Katalog

Małgorzata Piecha, 2010-05-31
Bielsko-Biała

WOS, Konkursy

Pytania konkursowe o Unii Europejskiej.

- n +

(zaznacz kółkiem właściwą odpowiedz)

1. Wypisz państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004r ……………………………………………………………………………………………………………
2. Dzień Europy, jako jedno ze świąt UE przypada na:(zaznacz kółkiem właściwą odpowiedz)


a. 3 Maja b. 5 maja c. 9 Maja d. 11 Czerwca


3. Patronem całej Europy jest:

a. Św. Katarzyna Sieneńska c. Św. Franciszek
b. Św. Benedykt d. Św. Jan

4. Napisz, w jaki sposób należy się starać o uzyskanie obywatelstwa Unii Europejskiej

…………………………………………………………………………………………

5. Zaznacz, kto jest autorem słów hymnu Unii Europejskiej:

a. J.W Goethe b. J. Keats c. F. Schiller d. F. Kellogg

6. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) powstała w roku:

a. 1951 b. 1957 c. 1986 d.19994

7. Które z poniższych państw nie jest członkiem Unii Europejskiej:

a. Irlandia b. Finlandia c. Szwajcaria d. Dania

8. Polska zakończyła negocjacje w sprawie przystąpienia do UE w:

a. Nicei b. Amsterdamie c. Kopenhadze d. Strasburgu

9. Zaznacz ile krajów jest obecnie członkami UE:

a. 15 b. 25 c. 27 d. 32

10. Instytucje UE mają siedziby w trzech miastach:

a. Frankfurcie, Strasburgu, Pradze
b. Brukseli, Strasburgu, Berlinie
c. Brukseli, Amsterdamie, Berlinie
d. Brukseli Strasburgu, Luksemburgu

11. Traktat o powołaniu Unii Europejskiej podpisano w:

a. Paryżu b. Rzymie c. Brukseli d. Maastricht

12. Wpisz do ilu miejsc w Parlamencie Europejskim ma prawo Polska:

………………………………..

13. Zaznacz, które z poniższych krajów są monarchiami:

a. Luksemburg b. Szwecja c. Irlandia d. Portugalia

14. Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest:

a. Bruksela b. Luksemburg c. Paryż d. Strasburg


15. Kraj, który obecnie przewodniczy Unii Europejskiej to:

a. Francja b. Słowenia c. Słowacja d. Czechy

16. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich została powołana przy traktacie:

a. Rzymskim b. Maastricht c. Amsterdamskim d. Nicejskim


17. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma swoją siedzibę w :

a. Hadze b. Luksemburgu c. Brukseli d. Strasburgu


18. Wymień programy wspólnotowe UE, w jakich mogą brać udział szkoły państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych:


………………………………………………….

19. Zaznacz jak nazywa się obecny Przewodniczący parlamentu Europejskiego:

a. P. Cox b. H. G. Pottering c. M. Tpolanek d. G. Brown

20. Zaznacz ilu członków liczy obecnie Parlament Europejski:

a. 575 b. 655 c. 785 d. 885


21. Obecnie wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się:

a. 26. 05 b. 7.06 c. 7. 07 5.09

ODPOWIEDZI

1. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Malta, Cypr.
2. b. 5. Maja
3. b Św. Benedykt
4. otrzymuje się je automatycznie po wstąpieniu kraju do UE
5. c. F. Schiller
6. a 1951
7. c. Szwajcaria
8. c. Kopenhaga
9. c 27
10. d. Bruksela, Strasburg, Luxemburg
11. d Maastricht
12. 50
13. a – Luksemburg, b – Szwecja
14. d. Strasburg
15. d. Czechy
16. b. Maastricht
17. b. Luksemburg
18. Sokrates. Leonardo da Vinci, Raphael, Kaleidoscope
19. b. H. G Pottering
20. c. 785
21. b. 7.06
Wyświetleń: 2407


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.