AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Szamburski, 2010-05-25
Łódź

Historia, Sprawdziany i testy

Test z historii Polski średniowiecznej (do 1138 r.).

- n +

Test z historii Polski średniowiecznej (do 1138 r.)
1. Ważnym źródłem dla dziejów Polski jest tzw. Geograf bawarski, źródło datowane na połowę IX wieku. Są to dwie zapiski połączone w jedną całość, podające wiele nazw plemion. Wśród wymienionych przez tzw. Geografa bawarskiego nazw plemion polskich nie znajdują się:
a. Pyrzyczanie b. Dziadoszanie c. Polanie
2. W świetle źródeł nie ulega kwestii istnienie państwa Wiślan. Można mieć tylko wątpliwości czy istotnie było to państwo potężne i gdzie znajdował się jego główny ośrodek władzy. W IX wieku państwo Wiślan uległo przemocy sąsiedniego państwa. Jakiego?
a. Wielkomorawskiego b. Rusi Kijowskiej c. Niemiec
3. W źródłach państwo polskie pojawiło się nagle i to od razu jako twór dojrzały politycznie także jako partner i sprzymierzeniec państwa niemieckiego. Badaczom wydawało się to dziwne, szukano takiej teorii, która wyjaśniałaby narodziny państwa polskiego i genezę, rysującego się już od jego początków rozwarstwienia społecznego. Wyznawcą tzw. polskiej teorii rodowej był min.
a. K. Szajnocha b. K. Potkański c. F. Piekosiński
4. Jednym z najważniejszych aktów politycznych państwa Mieszka I było przyjęcie chrześcijaństwa. Aby zrealizować program ekspansji na wschód, przystąpiono do organizowania arcybiskupstwa w Magdeburgu. Mieszko I okazał się szybszy i w 966 r. Przyjął chrzest za pośrednictwem Czech, które należały do biskupstwa w Ratyzbonie. Terytorium Polski stało się obszarem misyjnym podległym
a. archidiecezji mogunckiej b. biskupstwu w Ratyzbonie c. Rzymowi
5. Mieszko I chcąc zabezpieczyć swe państwo przed ekspansją niemiecką płacił cesarzowi trybut z terenów leżących na południe od rzeki Warty i nazywany był w źródłach „przyjacielem cesarza”. Zarówno po śmierci Ottona I jak i Ottona II popierał do tronu cesarskiego przeciwko dynastii saskiej:
a. księcia bawarskiego Henryka Kłótnika b. Margrabiego Dytryka c. Bolesława Rudego
6. W 972 r. doszło do zbrojnego starcia między Polską a margrabią Marchii Wschodniej Hodonem. Zwycięski Mieszko I został wezwany na dwór cesarski gdzie dalsza przyjaźń z cesarzem musiał okupić
a. trybutem z terenów leżących nad Wartą b. Uznaniem zwierzchności cesarza nad Polską c. Oddaniem na dwór cesarski w charakterze zakładnika swego syna Bolesława
7. W pierwszym dziesięcioletnim okresie panowania, zasadniczym celem polityki Bolesława Chrobrego było:
a. rozbudowa terytorialna państwa polskiego
b. utworzenie polskiej prowincji kościelnej i koronacja
c. walka z braćmi o panowanie nad całym obszarem państwa polskiego
8. Realne korzyści, wyniesione przez Polskę ze zjazdu gnieźnieńskiego były olbrzymie. Utworzono arcybiskupstwo w Gnieźnie a biskupstwa w:
a. Kołobrzegu, Wrocławiu, Krakowie b. Kołobrzegu, Krakowie, Płocku c. Szczecinie, Kołobrzegu, Wrocławiu
9. Następcą Bolesława Chrobrego był Mieszko II. We wczesnym okresie swego panowania włączył się do wielkiej polityki środkowoeuropejskiej. Jego stosunki z państwem niemieckim były:
a. związał się z opozycją niemiecką w stosunku do Konrada II oraz organizował wyprawy wojenne w głąb Saksonii
b. utrzymał niezależne ale przyjazne stosunki z cesarstwem
c. uznał zwierzchność Konrada II nad Polską i płacił trybut
10. W roku 1031 doszło do dwustronnego niemiecko-ruskiego ataku na Polskę i osadzenia na tronie Bezpryma. Po śmierci Bezpryma zdołał na tron powrócić Mieszko II, ale musiał przyjąć warunki podyktowane przez Konrada II. Dotyczyły one:
