Katalog

Renata Kudłaszyk, 2010-05-19
Tarnowo Podgórne

Muzyka, Konspekty

Konspekt lekcji muzyki w klasie V. Tworzymy rondo.

- n +

Opracowała: Renata Kudłaszyk
Temat: Tworzymy rondo.
Cele lekcji. Uczeń:
-rozpoznaje formę ronda w słuchanych utworach, potrafi zapisać literami schemat budowy ronda,
-rozróżnia kontrastujące części, wskazuje i nazywa je,
-wymienia znane utwory muzyki artystycznej w formie ronda,
-układa rytmy i melodie do wyliczanek, przysłów oraz własne kompozycje rytmiczne w formie ABA i ronda,
-zgodnie i odpowiedzialnie współpracuje w grupie,
-cieszy się z własnego muzykowania i kulturalnie słucha prezentacji innych grup.
Środki dydaktyczne:instrumenty perkusyjne, nagranie utworów ”Dla Elizy” L.van Beethovena, Rondo G-dur” W.A.Mozarta (lub pianino i nuty).
Metody (formy aktywności): tworzenie i prezentacja fragmentów rytmicznych przygotowanych w grupach, śpiew, słuchanie, pogadanka
Przebieg lekcji:
1)Muzyczne powitanie (chętny uczeń proponuje, a klasa wraz z nauczycielem powtarza – odpowiadając na powitanie śpiewem, recytacją lub tańcem)
2)Zabawy muzyczne = ćwiczenia emisyjne, oddechowe, kształtujące poczucie rytmu oraz umiejętność powtarzania krótkich układów rytmicznych.
3)Przypomnienie wiadomości z klasy IV o formie ronda i jego budowie(pogadanka). Uczniowie proponują różne sposoby wykonania, rodzaje ronda np. melodyczne, rytmiczne, wg grup instrumentów na jakich będzie wykonane, recytowane itd.
4)Nauczyciel podsumowując to wprowadzenie - zapisuje temat lekcji, a gdy uczniowie przepisują - zaznacza ich obecność w dzienniku.
5)Podział klasy na grupy, wybór instrumentów perkusyjnych
i przygotowanie ronda rytmicznego wg własnej koncepcji grupy. (czas na pracę: kilka minut).
6)Grupy kolejno prezentują swoje pomysły. Nauczyciel nagradza pracę na lekcji plusami ( zebranie 4 plusów daje uczniowi ocenę bardzo dobrą za aktywność).
7)Krótkie podsumowanie w celu utrwalenia wiadomości
i przygotowania do słuchania muzyki. Wysłuchanie fragmentu znanego dzieciom utworu ”Dla Elizy” L.van Beethovena. Uczniowie podczas ponownego słuchania, wskazują charakterystyczne, kolejne części ronda. Uczniowie rysują
w zeszytach wzór graficzny przebiegu utworu.
8)Wysłuchanie kolejnego przykładu ronda. N-l odtwarza
z płyty CD „Rondo G-dur” W.A.Mozarta. Uczniowie słuchają. Krótka rozmowa o utworze. N-l omawia zadanie do wykonania- podczas ponownej prezentacji utworu należy określić
i zapisać w zeszytach jakie jest tempo i charakter refrenu oraz 2 epizodów. Po wysłuchaniu kilkoro uczniów odczytuje swoje propozycje, następuje porównanie i podsumowanie wiadomości o rondzie muzycznym.
9)Wspólne zaśpiewanie wybranej piosenki z dyskretnym akompaniamentem perkusyjnym tworzonym indywidualnie, tylko przez chętnych - spontanicznie w trakcie śpiewu.
10)Na koniec muzyczne pożegnanie zaproponowane przez kolejnego chętnego ucznia.

Wyświetleń: 4026


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.