Katalog

Katarzyna Czatrowska, 2010-05-24
Morąg

Zawodowe, Projekty edukacyjne

ZADANIE PRAKTYCZNE NR. 2 - TECHNIK AGROBIZNESU - uprawa pomidorów.

- n +

ZADANIE PRAKTYCZNE TECHNIK AGROBIZNESU

Uprawa pomidorów

Pan Marian Miałkowski planuje z dniem 1 marca 200Xr. uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie upraw pomidorów spod osłon. Przedsiębiorca posiada 1,5 ha gruntów rolnych o wartości 15000 zł oraz 150.000 zł oszczędności.
Ze środków własnych planuje zakupić:
• Halę magazynową – 75.000 zł
• Tunel z wyposażeniem o powierzchni użytkowej 1000 m2 – 18.000 zł
• Wełna mineralna do przygotowania podłoża – 2.500 zł
• Zakup rozsady w kwocie 1 zł za rozsadę przy założeniu, że na 1 m2 wchodzą 4 szt roślin
• Dwuletnie Obligacje Skarbu Państwa o wartości 10.000 zł przynoszące przychody roczne w kwocie 1.200 zł
• Pozostałą część środków własnych ulokuje na rachunku bankowym
Z kredytu długoterminowego zakupi:
• Samochód dostawczy – 25.000 zł
• Ciągnik ogrodowy – 15.000 zł
• Opryskiwacz – 5.000 zł
• Przyczepka – 1.500 zł
• Stabilizator temperatury – 30.000 zł
Pan Miałkowski dokona wyboru jednej oferty kredytu z trzech propozycji banków. Odsetki zostaną pokryte z bieżących wpływów.
Średnie plony z uprawy pomidorów wynoszą 20 kg/m2 w trakcie 6-cio miesięcznego cyklu produkcji
Koszty bezpośrednie produkcji pomidorów uwzględniające koszty pracy na każdym etapie produkcji, koszt zakupu rozsady, zakupu podłoża, nawozów, środków ochrony roślin wody, energii oraz opału kształtują się na poziomie 1,2 zł/kg .
Koszty pośrednie produkcji, do których zaliczymy np.: usługi obce, ubezpieczenia obiektów uprawowych itp. Kształtują się na poziomie 0,3 zł/kg.
Średnia cena pomidorów w skupie kształtowała się na poziomie 4,69 zł/kg.
Pan Miałkowski będzie prowadził księgowość w formie podatkowej ksiązki przychodów i rozchodów i będzie się rozliczał z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego liniowego.
Uruchomienie działalności gospodarczej będzie możliwe pod warunkiem jej opłacalności.


Polecenie do wykonania:
Opracuj projekt realizacji prac związanych z oceną rentowności majątku, kapitału własnego oraz rentowności sprzedaży i warunkami uruchomienia planowanego przedsięwzięcia w zakresie uprawy pomidora oraz wykonanie prac wynikających z projektu.

Projekt powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej
2. Założenia czyli dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji
3. Wykaz prac związanych z oceną rentowności planowanego przedsięwzięcia
4. Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia
5. Analiza oraz wybór oferty kredytowej
6. Bilans rozpoczęcia firmy
7. Plan amortyzacji środków trwałych
8. Rachunek zysków i strat w ujęciu miesięcznym
9. Ocena rentowności planowanego przedsięwzięcia w ujęciu rocznym
10. Wykaz czynności i dokumentów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej

Do opracowania projektu realizacji wykorzystaj:
• Dane identyfikacyjne rolnika – załącznik nr 1
• Informacje do analizy SWOT - Załącznik nr 2
• Oferty banków – załącznik 3
• Plan amortyzacji zakupionych środków trwałych - załącznik 4
• Bilans – załącznik 5
• Uproszczony rachunek zysków i strat – załącznik 6
• Wykaz wskaźników rentowności – załącznik 7

Załącznik nr 1 – Dane identyfikacyjne:
Imię i nazwisko - Marian Miałkowski
Data i miejsce urodzenia - 03.07.1974 r. – Warszawa
Adres zamieszkania: - Błonie Wieś144
- 05-870 Błonie
PESEL - 74070302606
NIP - 793-793-79-79
Gmina - Błonie
Powiat - Warszawa Zachodnia
Województwo - mazowieckie
Właściwy Urząd Skarbowy Warszawa Zachodnia
Nr rachunku bankowego: 978034 1234 0000 0001 0004 1200

Informacje do analizy SWOT - Załącznik 2
• Klimat umożliwia produkcję od stycznia do początków grudnia w tunelach foliowych z możliwością ogrzania
• Tania siła robocza
• Brak specjalistów do prowadzenia produkcji
• Duże walory smakowe
• Rosnące ceny energii
• Migracja pracowników na Zachód
• Import z cieplejszych krajów obniżający opłacalność produkcji całorocznej
• Niedostateczna wiedza i umiejętności pracowników sezonowych
• Możliwość eksportu na Zachód
• Specjalizacja w produkcji danego rodzaju pomidorów
• Małe szanse na rozwój sprzedaży indywidualnej

Dane do planu amortyzacji środków trwałych


Hala magazynowa 50 lat użytkowania
Tunel 5 lat użytkowania
Samochód dostawczy 5 lat użytkowania
Ciągnik ogrodowy 5 lat użytkowania
Przyczepka 5 lat użytkowania
Opryskiwacz 5 lat użytkowania
Stabilizator temperatury 10 lat użytkowania


Oferty kredytowe Banków
BS Piaseczno 5,5- %
BS Błonie 5,- %
BPH Pruszków 5,5 %
Wyświetleń: 1687


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.