AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Łukasik, 2010-05-30
Łuków

Lekcja wychowawcza, Konspekty

Konspekt zajęć antynikotynowych.

- n +

Konspekt zajęć profilaktycznych na temat szkodliwości palenia tytoniu przez młodzież

Temat: Nie pal i nie truj innych!

Cele:
-promocja zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu i innych środków uzależniających.
-przekazanie informacji o przyczynach, dynamice i skutkach uzależnienia od tytoniu,
-uświadomienie zagrożeń, jakie niesie nałóg palenia papierosów,
-uświadomienie roli reklamy i antyreklamy w zmianie stylu życia,
-podkreślenie korzyści wynikających z rzucenia palenia papierosów,
-uświadomienie skutków nikotynizmu biernego.
-wskazanie najczęstszych powodów dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy
-ukazanie społecznych i zdrowotnych skutków palenia papierosów przez młodzież
-uświadomienie zasad zdrowego stylu życia (sport, odżywianie, zainteresowania itp.)


Metody:
·dyskusja sterowana przez nauczyciela
·burza mózgów
·praca w grupach
·projekcja filmu

Materiały:
·film „Palenie tytoniu a fizjologia człowieka” PWN
·broszurki Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
·załączniki do pracy w grupach

Czas trwania: 45 minut
Przebieg:
Powitanie, przedstawienie tematu i celu zajęć.
1. Nauczyciel stawia problem: Dlaczego młodzi ludzie palą papierosy ?
Wybrany uczeń dzieli tablicę na 2 części i wpisuje w tabelę „Za” i „Przeciw”
np.: „za”
·uczucie luzu;
·dorównanie rówieśnikom;
odstresowanie się;
·podkreślenie dorosłości
np.: „przeciw”
·utrata zdrowia;
·żółte zęby i żółte palce;
·brzydka cera u dziewcząt;
·choroby;
·słabe wyniki w nauce i sporcie;
·ograniczenie wzrostu u chłopców
·słaba wydolność w nauce;
·zmęczenie;
·ubrania i otoczenie przesiąknięte dymem tytoniowym;
·ograniczenie pracy narządów zmysłów

Wszyscy uczniowie uczestniczą w dyskusji, podając argumenty za i przeciw. Po dyskusji wyciągają wnioski, że palenie jest nałogiem szkodzącym nie tylko sobie , ale i otoczeniu. Nauczyciel sygnalizuje problem “palenia biernego” i jego poważnych skutków dla otoczenia , a szczególnie uczących się dzieci.

2. Nauczycieli dzieli klasę na 5 grup. Każda grupa otrzymuje zadanie do opracowania i przedstawienia na forum klasy.

GRUPA I
NIKOTYNA TO LEGALNY NARKOTYK!
GRUPA II
DYM TYTONIOWY A BIERNE PALENIE
GRUPA III
SPOŁECZNE I MORALNE SKUTKI PALENIA
GRUPA IV
JAKIE SĄ SKUTKI PALENIA TYTONIU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ?
GRUPA V
CIEKAWOSTKI I SMUTNE STATYSTYKI...

3. Przedstawiciele grup prezentują na forum wnioski z pracy.

4. Wspólna dyskusja zmierzająca do odpowiedzi na pytanie: “CO ULATUJE Z NIEBIESKIM DYMKIEM?”

np.: ZDROWIE, URODA, PIENIĄDZE, KONDYCJA FIZYCZNA I PSYCHICZNA

5. Indywidualne zadania dla uczniów.
“ZAMIAST PAPIEROSA”
Każdy uczeń przelicza koszty palenia np. jego rodzica – w skali 1 dnia, 1 tygodnia, miesiąca, roku i proponuje zamiast ( propozycja dotyczy inwestycji w zdrowie tzn. zakup owoców , wyjazd na wakacje , zakup sprzętu sportowego itp.).

6. Zakończenie wspólną dyskusją.
„Dorośli mają nałogi, nie dlatego, że są dorośli, lecz dlatego, że kiedyś byli młodzi.”


UWAGA
W trakcie zajęć można wykorzystać fragmenty filmu „Palenie tytoniu a fizjologia człowieka”.

Zadajemy uczniom pytania na temat tego, co sądzą o problemach poruszanych w filmie oraz materiałach przygotowanych przez kolegów, co zapamiętali, co ich zaskoczyło, czy zmienili swoją poprzednią opinię, jeśli tak – to dlaczego?


