Katalog

Iwona Żolińska, 2010-05-28
Wilkowice

Religia, Konspekty

KONSPEKT LEKCJI RELIGII: Wspólnota parafialna.

- n +


T: Wspólnota parafialna

1) Cele katechezy
• Uświadomienie faktu przynależności do wspólnoty parafialnej
• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny udział w życiu parafii
• Ukazanie wartości życia we wspólnocie parafialnej
2) Słowa klucze:
Parafia, wspólnota, dom modlitwy
3) Uwagi metodyczne:
a) Pomoce dydaktyczne
Zdjęcia Kościoła parafialnego(A)
Kartki z poleceniami dla grup (B)
b) Metody:
Pogadanka, inscenizacja
c) Literatura i środki audiowizualne
- wykorzystane:
• Strona parafialna: www.aleksandrowice.bielsko.opoka.org.pl
• pl.wikipedia.org/wiki/Parafia
• http://teologia.alauda.pl/literatura/38

4) Plan katechezy:
A. Wstęp
Ćwiczenie Układanie puzzli czas ok. 3 min
B. Rozwinięcie
Ćwiczenie Dlaczego życie we wspólnocie jest ważne?
Pogadanka czym jest parafia, kto nią zarządza i jakie zadania realizuje proboszcz we wspólnocie parafialnej
Ćwiczenie inscenizacja czas ok. 30 min.

C. Zakończenie
Ćwiczenie : Dlaczego warto uczestniczyć w życiu parafii? czas ok. 5 min
5) Przebieg katechezy
A ) WSTĘP: Katecheta dzieli klasę na 4 grupy, którym rozdaje puzzle. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie co jest przedstawione na obrazku. Po zakończonym ćwiczeniu grupy prezentują swój kościół parafialny . Katecheta podsumowuje pracę uczniów zwraca uwagę, że nie jest to jakiś kościół tylko ICH KOŚCÓŁ PARAFIALNY.
B) ROZWINIĘCIE
W tej części proponujemy pracę uczniów , zwracając uwagę na fakt ,że do życia potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy wspólnoty .Ćwiczenie polega na odpowiedzi na pytania
Grupa I Do czego potrzebna jest nam wspólnota klasowa?
Grupa II Do czego jest nam potrzebna wspólnota szkolna?
Grupa III Do czego jest nam potrzebna wspólnota obozowa?
Proponowane odpowiedzi uczniów to : Do wspólnej nauki, zabawy, wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy itp.
Katecheta podsumowuje pracę uczniów zwracając uwag, że do życia potrzebujemy drugiego człowieka oraz, że życie we wspólnocie daje człowiekowi poczucie szczęścia, akceptacji, miłości. Człowiek wierzący także potrzebuje wspólnoty, a taką wspólnotę wartości daje mu jego własny Kościół parafialny, wspólnota parafialna. W tej części katechezy katecheta proponuje krótką pogadankę na temat znaczenia słowa parafia, kto nią zarządza, jakie zadania stoją przed proboszczem- gospodarzem parafii. W podsumowaniu katecheta kładzie nacisk, że to właśnie w parafii tętni życie wspólnotowe.
Aby zachęcić uczniów do lepszego poznania własnego środowiska parafialnego katecheta proponuje ćwiczenie inscenizacja. Grup jest tyle ile przy parafii działa wspólnot i grup parafialnych. Na kartkach które dostają uczniowie jest krótka charakterystyka danej wspólnoty. Katecheta dzieli klasę na 5 grup, każdej przydziela zadanie do wykonania( czas trwania ok. 15 min):
Grupa I Parafialny Oddziała Akcji katolickiej
Zadanie grupy to: 1) Przedstaw scenkę w jaki sposób zachęciłbyś kolegów do przyłączenia się do grupy
a) Masz na to ok. 1 min. , aby zainteresować, b) przedstawić własne doświadczenie bycia w grupie oraz ,c) Upewnij się , że wspomnisz o Jezusie , On ma być uwielbiony bo dla Niego to robisz!
Grupa II Parafialny Zespól Charytatywny( zadania jak wyżej )
Grupa III Wspólnota Ministrancka ( zadania jak wyżej )
Grupa IV Wspólnota Przymierze Miasto na Górze ( zadania jak wyżej)
Grupa V Oaza Młodzieżowa ( zadanie jak wyżej )
Po zakończeniu zadania uczniowie prezentują efekty pracy na forum klasy.

C) ZAKOŃCZENIE
Na koniec warto wykonać ćwiczenie Dlaczego warto uczestniczyć w życiu parafii? Katecheta prosi , by uczniowie w chwili ciszy zastanowili się nad pytaniem: Jakie korzyści daje nam życie we wspólnocie parafialnej?
Następnie wszyscy we wspólnej modlitwie proszą Chrystusa o odkrywanie radości płynącej z życia we wspólnocie parafialnej.
6. MATERIAŁY POMOCNICZE:
Wykorzystane:
A. Zdjęcie kościoła parafialnego
B. Ćwiczenie Inscenizacja- polecenie dla grup
Parafialny Zespół Charytatywny- zajmuje się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym, chorym, cierpiącym.
Wspólnota Ministrancka – opiekuje się oprawą liturgiczną, łączy służbę przy ołtarzu i przy kolędzie.
Wspólnota Przymierze Miasto na Górze- Celem jej jest ewangelizowanie ludzi, budowanie chrześcijańskiej rodziny, życie w trzeźwości.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – Zajmuje się działalnością społeczno-kulturalną, wewnętrzną formacją . Organizuje pielgrzymki, rajdy i półkolonie dla dzieci .
Oaza Młodzieżowa- Młodzież od 13 roku życia może uczestniczyć w zajęciach. Celem jest wspólne dzielenie się swoją wiarą, śpiewanie, uczestniczenie w nabożeństwach, wzajemna pomoc.
Wyświetleń: 4757


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.