Katalog

Żaneta Markowska - Dykre, 2010-06-02
Nowe Miasto Lubawskie

Muzyka, Konkursy

Konkurs wiedzy o kompozytorach klasycyzmu.

- n +

Grabowo, dn. 8 IV 2009r.

I Szkolny konkurs wiedzy o kompozytorach

Pytanie Odpowiedź

1.Wymień kompozycje J. H. 126 triów, 14 mszy, 4 oratoria, utwory religijne, arie, duety, kantaty

2.Ile symfonii skomponował J. H.? 104

3.Od kiedy następuje powolna i nieodwracalna utrata słuchu u B.? 27

4. Ile oper skomponował J. H.? 24

5. Ile symfonii skomponował L. v B.? 9

6. Kiedy Ludwik rozpoczął systematyczną naukę muzyki? 9

7. Od którego roku życia Haydn uczył się muzyki?6

8. Ile lat miał W.A. Mozart kiedy samodzielnie zapisał pierwsze nuty? 4

9. Częścią której symfonii jest „Oda do radości” - 9-tej

10. Niedawno obchodziliśmy 182 rocznicę śmierci tego kompozytora. O kim mowa? Beethoven

11. Na jaką chorobę zmarł W.A.M.? Ch. nerek

12. Jakiego pochodzenia była rodzina J. Hayna? chorwackiego

13. Jakim mianem określano małego Wolfganga? Cudowne dziecko

14. Jakiego pochodzenia była rodzina Beethovena? flamandzkiego

15. Który z kompozytorów był kapryśny? Mozart

16. Komu dedykował III symfonię L.van Beethoven Napoleonowi Bonaparte

17. Hymnem Zjednoczonej Europy jest: Oda do radości Beethovena

18. „Mój syn odegra utwory na klawesynie po uprzednim przykryciu klawiatury obrusem i wykona je tak samo dobrze jak na klawiszach nie przykrytych. Z daleka i z bliska rozpozna on bezbłędnie każdy akord i każdy dźwięk klawesynu, organów, dzwonu i każdego innego instrumentu” O kim mowa? w. A. Mozart

19. Który z kompozytorów posiadał słuch absolutny? W.A. Mozart

20. Kto mając 12 lat skomponował pierwszą operę? W.A.M.

21. Podaj imiona Mozarta? Wolfgang Amadeusz

22. Gdzie został pochowany M.? Wspólna mogiła dla ubogich

23. Słowo „klasyczny” wywodzi się…
a. Z podziału społeczeństwa rzymskiego na 5klas wg cenzusu majątkowego; kl. I z której wywodzili się ludzie powoływani na wysokie urzędy mający być wzorem dla pozostałych
b. Z najbiedniejszej klasy społecznej, która miała być przykładem skromności
c. Od kompozytorów działających w Wiedniu z podziału społeczeństwa rzymskiego na 5 klas wg cenzusu majątkowego

24. Podaj tytuł i kompozytora usłyszanego fragmentu muzycznego? „Eine kleine Nachtmusic” Mozart

25. Na ile lat przed śmiercią Mozart wyjechał do Wiednia? 10

26. Kiedy i gdzie urodził się L. van Beethoven? 16/17 XII 1770 w Bonn

27. Do kiedy J. H. śpiewał w chórze i jakim głosem? 1749 do mutacji

28. Podaj czas trwania epoki klasycyzmu 1750-zm. Bach – 1827 zm. Beethoven

29. W którym roku i z kim ożenił się Mozart? 1782 Konstancja Weber

30. Kiedy i gdzie zmarł Józef Haydn? 31 1809 w Wiedniu

31. Rok 2009 związany jest z okrągłą rocznicą dotyczącą 1 z klasyków wiedeńskich. Podaj nazwisko kompozytora i opowiedz czego dotyczy rocznica? 200 lat temu zmarł Haydn

32. Kiedy i gdzie zmarł L.B.? 26 III 1827 w Wiedniu

33. Podaj datę i miejsce ur. Mozarta. 27 I 1756 Salzburg

34. Podaj datę i miejsce śmierci Mozarta? 5 XII 1791 Wiedeń

35. O którym z kompozytorów nakręcono film? Podaj tytuł filmu. Amadeusz

36. Jaki to utwór? Dla Elizy

37. Gdzie pracował J. H.? Eisenstadt u Esterhazych, Wiedeń

38. Jak nazwał B. III symfonię? Eroica - bohaterska

39. Kiedy i gdzie urodził się Józef Haydn? 32 II 1732 w Rohrau

40. Jaki to utwór? III symfonia Eroica

41. Jaki to utwór? IX symfonia

42. „Self made Man” czyli człowiek, który życiowe sukcesy zawdzięcza samemu sobie – o kim mowa? J. H.