MATERIAŁY POMOCNICZE

I NIKOTYNA TO LEGALNY NARKOTYK!

Palenie papierosów prowadzi do uzależnienia, które ma wymiar:
-psychiczny (nawyk wykonywania pewnych czynności w określonych sytuacjach)
-fizyczny (uzależnienie organizmu od substancji chemicznej zawartej w papierosach)

Substancją uzależniającą jest nikotyna.
Nikotyna oddziałuje w mózgu na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak heroina czy kokaina.
Dlatego tak trudno odzwyczaić się od palenia. Mimo to, papierosy sprawiają wrażenie niewinnej rozrywki, bardziej akceptowanej społecznie niż alkohol. Przecież po wypaleniu paczki papierosów nikt nie bije żony ani nie przewraca mebli! Zaciągnięcie się ulubionym dymkiem daje złudne poczucie rozluźnienia. Złudne, bowiem w rzeczywistości powoduje stres organizmu, przyspieszając akcję serca.

Podana dożylnie dawka nikotyny zawarta z jednym papierosie może spowodować śmierć dorosłego człowieka.

Najważniejsze wskaźniki uzależnienia od nikotyny:
-Budzenie się na papierosa
-Zapalanie papierosa w pierwszych minutach po przebudzeniu
-Palenie dużej liczby papierosów dziennie

Uzależnienie od nikotyny jest trudne do pokonania. Badania wskazują, że większość palaczy usiłowała przerwać palenie, ale objawy abstynencji ich przerosły......
Amerykańscy uczeni zaobserwowali, że wiele dzieci uzależnia się od nikotyny w przeciągu kilku dni lub tygodni okazjonalnego palenia!

Uzależnienie od nikotyny jest silniejsze nawet od instynktu macierzyńskiego: około 40 % kobiet palaczek nie jest w stanie porzucić nałogu w czasie ciąży. Przyszłe matki wiedzą, że paląc oddają dziecku najsilniejszą truciznę, a jednak trują płód, rozdarte pomiędzy narkotycznym uzależnieniem a wszechogarniającym instynktem miłości do dziecka.

O przytłaczającej sile narkotycznego uzależnienia nikotynowego świadczy fakt, że w niemieckich obozach koncentracyjnych zagłodzeni i wycieńczeni więźniowie kupowali papierosy za przydział na chleb...Współczesny człowiek nie docenia siły zniewolenia nałogiem u palacza. W konsekwencji traci wolność na rzecz papierosa, a wraz z utratą wolności traci zdrowie fizyczne i psychiczne, poczucie godności i ciężko zarobione pieniądze.


Cykl uzależnienia od nikotyny
Mechanizm działania nikotyny w mózgu przypomina mechanizm działania kokainy, heroiny i amfetaminy. W rankingu stopnia uzależnienia od narkotyków stwierdzono, że nikotyna uzależnia silniej niż heroina, kokaina, alkohol, kofeina czy marihuana.

I.
Od momentu wchłonięcia dymu tytoniowego przez palacza nikotyna zawarta w dymie dociera do mózgu w ciągu kilku sekund.
II a.
Nikotyna pobudza wydzielanie dopaminy, uznawanej za substancje odpowiedzialną za doznawanie przyjemności związanej z paleniem.

II b.
Nikotyna oddziałuje także na noradrenalinę, substancję wpływającą na ożywienie i pobudzenie aktywności organizmu.
III.
W momencie przerwania palenia poziom dopaminy i noradrenaliny spada. Palacz nie odczuwa już przyjemności, lecz doznaje przykrych objawów abstynencji.
IV.
Palacz sięga po następnego papierosa, aby złagodzić objawy abstynencji i ponownie odczuwać przyjemność. Z czasem mózg osoby palącej przyzwyczaja się do działania nikotyny i w ten sposób palacz uzależnia się od niej.
II DYM TYTONIOWY A BIERNE PALENIE

