Katalog

Renata Kudłaszyk, 2010-05-19
Tarnowo Podgórne

Religia, Sprawdziany i testy

Test z religii dla kl.V (tematy 9 –22).

- n +

Otaczaj pętlą wybrane przez siebie odpowiedzi.
1.Pełnia czasu to wypełnienie się obietnic, oznacza przyjście Jezusa, Syna Bożego
na ziemię. Prawda czy Fałsz?
2.Jeremiasz to prorok, który cierpiał, bo widział, że nikt nie chce go słuchać. P / F
3.Proroków „większych” było aż 12, a „mniejszych” tylko czterech. P / F
4.Izajasz należy do proroków„większych”, bo jego relacje są bardzo obszerne. P / F
5.Pochodził on z bogatej rodziny, nazywano go ”przewodniczącym proroków”. P / F
6.Wzywał do poprawy i zapowiadał narodziny Emmanuela, czyli brata Bożego. P / F
7.Rodzice Jana Chrzciciela to Zachariasz i ____________________(wpisz imię)
8.Jan żył na pustyni,jadł miód,szarańczę,nosił odzienie z sierści _________________.
9.Jan to ostatni prorok Starego Testamentu, głosił, że Jezus jest większy od niego. P / F
10.Podkreśl prawdziwe informacje o Maryi: a) mieszkała w Nazarecie, b) przyszedł do niej archanioł Michał, c) była pokorna i cicha, d) jest czczona w nabożeństwach i pieśniach, e) anioł nazwał ją: „pełna łaski”, f) nosi tytuł Królowej Polski, g) jej matka to Św. Magdalena.
11.PMK to Ruch Pomocników Matki Kościoła, który powstał w 1777 r. P / F
12.Słowo „adwent” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „przyjście” P / F
13.Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom powstało w Kościele Katolickim,a od kilku lat ma charakter ekumeniczny, to znaczy: ________________________________________ .
14.Imię Jezus po hebrajsku znaczy _____________________ i brzmi _______________ .
15.Co to znaczy: rok 2009 naszej ery? ________________________________________
_____________________________________________________________________.
16.Podkreśl zdania prawdziwe: a) pasterze paśli stada 1,5 km od Betlejem, b) mędrcy byli nazywani magami, c) magowie dali Jezusowi złoto, uznając w nim Boga, d) pasterze pokłonili się Jezusowi jako pierwsi, e) Trzech króli to Święto Objawienia Pańskiego.
17.Jezus nazwał ludzi odważnie czyniących dobro i pełnych miłości: solą dla ziemi
oraz ________________ dla świata.
18.Podaj minimum cztery uczynki miłosierne co do duszy:
-
-
-
-
Przynajmniej cztery uczynki miłosierne co do ciała:
-
-
-
-
19.Słowo „wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. P / F
20.Choinka w domu to zwyczaj, który zaprasza do dzielenia się dobrem z innymi. P / F
21. Opłatek wigilijny przypomina nam ubóstwo Świętej Rodziny. P / F
22.Biały obrus na świątecznym stole kładziono na znak czystego serca. P / F
23.Od V wieku powstał zwyczaj wigilijnej Mszy Św. o północy zwanej _____________.


Opracowała: Renata Kudłaszyk
Wyświetleń: 3930


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.