Katalog

Justyna Jakubczyk-Gęsicka, 2010-05-30
Koszalin

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Ewaluacja rocznej pracy z uczniem klasy integracyjnej (kl 1, SP).

- n +

Ewaluacja rocznej pracy
z uczniem klasy 1 integracyjnej XY
w roku szkolnym 2008/2009.


ZACHOWANIE: XY dobrze zaaklimatyzował się w zespole klasowym. Bierze aktywny udział w życiu klasy. Dobrze wypełnia obowiązki szkolne. Jest dzieckiem otwartym i szczerym. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Posiada umiejętności pracy w zespole. Przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania. Właściwie wykonuje polecenia nauczycieli, choć czasami trzeba je powtórzyć. Zaradnie organizuje sobie miejsce pracy. Życzliwie odnosi się do rówieśników i dorosłych, zachowując właściwy dystans. Ma dni wzorowej aktywności i dni kiedy nic mu się nie chce. Mniewa trudności z koncentracją uwagi w czasie zajęć, zdaje się być często zamyślony, rozmarzony.
ZAJĘCIA EDUKACYJNE: Wolno czyta wyrazy, prawidłowo głoskując. Poprawnie opowiada sytuacje przedstawione na ilustracjach i historyjkach obrazkowych. Wypowiada się całymi zdaniami. Wypowiedzi są zwięzłe i komunikatywne. Litery i cyfry pisze poprawnie, mieszcząc je w liniaturze. Zeszyty i ćwiczenia nie zawsze prowadzi starannie. Dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 20. Poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne. Potrafi porównać liczebność zbiorów. Potrafi w kolejności wymienić dni tygodnia i miesiące. Umie policzyć pieniądze. Odczytuje pełne godziny na zegarze. Interesuje się otaczającym światem roślin i zwierząt. Zna swoje otoczenie i umie bezpiecznie się w nim poruszać. Jest zwinne i poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Chętnie uczestniczy w zespołowych grach sportowych. Zachowuje ład i porządek w miejscu pracy. Jego prace są schematyczne, zawierają mało szczegółów. Szybko zapamiętuje treść i melodię piosenek. Chętnie bierze udział w zajęciach tanecznych.

XY potrafi pracować samodzielnie. Z uwagi na chorobę czasami ma problemy z koncentracja uwagi na zadaniu. W okresie natężenie objawów wymaga dodatkowego wsparcia i częstego motywowania do pracy. Należy utrzymać nadal kierunki pracy terapeutycznej z uczniem.

Opracowała: Justyna Jakubczyk-Gęsicka (nauczyciel wspomagajacy).
Wyświetleń: 2169


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.