PAPIEROS – FABRYKA TRUCIZN
Nikotyna zawarta w papierosach jest narkotykiem i prowadzi do uzależnienia. Natomiast truje nie tyle sama nikotyna, ile 4000 związków chemicznych i 500 gazów dymu tytoniowego.
Oto kilka:
·ciała smołowate , które gromadzą się w płucach , są one jedną z przyczyn raka;
·tlenek węgla , który zmniejsza zawartość tlenu we krwi , utrudnia pracę serca , które gorzej toczy krew do różnych części ciała;
·nikotyna- jest to trucizna używana do tępienia owadów. Obkurczając ściany naczyń krwionośnych powoduje zaburzenia pracy serca;
·trujące związki chemiczne - fenole , które niszczą nabłonek oskrzelowy. Płuca stają się wtedy bezbronne wobec substancji drażniących
·amoniak - rozpuszczalnik
·cyjanowodór – gaz używany do ludobójstwa w komorach gazowych
·polon – substancja radioaktywna
·chlorek winylu – używany do produkcji plastiku

Wśród tych związków, zawartych w dymie tytoniowym, wiele jest o działaniu toksycznym, mutagennym (uszkadzającym DNA), teratogennym (uszkadzającym poczęte dziecko) i ponad 40 o udowodnionym działaniu rakotwórczym (powodującym rozwój nowotworów).

Warto wiedzieć, co palisz....
Zanim powstanie papieros, do tytoniu dodaje się wiele aromatów, a także substancji konserwujących, często o nieznanym, utajnionym przez producentów składzie chemicznym. Na przykład specjalne sole powodują, że papieros stale się tli, amoniak zmieniając pH biologicznie uaktywnia nikotynę, cukier i lukrecja poprawiają smak, a gliceryna dłużej zachowuje świeżość tytoniu. Tak chemicznie "spreparowany" papieros dostarcza palaczowi substancji, od której się uzależnia - nikotyny oraz innych toksycznych związków chemicznych


NAJWIĘKSZYMI I ZUPEŁNIE BEZBRONNYMI OFIARAMI BIERNEGO PALENIA SĄ DZIECI NAŁOGOWYCH PALACZY
40 % procent małych dzieci w Polsce jest zmuszanych przez obu lub jednego z rodziców do biernego palenia

Dla większości dzieci bierne palenie nie jest dobrowolnym wyborem. Dzieci wdychają dym tytoniowy, gdyż dorośli palą w miejscach, gdzie najmłodsi mieszkają, bawią się i uczą! Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej tlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez aktywnych palaczy. Obliczono, że tam gdzie rodzice pala bez ograniczeń, dzieci oddychają zadymionym powietrzem przez 33 godziny na tydzień, a w ich moczu stwierdza się wysokie stężenie kotyniny – czyli trwałego produktu przemiany nikotyny w organizmie.


Narażanie dzieci, zwłaszcza najmłodszych, na wymuszone bierne palenie prowadzi min. do:
·obniżenia odporności dziecka, a tym samym częstszego występowania chorób układu oddechowego;
·większej podatności na infekcje uszu;
·wzrostu ryzyka pojawienia się astmy i zaostrzenia przebiegu tej choroby;

Najnowsze badania coraz częściej wskazują również, że dzieci te cechują się gorszym rozwojem umysłowym, a w przyszłości mogą przysparzać więcej problemów wychowawczych. Ponadto palenie papierosów przez rodziców i rówieśników znacznie zwiększa prawdopodobieństwo regularnego używania wyrobów tytoniowych po osiągnięciu dorosłości.
PALENIE PAPIEROSÓW W CZASIE CIĄŻY SZKODZI I MATCE I DZIECKU!

W Polsce 30% kobiet w ciąży pali papierosy!!! Noworodki takich kobiet rosną zdecydowanie wolniej, są bardziej niedotlenione i rodzą się o 200 – 300 gramów lżejsze. Po urodzeniu częściej mają kłopoty z oddychaniem.
Jeżeli kobieta ciężarna pali papierosy lub przebywa w środowisku dymu tytoniowego, wówczas:
-płód w jej łonie jest w stanie przewlekłego niedotlenienia
-mogą wystąpić zaburzenia w układzie sercowo – naczyniowym
-wzrasta ryzyko urodzenia dziecka z niską urodzeniową masą ciała
-wzrasta ryzyko okołourodzeniowej śmierci noworodka
-wzrasta ryzyko pojawienia się wad wrodzonych

Dziecko, którego matka pali papierosy jest zmuszane do biernego palenia, a więc kontaktu z wieloma substancjami chemicznymi – również rakotwórczymi. Obliczono np., że w czasie całej ciąży płód otrzymuje zawartość łyżeczki do herbaty rakotwórczej, stężonej nitrozoaminy powstającej z przemiany nikotyny.
Mleko matki palącej zawiera o 30% mniej witaminy C niż mleko matek niepalących.


