Katalog

Renata Pater, 2010-06-02
Dąbrowa Górnicza

Religia, Sprawdziany i testy

Jesteśmy włączeni w dziedzictwo - test z religii sprawdzający wiedzę dla klasy VI.

- n +

Zamieszczam opracowany przeze mnie test dla kl. VI do podręczników z wydawnictwa WAM. Nawet słabsi uczniowie zupełnie fajnie napisali ten test. Jeśli jesteś katechetą przyjaznym katechizowanemu..., to polecam.Jesteśmy włączeni w dziedzictwo. IV . kl. VI – WAM – zestaw A
1. Która księga Pisma Świętego opisuje działalność ewangelizacyjną uczniów Pana Jezusa po Jego Wniebowstąpieniu?:
a) Dzieje Apostolskie
b) Ewangelia Mateusza
c) Księga Rodzaju
d) Apokalipsa
2. Kto powiedział :”Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28,20)
a) św. Piotr
b) św. Paweł
c) Pan Jezus
d) Jan Paweł II
3. Apostołowie zaczęli głosić Dobrą Nowinę od:
a) Zesłania Ducha Świętego
b) potopu
c) męczeńskiej śmierci św. Szczepana
d) podróży misyjnej św. Pawła na Cypr
4. Świadectwa kultury chrześcijańskiej to:
a) „Wyznania” św. Augustyna
b) łacińskie tłumaczenie Biblii św. Hieronima
c) „Drzwi Gnieźnieńskie z XII wieku
d) rzeźby i malowidła w podziemnych cmentarzach rzymskich zwanych katakumbami
5. W którym wieku ustały pierwsze prześladowania chrześcijan?
a) w roku 313, po edykcie mediolańskim (IV wiek)
b) ciągle jeszcze trwają
c) po pierwszych igrzyskach w I wieku
d) w VII wieku
6. Kiedy Polska przyjęła chrzest?
a) w 966 roku po ślubie księcia Mieszka I z Dobrawą księżniczką czeską
b) w roku 1966
c) po śmierci św. Wojciecha
d) w roku 1410
7. Słowo diecezja oznacza:
a) terytorium będące pod bezpośrednim zarządem biskupa
b) krainę geograficzną, w której zbudowano katedrę
c) jedno z miast, w których nauczał św. Paweł
d) podziemny cmentarz z czasów prześladowań
8. Jak Kościół pomagał polakom w minionych wiekach?
a) zakonnicy uczyli uprawy roli
b) duchowni zakładali szkoły, uczyli pisać i czytać
c) chrześcijaństwo uczyło szacunku i pamięci o swojej historii
d) pomagali opuszczonym i potrzebującym
9. Zakony, które pomagały i ewangelizowały w Polsce o jej chrztu to:
a) jezuici i karmelitanki
b) benedyktyni i cystersi
c) trapiści i benedyktyni
d) karmelici i pallotyni
10. Chrześcijanie w śmierci męczeńskiej dopatrywali się:
a) choroby psychicznej oprawców
b) najdoskonalszego naśladowania Chrystusa
c) kary za grzechy i sposobu szybkiego zbawienia
d) sposobu zapobiegania wyżowi demograficznemu
11. Czyje słowa zanotował św. Jan pisząc: ”Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać” (J 15,20b).
a) Pana Jezusa
b) apostołów zachęcających do męczeństwa
c) Mieszka I podczas chrztu Polski
d) Benedykta XVI
12. Męczeńską śmierć św. Szczepana opisuje:
a) Jan Paweł II w encyklikach
b) Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich
c) A. Mickiewicz w „Dziadach”
d) Jan Kochanowski w „Psałterzu Dawidów”
13. Wymień imiona przynajmniej 3 męczenników chrześcijańskich.
14. Męczenników nazywamy świadkami wiary dlatego, że:
a) byli wielkimi bohaterami
b) kierowali się w życiu miłością i słowami Jezusa
c) budowali wiele świątyń
d) pięknie wyglądali w dniu śmierci
15. Miesiące poświecone w Kościele szczególnej czci Maryi to:
a) styczeń i marzec
b) maj i październik
c) sierpień, bo wtedy jest najwięcej pieszych pielgrzymek
d) grudzień, bo w adwencie czekamy z Maryją na przyjście Jezusa
16. Kto nazwał Maryję Królową Polski?
a) król Jan Kazimierz w 1656 roku w katedrze lwowskiej
b) papież w 1717 roku pozwalając na koronację obrazu jasnogórskiego
c) kardynał Wyszyński w czasie Ślubów Narodu
d) Szwedzi w czasie potopu oblegając Jasną Górę

Wyświetleń: 10858


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.