Katalog

Małgorzata Piecha, 2010-05-31
Bielsko-Biała

Historia, Konspekty

Lekcja powtórzeniowa z historii - szkoła podstawowa.

- n +

Zaznacz właściwą odpowiedz A, B, C lub D1. W działaniach I wojny światowej nie brało udziału państwo:

A Serbia C Francja
B Rosja D Dania2. Który z polskich polityków otrzymał tytuł: Tymczasowego Naczelnika Państwa:

A Roman Dmowski C Ignacy Paderewski
B Józef Piłsudski D Wincenty Witos3. Przywódcą rewolucji październikowej w Rosji w 1917r został:

A Józef Stalin C Włodzimierz Lenin
B Lew Trocki D Adolf Hitler4. Ideologia głoszona przez Adolfa Hitlera, która mówiła o nad-ludziach i pod-ludziach,
Pozwalała Niemcom na agresywną politykę i wojny był

A Komunizm C Nazizm
B Faszyzm D Totalitaryzm5. Powstanie Warszawskie, jedyna w Europie próba zrzucenia jarzma okupacji niemieckiej miało miejsce w roku:

A 1941 C 1943
B 1942 D 19446. Mianem „ żelazna kurtyna” określamy:

A Mur jaki wybudowano w Berlinie po II wojnie C Linia graniczna pomiędzy Polską a ZSRR
B Sztuczny podział Europy na dwa bloki polityczne Wschodni i Zachodni D Granica pomiędzy Czechosłowacją a ZSRR1. Zamachowiec strzelający w 1914r do arcyksięcia Franciszka Ferdynanda pochodził z

A Serbii C Francji
B Rosji D Danii2. Który z polskich polityków był przywódcą powstań śląskich w latach 1919-21:

A Roman Dmowski C Ignacy Paderewski
B Józef Piłsudski D Wincenty Witos3. Twórcą ideologii faszystowskiej we Włoszech był:

A Józef Stalin C Włodzimierz Lenin
B Benito Mussolini D Adolf Hitler4. Na czele niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „ Solidarność stanął:

A Wojciech Jaruzelski C Lech Wałęsa
B Adam Michnik D Tadeusz Mazowiecki
5. Karol Wojtyła został wybrany papieżem w roku:

A 1976 C 1980
B 1978 D 19816 Ententą nazywamy sojusz państw walczących razem w pierwszej wojnie światowej zaznacz, które to z nich:

A Rosja, Francja, Niemcy C Wielka Brytania, Serbia, Francja
B Rosja, Austro-Węgry, Włochy D Wielka Brytania, Rosja FrancjaWyświetleń: 2134


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.