III. SPOŁECZNE I MORALNE SKUTKI PALENIA

PALACZE GINĄ W WYPADKACH !!! KIERUJĄC SAMOCHODEM – NIE PAL !!!
Przyczyną wielu śmiertelnych wypadków drogowych są kierowcy, którzy tracą kontrolę nad samochodem, zapalając papierosa podczas jazdy!

-Papierosa trzeba wyjąć z paczki, zapalić, potem trzymać w ręku, strząsać popiół. Instruktorzy jazdy przestrzegają, że są to dodatkowe czynności, utrudniające prowadzenie samochodu.
-Wykonuje się je co prawda automatycznie, ale np. puszczenie kierownicy podczas jazdy z dużą prędkością po polskich drogach może skończyć się tragicznie.
-Nie tylko sama czynność palenia bywa przyczyną wypadków. W małym wnętrzu samochodu gromadzi się znacznie więcej dymu papierosowego niż np. w pokoju. Palacz wdycha więc dodatkowe porcje substancji niekorzystnie działających na układ nerwowy.
-„Zadymiony” kierowca ma trudności ze skupieniem uwagi, popełnia błędy, np. podczas manewrowania, szybko się męczy, oczy zaczynają mu łzawić.


CHCESZ MIEĆ DOBRĄ PRACĘ – NIE PAL !!!
Zanim wybierzesz się na rozmowę w sprawie pracy musisz wiedzieć, że dla pracodawcy palący pracownik to duże straty.

-Wypalenie jednego papierosa to strata ok.15 min. (wyjście na papierosa oraz powrót)
-4 papierosy dziennie x 15 min. dnia pracy = utrata ok. 28 dni pracy w ciągu roku
-częstsze (o 40%) występowanie wypadków przy pracy
-palący pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim średnio 2 dni więcej w roku w porównaniu do niepalącego kolegi
-wzrost kosztów ubezpieczenia przeciw pożarowego i zdrowotnego

Dlatego mimo wyższych kwalifikacji może się okazać, że nie zostaniesz wybrany właśnie dlatego, że palisz...

MORALNE SKUTKI PALENIA
Palenie papierosów to opowiedzenie się przeciwko V przykazaniu Dekalogu: „Nie zabijaj”. Palenie jest godzeniem wprost w zdrowie i życie człowieka. To samobójstwo na raty. To również czyn godzący w zdrowie i życie bliźniego, często bezbronnego dziecka.
Z V przykazania wynika także nakaz poszanowania swojego i cudzego zdrowia. Każdy palacz sprzeciwia się temu przykazaniu i ponosi odpowiedzialność w sumieniu za ten świadomie podjęty, szkodliwy i moralnie zły czyn.

KTO NIE PALI TEN MNIEJ CHORUJE A KAŻDY WIE, ŻE CHOROBA KOSZTUJE!
Nikt jeszcze nie policzył ile palący wydają na leki i leczenie, kiedy już osłabnie zdrowie.
Leczenie chorób wywołanych paleniem jest długotrwałe, mało skuteczne i tak kosztowne w skali społecznej, że przekracza całkowite zyski ze sprzedaży wyrobów tytoniowych. Chroniczne choroby płuc palacza są w zasadzie niemożliwe do wyleczenia,
a późno wykryty rak płuc jest chorobą śmiertelną...

V. CIEKAWOSTKI I SMUTNE STATYSTYKI...

CZY WIESZ, ŻE:

-każdy papieros skraca życie o 5,5 minuty
-20 szt. wypalonych papierosów skraca przeciętnie życie o około 5 lat
-40 szt. dziennie o 8 lat
-dym tytoniowy zawiera około 4000 różnych substancji szkodliwych dla zdrowia
-ciała smołowate są ważną przyczyną raka; można je zobaczyć gdy dmuchnie się dymem papierosowym na czystą chusteczkę
-tlenek węgla zmniejsza zawartość tlenu we krwi, utrudnia pracę serca, które gorzej tłoczy krew do różnych części ciała
-trujące związki chemiczne- fenole: niszczą rzęski nabłonka oskrzelowego; płuca stają się wtedy bezbronne wobec substancji drażniących i innych związków chemicznych; prowadzi to do zniszczenia tkanki płucnej