a. podziału państwa między Mieszka i jego brata Ottona
b. uznania się lennikiem cesarza i płacenia trybutu
c. podziału państwa między Mieszka, jego brata Otton i bratanka Dytryka
11. Mieszko I zmarł w 1034 r.. Nie wiemy, kto panował w Polsce do 1039 r., kiedy to na terytorium Polski najechał władca Czech Brzetysław I. Tuż przed najazdem czeskim ziemie polskie zostały ogarnięte powstaniem ludowym a miary zniszczeń dopełnili Czesi. Jedyną dzielnicą, której zniszczenia nie dotknęły na pewno była:
a. Mazowsze b. Wielkopolska c. Małopolska
12. Kazimierz Odnowiciel panował w latach:
a. 1039-1058 b. 1034-1058 c. 1037-1058
13. Inkorporacji Mazowsza dokonał Kazimierz Odnowiciel w roku:
a. 1050 b. 1054 c. 1047
14. Kryzys monarchii pierwszych Piastów był przede wszystkim kryzysem organizacji siły zbrojnej. Kazimierz Odnowiciel przystąpił do przebudowy systemu militarnego państwa polegającej na:
a. utrzymywaniu stałych oddziałów na żołdzie monarszym
b. rezygnacji z utrzymywania stałych oddziałów na rzecz armii zaciężnych
c. osadzaniu wojów na ziemi z obowiązkiem służby wojskowej i prawem do udziału w rencie feudalnej z tej ziemi
15. W okresie walki o inwestyturę między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV Europa podzieliła się na zwolenników cesarza i papieża. Jakie było stanowisko Bolesława Szczodrego ( Śmiałego)?
a. przystąpił do obozu gregoriańskiego
b. przystąpił do obozu antygregoriańskiego (cesarskiego)
c. pozostał neutralny
16. Władysław Herman dokonał w 1098 r. Podziału Polski na trzy części, między swych synów
Zbigniewa i Bolesława oraz siebie. Każdemu z nich przypadły ziemie:
a. Zbigniew: Mazowsze i Kujawy, Bolesław: Śląsk i Wielkopolska, Władysław: Małopolska
b. Zbigniew: Wielkopolska i Kujawy z ziemią łęczycko-sieradzką, Bolesław: Śląsk i Małopolska, Władysław: Mazowsze z grodami: Wrocław, Kraków, Sandomierz
c. Zbigniew: część Mazowsza i Śląsk, Bolesław: część północna Mazowsza z Kujawami, Władysław: Małopolska z ziemią łęczycko-sieradzką
17. W roku 1109 rozpoczęła się wojna między Henrykiem V a Bolesławem Krzywoustym.
Sojusznikiem B. Krzywoustego w wojnie z cesarzem byli:
a. Ruś i Węgry b. Ruś i Czechy c. Czech i Węgry
18. Boje o Pomorze Zachodnie zakończył ostatecznie B. Krzywousty ok. 1123 r.. Z księciem pomorskim Warcisławem został zawarty układ na mocy, którego:
a. Pomorze Zachodnie zostało inkorporowane do państwa polskiego
b. Między obu państwami została zawarta unia personalna
c. Pomorze Zachodnie zostało państwem wasalnym wobec Polski i płaciło trybut
19. Na mocy ustawy sukcesyjnej B. Krzywoustego prynceps został wyposażony w wiele agend władzy, które stanowiły o jego nadrzędnej pozycji w państwie. Która z wymienionych niżej agend nie należała do pryncepsa:
a. inwestytura dostojników kościelnych
b. pobieranie podatków z dzielnic juniorów
c. zwierzchność sądowa nad juniorami
20. Istnieją dwie teorie na temat podziału terytorialnego Polski po śmierci Bolesława Krzywoustego. Wg teorii T. Wojciechowskiego ziemia łęczycko-sieradzka
a. stanowiła razem z ziemią sandomierską dzielnicę należącą do Henryka Sandomierskiego
b. wchodziła razem z dzielnicą Wielkopolską w skład dzielnicy Mieszka Starego
c. wchodziła w skład terytorium pryncypackiegoOdpowiedzi
1. c
2. a
3. b
4. c
5. a
6. c
7. b
8. a
9. a
10. c
11. a
12. a
13. c
14. c
15. a
16. b
17. a
18. c
19. b
20. c
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2944


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.