AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Hanna Kurjata, 2010-05-24
Gdynia

Wychowanie do życia w rodzinie, Scenariusze

Zasady przyjaźni. Scenariusz lekcji Wychowania do życia w rodzinie.

- n +

Temat: Zasady przyjaźni
Cele:

A: uczeń zna:
• zasady przyjaźni


B: uczeń rozumie:
• potrzebę przestrzegania zasad dobrego wychowania

C: uczeń potrafi:
• wyjaśnić dlaczego każdy człowiek powinien mieć kolegę lub przyjaciela
• wymienić cechy swojego przyjaciela
• uzasadnić dlaczego to właśnie ta osoba jest jego przyjacielem

Metody pracy:
- słowne : poganka, praca z tekstem, rozmowa ukierunkowana
Środki dydaktyczne:
- tekst
- kartki papieru
- wiersz

Przebieg lekcji:
1. Część wstępną:
- powitanie
- sprawdzenie obecności uczniów
- swobodna rozmowa na temat –kto to jest przyjaciel

2. Część zasadnicza
- zapoznanie uczniów z wierszem:

Przyjaciel jest bardzo dobrym kolegą,
o tym prawie każde dziecko wie,
jak mi smutno , choć rodzice nie wiedzą,
to on mówi , że lubi mnie

Kiedy deszcz wciąż pada za oknem,
no i lekcje odrobione mam już
to nie myślę , że bardzo zmoknę,
biegnę do niego, bo mieszka blisko, tuż.

Komputerem pozwoli się bawić długo
Moje znaczki ogląda wielkimi oczami
Nigdy nie jest nam razem nudno
Bo wzajemnie o przyjaźń naszą dbamy.


- omówienie wiersza- o czym był? , co bohater mógł robić ze swoim przyjacielem?
- rozmowa ukierunkowana na temat koleżeństwa i przyjaźni wg własnych lub podpatrzonych przykładów , zwrócenie uwagi na pytania: dlaczego ludzi się przyjaźnią?, dlaczego jedni mają wielu a inni wcale przyjaciół? , jak zyskać przyjaźń a jak stracić?
- praca z karta pracy- uzupełnianie kart razem z przyjacielem np. narysuj wymarzony dom (górną cześć kartki uzupełnia jedna osoba a dolną druga)

- ustalenie zasad przyjaźni w naszej klasie i wywieszenie ich na gazetce klasowej

3. Część podsumowująca

- rysowanie swojego przyjaciela
- ocena pracy dzieci
- pożegnanie
Wyświetleń: 5504


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.