PAMIĘTAJ O TYM I NIE PAL ZWŁASZCZA, ŻE:

-Polska znajduje się w czołówce krajów o największej konsumpcji tytoniu na świecie.
-Liczbę palaczy w naszym kraju szacuje się na około 10 milionów osób, które palą regularnie 15-20 sztuk papierosów dziennie, blisko 5 milionów pali dłużej niż 20 lat.
-47% mężczyzn i 23% kobiet w Polsce w wieku 16 i więcej lat jest palaczami tytoniu.
-każdego roku 100 tysięcy zgonów w Polsce ma bezpośredni związek z paleniem tytoniu, przy czym połowa z nich (60%) dotyczy osób w wieku 35-69 lat.
-Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego dnia z powodu palenia tytoniu umiera na świecie 14 tys.ludzi
-Palenie w Polsce dotyczy głównie ludzi biednych (bezrobotnych) i słabiej wykształconych
-W Polsce od 1991 roku do 2000 roku rzuciło palenie ponad 2 mln ludzi


CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OGRANICZYĆ PALENIE TYTONIU
-Przede wszystkim zmniejszyć poziom ciał smolistych w papierosach , gdyż przy poziomie powyżej 15 mg następuje znaczny wzrost zachorowań na raka płuc.
-Należy promować programy edukacji prozdrowotnej, zwłaszcza wśród młodzieży, środowisk medycznych, nauczycielskich.
-Umieszczać ostrzeżenia na paczkach papierosów: palenie jest uzależnieniem, palacze umierają przedwcześnie, palenie papierosów wywołuje raka, choroby serca, nikotyna zabija powoli itp.
-Zakazać reklam, promocji i sponsorowania z używaniem nazw produktów tytoniowych włączając w to zarówno krajowych, jak i zagranicznych producentów.
-Na przykładzie wyników badań w Kalifornii i Nowej Gwinei --- zwiększenie podatku od produktów tytoniowych daje korzystne następstwa: dotyczy to młodzieży, która nie rozpoczyna palenia z powodu wysokich cen papierosów.
-Stwarzać miejsca publiczne wolne od dymu tytoniowego w miejscu pracy, środkach transportu, restauracjach itp.
-Karać tych, którzy sprzedają papierosy nieletnim.
-Nakładać kary na rodziców, którzy paląc dają zły przykład swoim dzieciom.

REKLAMA A PALENIE
Należy zwrócić uwagę młodzieży na manipulacje i oszustwa koncernów tytoniowych, które poprzez reklamę i sponsorowanie różnych imprez próbują zachęcić młodych ludzi do palenia. Palacze przedstawiani są w reklamach jako wspaniałe typy. Ten kto pali jest atrakcyjny, dobrze wygląda, jest pewny siebie, cieszy się powszechną sympatią, tryska zadowoleniem i beztroską. Ale jest to tylko złudzenie. Tak naprawdę młodzi ludzie za wydane spore pieniądze otrzymują tylko 20 papierosów, po których nie pozostaje nic poza niesmakiem w ustach, trucizną w organizmie i resztką smoły w płucach, na palcach i paznokciach.

Niewątpliwie bardzo wiele osób (nałogowych palaczy) sięgnęło po pierwszego papierosa pod wpływem reklamy – nachalnej, wszechobecnej, zmieniającej papierosa w symbol wolności, zabawy i zdrowia. Reklama powoduje, że palenie staje się nawykiem postrzeganym jako normalny i bezpieczny dla zdrowia. Przedstawiając palenie jako czynność szczególnie atrakcyjną, utrudnia rzucenie nałogu i przyciąga nowych palaczy (zwłaszcza ludzi młodych).

