Katalog

Janina Mikos
Muzyka, Scenariusze

"Aranżacja repertuaru na szkolny wieczór kolęd" - scenariusz lekcji dla klasy VI.

- n +

Poziom kształcenia: klasa VI
Przedmiot: sztuka-muzyka
Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne
Miejsce zajęć: klasa lekcyjna
Cele ogólne:
komunikowanie się ze światem w języku muzyki; rozwijanie umiejętności prezentowania własnych pomysłów oraz ich realizacja przy akceptacji grupy; przygotowanie do roli twórcy prezentującego swoje umiejętności na forum szkoły
Cele szczegółowe:
poznanie polskiej tradycji kolędowania; kształcenie prawidłowej emisji głosu przy śpiewie zbiorowym i indywidualnym; kształcenie głosu pod względem: intonacji, dykcji, rytmiczności, frazowania; nadawanie właściwego charakteru wyrazowego
Kluczowe pojęcia: pastorałka i kolęda; intonacja; charakter wyrazowy kolęd
Forma zajęć: śpiew indywidualny i zbiorowy; gra na różnych instrumentach
Metody: problemowo-twórcza; rozwijanie działalności muzycznej ucznia
Środki dydaktyczne: nagrania kolęd i pastorałek; instrumenty muzyczne tradycyjne i własnego pomysłu; teksty i nuty kolęd; rekwizyty kolędnicze

Przebieg zajęć:
 1. Wprowadzenie do tematu (zwyczaje i obyczaje związane z kolędowaniem).
 2. Wysłuchanie kilku kolęd i pastorałek.
 3. Zorganizowanie zespołu kolędniczego.
 4. Rozśpiewanie uczniów:
  • ćwiczenia oddechowe;
  • rozluźnienie mięśni twarzy, szyi i przepony;
  • śpiew mormorando;
  • ćwiczenia wokalne na tercji, trójdźwięku i triadzie;
  • ćwiczenie dykcji, czystej intonacji, frazy; charakter melodii;
  • rozszerzanie skali głosu.
 5. Wybór repertuaru.
 6. Aranżacja utworów.
 7. Ćwiczenia indywidualne i grupowe pod kierunkiem i z pomocą nauczyciela.
 8. Wykorzystanie umiejętności indywidualnych uczniów (gra na instrumentach i śpiew indywidualny).
 9. Artystyczne wykonanie utworów ze szczególnym zaznaczeniem pogodnego i radosnego nastroju kolęd.
 10. Prezentacja repertuaru przed społecznością szkolną i rodzicami.
Po lekcji uczeń potrafi:
 • zaśpiewać kilka kolęd;
 • umie zagrać przynajmniej jedną kolędę;
 • zna tradycje kolędowania w regionie;
 • przygotować głos do śpiewu przez odpowiednie ćwiczenia;
 • współpracować w grupie.
Materiały pomocnicze:
 • wydawnictwa, kroniki, zdjęcia, nagrania;
 • przekaz słowny (wspomnienia, tradycje rodzinne);
 • rekwizyty kolędnicze.

Opracowanie: Janina Mikos

Wyświetleń: 4446


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.