Katalog

Joanna Krukowska- Zdanowicz, 2010-05-31
Wińsko

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Plan pracy "Kółka miłośników łakoci".

- n +PROGRAM ZAJĘĆ „KÓŁKA MIŁOŚNIKÓW ŁAKOCI”I. Wstęp

Prowadząca: Joanna Krukowska – Zdanowicz
Miejsce realizacji: Szkoła podstawowa i Gimnazjum przy SOSW
im. J. Korczaka w Wąsoszu
Adresat: wychowankowie SOSW im. J. Korczaka w Wąsoszu
Czas realizacji: zajęcia realizowane będą w roku szkolnym 2009/2010
w wymiarze 21 godzin niedydaktycznych
Zajęcia prowadzone będą w szkolnej pracowni gospodarstwa domowego.

II. Cele , formy i metody pracy
Cel główny:
Głównym celem „Kółka miłośników łakoci” jest zainteresowanie uczniów kulinariami jako umiejętności pożytecznej wykorzystywanej w życiu codziennym; jak również jako formy spędzania czasu wolnego mogącej rozwinąć się w interesujące hobby.

Cele ogólne:
- wdrażanie do stosowania się do zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania dań

- nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD
- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się
- nabywanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych
- nabywanie umiejętności pieczenia ciast i przyrządzania deserów i dań „na słodko”
- rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej
pomocy

Cele operacyjne :
zawarte są w zestawach pracy zgodnych z treściami programowymi prowadzonymi podczas zajęć.
Formy pracy
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa
Metody pracy
- praktycznego działania
- pokaz
- obserwacja kierowana
- pogadanka

III. Zakres treści realizowanych w roku szkolnym 2009/2010
1. Zajęcia organizacyjne – wiadomości wstępne z zakresu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.
2. Wspólne wykonanie naleśników.
3. Wykonanie deserów
4. Smażymy racuchy
5. Wykonanie sernika na zimno
6. Wykonujemy koktajle i kefiry owocowe
7. Pieczemy biszkopt z galaretką
8. Wykonujemy gofry
9. Wykonujemy sałatkę owocową
10. Pieczemy babkę wielkanocną
11. Podsumowanie zajęć i wspólne wykonanie rogalików

IV. Sposoby realizacji planowanych treści
Zajęcia programowe będą opierały się na aktywności dzieci. Podczas realizacji programu będą wykorzystywane różne metody i formy pracy m. in. metoda działań praktycznych, a także rozmowy, pokazy i pogadanki.
Uczniowie upieką ciasta, przyrządzą sałatki owocowe, naleśniki, koktajle, gofry, rogaliki oraz przygotują desery. Zapoznają się także z bezpiecznym użytkowaniem urządzeń technicznych w kuchni oraz ze sposobami odpowiedniego odżywiania się.

V. Ewaluacja
- Obserwacja uczestników zajęć

VI. Plan pracy „Kółka miłośników łakoci”

Liczba godzin Tematyka zajęć Cele operacyjne Środki do realizacji
1 Zajęcia organizacyjne – wiadomości wstępne z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy - Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy ( min bezpieczeństwo posługiwania się narzędziami kuchennymi, bezpieczeństwo podczas korzystania z kuchenki elektrycznej)
- Uczeń zna formę zajęć
i regulamin pracowni
- Uczeń zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania i zasady higieny spożywania potraw
-Uczeń zna podstawowe zasady regulaminu pracowni gospodarstwa domowego

Regulamin pracowni, piramida zdrowego żywienia, przepisy BHP, ilustracje dot. higieny spożywania potraw

2 Wspólne wykonanie naleśników. -Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania naleśników.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana naleśników.
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.
Książka kulinarna(przepis), produkty
( ser, mleko, jajka, cukier, cytryna), sprzęt AGD
2 Wykonanie deserów -Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania deserów.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana racuchów.
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.
Książka kulinarna(przepis), produkty (galaretki smakowe, kisiel, mleko, bita śmietana, owoce), sprzęt AGD
2 Smażymy racuchy Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania racuchów.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana racuchów.
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.
Książka kulinarna (przepis), produkty
( mleko, jajka, margaryna, cukier, dżem), sprzęt AGD
2 Wspólne wykonanie sernika na zimno -Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania ciasta.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana ciasta..
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.
Książka kulinarna (przepis), produkty, sprzęt AGD
2 Wykonujemy koktajle
i kefiry owocowe -Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania koktajlu.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana napoju.
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.
Książka kulinarna (przepis), produkty, sprzęt AGD
2 Pieczemy biszkopt z galaretką -Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania ciasta.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana ciasta..
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.

Książka kulinarna (przepis), produkty, sprzęt AGD
2 Wykonujemy gofry
Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania gofrów.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana gofrów.
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.
Książka kulinarna (przepis), produkty, sprzęt AGD
1 Wykonujemy sałatkę owocową
Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania sałatki.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana dania.
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.

Książka kulinarna (przepis), produkty, sprzęt AGD
2 Pieczemy babkę wielkanocną
-Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania babki.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana ciasta..
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.
Książka kulinarna (przepis), produkty, sprzęt AGD
2 Podsumowanie zajęć i wspólne wykonanie rogalików -Uczeń potrafi wymienić produkty niezbędne do przygotowania rogalików.
-Uczeń potrafi dobrać narzędzia niezbędne do przygotowana posiłku.
-Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania potrawy
-Uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się podczas posiłku.
Książka kulinarna (przepis), produkty, sprzęt AGD

Opracowała i wdrożyła do realizacji:
Joanna Krukowska - Zdanowicz

Wyświetleń: 5814


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.