Katalog

Mariola Kupka, 2010-06-03
Izbicko

Religia, Sprawdziany i testy

Test Biblijny: Nowy Testament.

- n +

Test biblijny


1. Gdzie nauczał Jan Chrzciciel: a/ w Jerozolimie b/ w Rzymie c/ na pustyni
2. w co był ubrany św. Jan Chrzciciel:................................
3. Jakie wydarzenia miały miejsce w czasie chrztu Jezusa ....................................................................................
4. Wymień 5 przypowieści o Królestwie Bożym ...........................
.........................................................
5. Jakie były losy ziarna:
- na drodze ..................................
- na miejscach skalistych .....................................
- między cierniami ................................
- w żyznej ziemi .................................
6. Do kogo Jezus wygłosił przypowieść o siewcy: a/ do wielkich tłumów b/ do swoich uczniów c/ do zgromadzonych nad Jordanem
7. Co powiedział Jezus gdy zlekceważono Go w rodzinnym mieście .....................................................................
............................................
8. Gdzie i w czyjej obecności przemienił się Pan Jezus .........................................................................
9. Ile namiotów i dla kogo chciano je postawić na Górze Przemienienia.....................................
10. Opisz dokładnie jak wyglądał przemieniony Pan Jezus ................................................
........................................................
11. Skąd Szymon wziął monetę na podatek do świątyni: a/ od dobrodziejów b/ z pyszczka ryby c/ od Jezusa
12. Kto zdaniem Pana Jezusa jest największy w Królestwie niebieskim: a/ dziecko b/ bogacz c/ pobożni
13. Z ilu odnalezionych owieczek jest wielka radość w niebie .........................................
14. Uzupełnij słowa jakimi przestrzegał Jezus przed zgorszeniem: „...lepiej jest dla ciebie ...................................
..................................................
15. Jak należy upominać swego brata:
w cztery .........................
w obecności ..............................
donieść ............................................
gdy nie posłucha niech ci będzie jak ....................................................
16. Jaki będzie ostateczny los sprawiedliwych i niesprawiedliwych: a/ piekło i niebo b/ męka i życie wieczne
c/ czyściec
17. Do kogo adresuje swą Ewangelię św. Łukasz: ...............................
18. Podaj imiona rodziców Jana Chrzciciela: .................................................................
19. Dlaczego ojciec Jana Chrzciciela stał się niemy: ...............................
20. Kiedy Maryja wyśpiewała Magnificat: a/ przy Zwiastowaniu b/ przy Narodzeniu c/ po Nawiedzeniu
21. Z jakiego domu i rodu pochodził św. Józef: a/ Daniela b/ Dawida c/ Jana
22. Dlaczego Maryja położyła Syna w żłobie: ............................
23. Co miało być znakiem dla pasterzy szukających Dzieciątka: a/ aniołowie b/ niemowlę owinięte w pieluszki
i leżące w żłobie c/ gwiazda i królowie
24. Ile lat miała prorokini Anna: a/ 108 b/ 89 c/ 84
25. Gdzie wróciła św. Rodzina po ofiarowaniu Jezusa: a/ do Betlejem b/ do Egiptu c/ do Nazaretu
26. Opisz, jaką sytuację zastał Jezus w świątyni jerozolimskiej która Go rozgniewała: .........................................
.......................................
27. Ile lat budowano świątynię w Jerozolimie: ..........................
28. W jaki sposób Jezus wskazał swego zdrajcę Judasza: a/ palcem b/ podał mu chleb c/ napisał jego imię
29. Jak nazywał się potok płynący opodal Ogrodu Oliwnego: ....................................
30. Od kiedy Maryja zamieszkała u Jana: .........................
31. Kto pierwszy dobiegł po Zmartwychwstaniu do grobu Pana Jezusa: a/ Piotr b/ Jan c/ Nikodem
32. Kto pierwszy wszedł po Zmartwychwstaniu do grobu Pana Jezusa: a/ Piotr b/ Jan c/ Nikodem
33. Z kim pomyliła Maria Magdalena Zmartwychwstałego Jezusa: a/ aniołem b/ żołnierzem c/ ogrodnikiem
Wyświetleń: 3836


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.