Katalog

Mariola Kupka, 2010-06-03
Izbicko

Religia, Konspekty

Czym jest Wielki Post? Konspekt lekcji religii.

- n +

KATECHEZA 14.03.2010

Autor katechezy: mgr Mariola Kupka
Poziom edukacyjny: gimnazjum
Klasa: III a
Temat: Czym jest Wielki Post?
Cel dydaktyczny ogólny: uświadomienie roli Wielkiego Postu w życiu chrze-ścijanina
Cele dydaktyczne operacyjne:
- uczeń potrafi wyliczyć modlitwy, święta i praktyki związane z Wielkim Postem
- uczeń potrafi wyjaśnić jaki jest sens udziału w nabożeństwach wielkopost-nych
- uczeń potrafi uzasadnić potrzebę nawrócenia w życiu człowieka wierzącego
Cel wychowawczy: uczeń chce dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu
Pomoce metodyczne: plansza ze stacjami Drogi Krzyżowej, ksero schematu „mapy Wielkiego Postu” dla każdej grupy
Czynności wstępne:
- powitanie uczniów
- modlitwa na rozpoczęcie
- czynności organizacyjne (zapis tematu do dziennika, sprawdzenie obecności i zadania domowego)
- powtórka sprawdzająca (poprzednia katecheza, zadanie domowe)
I. Sytuacja egzystencjalna: przy pomocy planszy utrwalamy kolejność stacji Drogi Krzyżowej przypominając poszczególne wydarzenia

Dzielimy uczniów na trzy grupy przy pomocy kartek z hasłami
- Droga Krzyżowa
- Nawrócenie
- Gorzkie Żale

Uczniowie odnajdują swoje grupy przy pomocy gestów. Utworzone grupy przedstawiają się w formie pantomimy.


II. Przepowiadanie: wprowadzamy w zagadnienie Wielkiego Postu przez krót-ką pogadankę.
Następnie tłumaczymy uczniom, że ich zadaniem będzie wcielić się w rolę podróżnych, którzy przybędą do krainy „Wielkiego Postu”. Nazwa została nadana tej krainie przez ich poprzedników a zarazem jej odkrywców. Wykonali oni również jej mapę. Uczniowie korzystając z tej mapy powędrują drogami, ścieżkami i bezdrożami tej krainy aby odkrywać jej piękno. Aby tego dokonać trzeba będzie nadać nazwy temu, co się zobaczy oraz temu, co zostało odkryte i zaznaczone na mapie. Jest tylko jeden warunek poprawnie wykonanej mapy: wszystkie nazwy muszą mieć związek z nazwą krainy a zaznaczone na mapie elementy należy ułożyć w trasy turystyczne, którymi mogliby wędrować turyści zwiedzający tę krainę. Powstanie w ten sposób mapa Wielkiego Postu.

III. Kształtowanie postawy odpowiedzi: po upływie wyznaczonego czasu wy-konane mapy prezentowane są na forum klasy metodą karuzeli.

Zakończenie:
- podsumowanie: rozmowa z uczniami na temat wykonanych map wiedzie ku stwierdzeniu, że moc Wielkiego Postu to moc nawrócenia i modlitwy
- notatka do zeszytu: stacje Drogi Krzyżowej
- modlitwa na zakończenie
- pożegnanie uczniówWyświetleń: 4496


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.