43. Który z kompozytorów wspominał naukę w Hainburgu jako „znacznie bardziej obfity w rózgi niż jedzenie? J. H.

44. Rozpoznaj kompozytora ze zdjęcia J.H.

45. W Hainburgu przebywał 8-letni chłopiec. Wówczas jego talent zauważył pewien muzyk. O jakim kompozytorze mowa? Józef Haydn śpiewał w chórze chłopięcym do mutacji w katedrze św. Stefana w Wiedniu

46. W jaki sposób zarabia Mozart na życie w Wiedniu? Komponuje, koncertuje

47. Co robił B. podczas zaawansowanej głuchoty? Koncertował, komponował

48. Kto przetłumaczył tekst Ody Konstanty Ildefons Gałczyński

49. Rozpoznaj kompozytora ze zdjęcia L.vB. 2

50. Wysłuchaj wariacji Beethovena i podaj tytuł La ci darem la mano

51. Missa Solemnis to po polsku Msza uroczysta 2

52. Jak nazywał się ostatni niedokończony, pisany na łożu śmierci utwór Mozarta? Msza żałobna „Requiem”

53. Jaką nazwę nosi 92 symfonia Haydna? oksfordzka

54. Czy głuchy Ludwik mógł nadal komponować i grać? W jaki sposób? Opierał się na doskonale wykształconym słuchu wewnętrznym

55. Jak powszechnie w Wiedniu mówiono na J. H.? Papa Haydn

56. Gdzie i u kogo Mozart był koncertmistrzem? Salzburg – arcybiskup Hieronim

57. Na jakich instrumentach grał J. H.? Skrzypce, fortepian

58. Jak nazywały się słynne oratoria J. H.? Stworzenie świata, Pory roku
59. Jaki to utwór? Symfonia g-moll Mozarta 2

60. Rozpoznaj kompozytora ze zdjęcia W.A.M.

61. Podaj tytuł i kompozytora usłyszanego fragmentu muzycznego? W.A.M. Marsz turecki

62. Podaj tytuł i kompozytora usłyszanego fragmentu muzycznego? „Aria na strunie G” Mozart

63. W którym roku Haydn otrzymał zaproszenie do Londynu? Iloma symfoniami dyrygował? Jaka nosiły nazwę? 1791, 12, londyńskie

64. Gdy miał 8 lat wydano w Paryżu pierwsze jego utwory. Jakie? O kim mowa? 4 sonaty klawesynowe, 6 skrzypcowych W.A.M/

65. Jakie zdolności posiadał Mozart? Absolutny słuch i niespotykaną pamięć, grał na skrzypcach, klawesynie i organach

66. Jaki tytuł J. H. w Oksfordzie w 1791 r.? Doktora honoris causa

67. Podaj nazwiska nauczycieli B.? Haydn, Salieri, Albrechtsberger

68. Jak nazywany jest inaczej utwór „Eine Kleine Nachtmusic”? Mała symfonia na zespół smyczkowy

69. Gdzie bezskutecznie Mozart poszukiwał pracy? Monachium, Paryż, Włochy

70. B. był kompozytorem, ale także wybitnym… Pianista-wirtuoz, improwizator, nauczycielem

71. Jaki charakter miała muzyka J. H.? Słowiański, w której występuje melodia chorwackich pieśni ludowych

72. Iloczęściowa była symfonia J. Haydna? 4: allegro sonatowe, wolna, menuet, allegro z finałem

73. Która symfonia M. jest „krzykiem człowieka oszukanego przez los”? g-moll

74. W jakich miastach koncertował B.? Norymbergia, Praga, Drezno, Berlin

75. Ton muzyki J. H. jest… Pogodny, ale nie brakuje akcentów powagi, a nawet patosu, co nieraz zbliża go do Beethovena

76. Gdzie koncertował W.A.M.? Praga, Monachium, Bruksela, Paryż

77. Ile symfonii skomponował M.? Podaj ich nazwy. 49, Linzka, Haffnerowska, Paryska, Praska

78. Jakimi tytułami opatrzone są symfonie Haydna? Podaj 5 tytułów. Oksfordzka, popołudnie, wieczór, poranek, pożegnalna, z sygnałem rogu

79. Jaką nazwę nosiła 94 symfonia J. H.? Odpowiedz po wysłuchaniu frag. Muz. Z uderzeniem w kocioł

80. Ile i jakie tytuły nosiły opery M.? 23, Wesele Figara, Cosi fan tutte, Don Juan, Czarodziejski flet, Uprowadzenie z Seraju

81. Jaki jest skład orkiestry Haydnowskiej? 2 flety, 2 oboje, 2 klarnety, 2 fagoty, 2 waltornie, 2 trąbki, 2 kotły, smyczki

82. Wymień kompozycje Mozarta. 49 s., 23 op., 25 k. fort., 5k.skrzyp.,wariacje, serenady, msze, sonatyOpracowała: Żaneta Markowska-Dykre

Wyświetleń: 1452


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.