Katalog

Renata Kudłaszyk, 2010-05-19
Tarnowo Podgórne

Religia, Sprawdziany i testy

Test z religii sprawdzający wiedzę uczniów klasy 5 . (Tematy 13 – 26).

- n +

Wybierz i podkreśl prawidłowe odpowiedzi:

1.Rodzice Jana Chrzciciela to:a) Anna i Zachariasz
b) Elżbieta i Zachariasz c) Elżbieta i Zacheusz.
2.Imię Jan oznacza: Bóg jest Łaskawy. tak / nie
3.Jan twierdził, że Mesjasz nie jest godzien zawiązać mu rzemyka u sandałów. tak / nie
4.Podaj 2 cechy charakteru Jana Chrzciciela: ____________________________________
5.Podaj 3 miejscowości w Polsce, w których są sanktuaria Matki Bożej:a)_____________________ b)____________________ c)_______________________
6. Jak rozumiesz określenie Maryi: „Orędowniczko nasza”? ____________________________________________________________
7. Jak długo trwa Adwent? a) 40 dni,
b) 4 niedziele, c) cztery tygodnie?
8. W jaki sposób dowiedzieli się o narodzeniu Jezusa:
a)mędrcy - ____________________________________________________________
b)pasterze - ____________________________________________________________
9. Podaj przykład sytuacji, gdy Ty możesz być dla kolegów : „światłem” i „solą”
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Jakie znasz inne określenia Pana Jezusa poza Mesjaszem?
________________________________________________________________________________________________________________________
11. Wyjaśnij, dlaczego kolędy są nazywane skarbem kultury polskiej? __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Ponumeruj zdarzenia według kolejności:
__ odnalezienie Jezusa w świątyni
__ pokłon Mędrców ze Wschodu
__ zwiastowanie Maryi i poczęcie za sprawą Ducha Świętego
__ przybycie pasterzy
__ narodzenie w Betlejem.
13. Wymień imiona czterech Ewangelistów: a)_______________ b)________________ c) _________________ d)______________
14. Księga, która opisuje losy Apostołów i początków Kościoła to: __________________________________________
15. Św. Paweł kierował swoje listy do np.: (podkreśl prawdziwe odpowiedzi) a) Filemona, b) Horacego,
c) Matuzalema, d) Koryntian, e) Filipian, f) Tesaloniczan.
16. W Nowym Testamencie oprócz listów św. Pawła są też listy : ___________________________________________________
17. Ostatnia Księga Nowego Testamentu to: _______________________________ św. Jana.Opracowała: Renata Kudłaszyk
Wyświetleń: 5161


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.