Kiedy wiele krajów – m.in. w Unii Europejskiej – wprowadziło ograniczenia reklamy papierosów, firmy tytoniowe rozpoczęły poszukiwanie nowych, również ukierunkowanych na ludzi młodych, metod promocji swych produktów. Możemy do nich zaliczyć np., sponsorowanie wydarzeń sportowych, promocje koncertów rockowych i dyskotek, darmowe rozdawanie papierosów i innych produktów oznakowanych marką tytoniu. Wg badań amerykańskich reklama skuteczniej zachęca młodych do palenia niż rodzice i rówieśnicy. Potwierdza to np., fakt, że młodzi wybierają najczęściej drogie, reklamowane marki.
W sytuacji rozwiniętego współcześnie przemysłu tytoniowego i nachalnej reklamy różnych gatunków papierosów niełatwo oprzeć się pokusie. I choć zaczyna się zazwyczaj niewinnie: towarzystwo, grupa rówieśnicza, zachęta, namowa, chęć spróbowania, ciekawość, potem przychodzi przyzwyczajenie, które staje się jakby drugą naturą – i człowiek traci wolność na rzecz nikotyny, tytoniu, papierosa.IV. JAKIE SĄ SKUTKI PALENIA TYTONIU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY?

NAJPOWAŻNIEJSZE CHOROBY ODTYTONIOWE TO NOWOTWORY.
Palenie tytoniu jest główną przyczyną zewnętrzną zachorowania na raka płuc. Rakotwórcze związki obecne w tytoniu i dymie papierosowym penetrują wraz z krwią cały organizm. Najczęściej nowotwory związane z paleniem rozwijają się w układzie oddechowym – płucach, krtani, tchawicy, przełyku i jamie ustnej.
Z przeprowadzonych w Polsce badań wynika, że palenie tytoniu jest przyczyną 80-90% przypadków raka płuc u mężczyzn i 60-80% przypadków raka płuc u kobiet.
U palaczy ryzyko zgonu wywołane nowotworami złośliwymi jest 7-krotnie większe niż
u niepalących, natomiast z powodu raka płuc aż 30-krotnie większe.
Pomyśl o tym, prosząc w kiosku o kolejną paczkę papierosów…

RATUJ SWOJE SERCE! ONO NIE LUBI PALIĆ! Wypalenie jednego papierosa powoduje natychmiastowe zwiększenie ciśnienia tętniczego i przyspieszenie pracy serca. Zwiększa się wtedy ryzyko wystąpienia zawału serca oraz udaru mózgu. Powodem tego jest silny skurcz tętnic doprowadzających krew do serca. Dzieje się tak, ponieważ tlenek węgla zawarty w dymie tytoniowym uniemożliwia przenoszenie tlenu przez krew. Dlatego serce musi ciężej pracować, żeby dostarczyć tlen do wszystkich komórek organizmu.

PAPIEROSY A MŁODZIEŻ
Palenie papierosów przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym wywołuje jeszcze większe
szkody niż palenie przez dorosłych. Porównując świadectwa szkolne w Niemczech, Szwajcarii. USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach badacze stwierdzili, że uczniowie palący mają o 25% gorsze wyniki w nauce. Na odrabianie zadań potrzebują więcej czasu, gorzej uczą się na pamięć, w badaniach testowych popełniają więcej błędów. Dzieci palące papierosy mają niższy wzrost, mniejszą wagę ciała, mniejszy obwód klatki piersiowej. Osiągają gorsze wyniki w sporcie: w biegach, marszu i pływaniu.

PALENIE A WYGLĄD: „TYTONIOWA TWARZ”
Palenie tytoniu widocznie pogarsza wygląd skóry –staje się ona szara i pomarszczona.
Przedwcześnie pojawiają się zmarszczki, bądź pogłębiają się już istniejące. Palenie papierosów opóźnia gojenie ran i zaostrza stan wielu schorzeń skóry. Ponadto dym tytoniowy przenikający do skóry obniża zawartość witamin A, C i E, których zadaniem jest jej ochrona przed działaniem wolnych rodników. Najlepsze perfumy nie zabiją zapachu tytoniu.

Pamiętaj - trądzik młodzieńczy także bardzo „lubi” składniki dymu tytoniowego.

PAPIEROSY A PŁODNOŚĆ
Papierosy mogą być powodem zaburzeń potencji lub nawet całkowitej impotencji u mężczyzn i zaburzeń płodności u kobiet. Palenie papierosów obniża ruchliwość plemników i ich liczbę, zdarzają się też uszkodzenia genetyczne nasienia, które w konsekwencji mogą prowadzić do chorób nowotworowych u dzieci palaczy.
Palenie papierosów przez kobiety przyspiesza o 1-2 lata nadejście menopauzy.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10004


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.