................
...............................
Wyświetleń: 6510


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.